Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7587-666-6
Język:
Polski
Data wydania:
7 maja 2011
Rozmiar pliku:
1,5 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
36,00
Cena w punktach Virtualo:
3600 pkt.

Pełny opis

 

Świadomość aksjologiczna zalicza się do grona tych teoretycznych bytów, wobec których analizy terminologiczne nie są zabiegiem pro forma. Przekonamy się [...] że mnogość ujęć i perspektyw, w których jest rozważana, kwalifikuje ją do pojęć wieloznacznych i mających dużą wagę dla humanistyki. Mamy tu na myśli trudne do przecenienia znaczenie, które jest jej, jak się wydaje, immanentnym predykatem. Świadomość aksjologiczna wiąże się bowiem z kulturą, jeśli tę ostatnią wziąć sensu largo, a więc jako zbiór wartości, norm, ideałów i wzorców. Wielość spojrzeń na świadomość aksjologiczną oddaje pewną dyferencjację dyscyplinarnych optyk nauk humanistycznych. I tak, sygnalizowany problem inaczej widzi psychologia, inaczej socjologia, a jeszcze inaczej pedagogika i filozofia, od której, jak się zdaje, powinniśmy zacząć. Katalog definicji, a ściślej mówiąc, samych tylko kategorii rozmaitych definicji, nigdy nie zasłuży na miano wyczerpującego. Można by z powodzeniem dodać, że nie będzie to także katalog o cesze rozłączności – zaobserwujemy zachodzenie na siebie zakresów treściowych różnych pojęć aksjologicznej świadomości, jakkolwiek wskazywane różnice w spojrzeniach dyscyplinarnych nie stracą na wyrazistości.

Niniejsza książka to zbiór impresji na temat świadomości aksjologicznej i etycznej podmiotowości. Impresji, ponieważ to, co udało się w niej zgromadzić, nie wystarcza na zbudowanie programu socjologii moralności – wyraźnie zarysowanej, skodyfikowanej propozycji teoretycznej. Wydaje się jednak, że zbiór zaciekawi Czytelnika – z kilku co najmniej powodów. Dłuższy komentarz pojawia się w miejsce wstępu, by już na samym początku rozwiać ewentualne wątpliwości.[…]

Spis treści

Zamiast wstępu

Rozdział 1

Świadomość aksjologiczna jako przedmiot studium terminologicznego

(wybrane zagadnienia)

1.1. Świadomość – analiza pojęcia w różnych perspektywach

1.2. Materialistyczna optyka świadomości – eksplikacja pojęcia świadomości i moralności ludzkiej z perspektywy marksistowskiej

1.3. Ideacyjna wizja świadomości aksjologicznej

1.4. Problem granic świadomości w perspektywie ustaleń nauk kognitywnych i filozoficznej teorii poznania

1.5. Wartość jako pojęcie konstytutywne wobec świadomości aksjologicznej

Rozdział 2

Fenomenologia i hermeneutyka a fakt moralny.

Z fenomenologiczno-hermeneutycznego podejścia do moralności – zarys teorii

2.1. O pewnym fundamentalizmie oraz idei istotności

2.2. Fenomen verstehen i symbolicznej strukturacji świata społecznego. Fakt moralny a teoretyczna konstytucja moralnej socjologii

2.3. Socjologia moralna – nauka czy [lepiej] nie-nauka? Kolejne dylematy odnośnie do świadomości

2.4. Fenomenologiczno-hermeneutyczna teoria moralnych zjawisk i procesów. W stronę

Rozdział 3

Językowe i społeczne zróżnicowanie świata moralności: moralność w perspektywie zmiennych socjolingwistycznych

3.1. Moralność w świetle przybliżeń terminologicznych. Społeczny charakter moralności

3.2. Podmiotowe ujęcie spraw moralnych. Intrapsychiczne mechanizmy odpowiedzialne za moralność

3.3. Społeczne korelaty moralności: moralność a język i status społeczny

3.4. Moralność w perspektywie prac badawczych. Janusza Mariańskiego empiryczna perspektywa moralności młodych Polaków

Rozdział 4

Podmiotowość etyczna w świetle poglądów Immanuela Kanta

4.1. Epistemologiczny podmiot Immanuela Kanta: propedeutyka rozważań nad podmiotowością etyczną

4.2. Pojęcie imperatywu kategorycznego Immanuela Kanta

4.3. Kategoria wolności i świadomości w systemie poglądów etycznych Immanuela Kanta

Rozdział 5

Wokół wybranych socjologicznych implikacji koncepcji podmiotowości. Impresje

5.1. Piotra Sztompki synteza filozoficznych, psychologicznych i socjologicznych koncepcji podmiotowości. Swoistość ujęć socjologicznych

5.2. Podmiotowość w świetle emergentnego socjologicznego strukturalizmu Jacka Szmatki.

O niemożności perspektywy jednostkowej

5.3. O wybranych wątkach podmiotowości w filozofii Karola Marksa. Koncepcja transindywidualności

5.4. Podmiot moralny u Charlesa Taylora.

Rekonstrukcja i prezentacja pól możliwego wykorzystania na gruncie socjologii

Rozdział 6

Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna (refleksje o pedagogice i dla pedagogiki)

6.1. Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna jako problemy pedagogicznej refleksji. Rozważania teoretyczne

6.2. Zbyszko Melosika wizja ponowoczesnego podmiotu jako wyraz postmodernistycznej etyczności

6.3. Podmiotowość i świadomość aksjologiczna wobec praktyki wychowawczej i zagrożeń współczesności – wyjątki z refleksji

6.4. Pedagogiczne aplikacje Taylorowskiej koncepcji podmiotowości moralnej

Zakończenie

Bibliografia

BESTSELLERY