System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - komentarz do ustawy - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - komentarz do ustawy - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-935855-6-4
Język:
Polski
Data wydania:
Grudzień 2012
Rozmiar pliku:
931 KB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
39,00
Cena w punktach Virtualo:
3900 pkt.

Pełny opis

 

 

Komentarz stanowi kompleksową i szeroką analizę prawną ustawy - System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Opracowanie uwzględnia w swej treści wszystkie jej zmiany. Zamierzeniem autora było przedstawienie problematyki ustawy w sposób kompleksowy, a jednocześnie praktyczny. Niniejsza publikacja stanowi efekt badań i praktyki autora w obszarze polskiego prawa handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Komentarz skierowany jest zarówno do teoretyków jak też i praktyków, którzy na co dzień zajmują się problematyką handlu emisjami. Czytelny układ treści, przystępny język publikacji oraz precyzyjne omówienie poszczególnych zagadnień ustawy sprawiają, że niniejszy komentarz stanowi swoiste kompendium w zakresie problematyki systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Spis treści

Wprowadzenie....................................................................................................................... 9

ROZDZIAŁ 1

PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1 [Zakres przedmiotowy ustawy]................................................................................... 11

Art. 2. [Zakres podmiotowy ustawy - rozwinięcie]........................................................... 14

Art. 3. [Definicje ustawowe].................................................................................................. 18

Art. 4. [Okres rozliczeniowy]................................................................................................ 21

Art. 5. [Rola ministra]............................................................................................................ 21

Rozdział 2

ADMINISTROWANIE SYSTEMEM

Art. 6. [Nadzór nad systemem]............................................................................................ 24

Art. 7. [KOBIZE]..................................................................................................................... 24

Art. 8. [Krajowy rejestr jednostek Kioto i uprawnień do emisji]................................. 26

Art. 9. [Opłaty]....................................................................................................................... 29

Art. 10. [Rozporządzanie uprawnieniami].......................................................................... 32

Art. 11. [Niewykorzystane uprawnienia].............................................................................. 35

Rozdział 3

ROZDZIAŁ UPRAWNIEŃ DO EMISJI

Art. 12. [Krajowy plan rozdziału uprawnień]...................................................................... 36

Art. 13. [Zakres planu]............................................................................................................ 38

Art. 14. [Projekt planu]........................................................................................................... 41

Art. 15. [Procedura]................................................................................................................. 43

Art. 16. [Odrzucenie planu].................................................................................................. 44

Art. 17. [Rozdział uprawnień]............................................................................................... 45

Art. 18. [Wniosek o przekazanie jednostek redukcji emisji odpowiadających wielkości osiągniętej emisji zredukowanej]........................................................................................................................ 46

Art. 19. [Uprawnienia niewykorzystane]............................................................................ 48

Art. 20. [Przekazywanie informacji o wielkości emisji]................................................... 49

Art. 21. [Rola ministra]........................................................................................................... 51

Rozdział 4

PRZYZNAWANIE UPRAWNIEŃ DO EMISJI OPERATOROM STATKÓW POWIETRZNYCH I PROWADZĄCYM INSTALACJE

Art. 22. [Przyznanie uprawnień i opłata rejestracyjna]..................................................... 55

Art. 23. [Operator statku powietrznego]............................................................................ 58

Art. 24. [Rola ministra w zakresie obliczeń]...................................................................... 61

Art. 25. [Uprawnienia do emisji ze rezerwy specjalnej]................................................... 63

Art. 26. [Zobowiązania i uprawnienia]............................................................................... 64

Art. 27. [Opłata za wprowadzanie dwutlenku węgla]...................................................... 66

Art. 28. [Opłaty – odesłanie do przepisów]....................................................................... 67

Rozdział 5

AUKCJE UPRAWNIEŃ DO EMISJI

Art. 29. [Akcje uprawnień do emisji].................................................................................. 69

Art. 30. [Zgoda na aukcję]..................................................................................................... 70

Art. 31. [Procedura i regulamin aukcji]................................................................................. 71

Art. 32. [Ogłoszenie o aukcji]............................................................................................... 72

Art. 33. [Wadium]................................................................................................................... 74

Art. 34. [Zasady składania oferty]........................................................................................ 76

Art. 35. [Zasady akceptacji ofert]......................................................................................... 77

Art. 36. [Dalsze czynności]................................................................................................... 77

Art. 37. [Zamknięcie sesji aukcji]......................................................................................... 79

Art. 38. [Unieważnienie aukcji]........................................................................................... 80

Art. 39. [Rola ministra do spraw środowiska w zakresie organizacji]........................... 82

Rozdział 6

ZEZWOLENIA

Art. 40. [Uzyskanie zezwolenia].......................................................................................... 83

Art. 41. [Organ właściwy do wydania zezwolenia]........................................................... 84

Art. 42. [Elementy wniosku o wydanie zezwolenia]........................................................ 85

Art. 43. [Treść zezwolenia]................................................................................................... 87

Art. 44. [Przesłanki zmiany zezwolenia]........................................................................... 90

Art. 45. [Skutki braku posiadania zezwolenia].................................................................. 91

Art. 46. [Przyznawanie i wydawanie uprawnień do emisji z rezerwy krajowej]........... 91

Art. 47. [Tytuł prawny do instalacji objętej systemem]................................................... 94

Art. 48. [Podział instalacji].................................................................................................. 96

Art. 49. [Wygaśnięcie zezwolenia]...................................................................................... 97

Rozdział 7

SZCZEGÓLNE ZASADY WYDAWANIA ZEZWOLEŃ PODMIOTOM PODEJMUJĄCYM REALIZACJĘ INSTALACJI, KTÓRE BĘDĄ WYTWARZAŁY ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Art. 50. [Zezwolenie]............................................................................................................. 99

Rozdział 8

MONITOROWANIE I ROZLICZANIE WIELKOŚCI EMISJI

Art. 51. [Obowiązek sporządzenia planu planów monitorowania]............................... 103

Art. 52. [Wniosek o zatwierdzenie planów monitorowania]......................................... 104

Art. 53. [Zatwierdzenie planów monitorowania]............................................................. 107

Art. 54. [Przegląd planu monitorowania]......................................................................... 107

Art. 55. [Raport o liczbie tonokilometrów pochodzących z operacji lotniczych w roku monitorowania]................................................................................................................................................. 108

Art. 56. [Plan monitorowania wielkości emisji]............................................................... 110

Art. 57. [Obowiązek monitorowania i rozliczenia wielkości emisji]............................ 112

Art. 58. [Decyzja Komisji nr 2007/589/WE]....................................................................... 113

Art. 59. [Weryfikacja raportów].......................................................................................... 114

Art. 60. [Wykaz jednostek uprawnionych, prowadzony przez KOBiZE]...................... 115

Art. 61. [Koszty weryfikacji raportów]................................................................................ 117

Art. 62. [Procedura przekazania raportu].......................................................................... 118

Art. 63. [Kontrola raportu]................................................................................................... 119

Art. 64. [Informacja o wielkości emisji]............................................................................. 123

Art. 65. [Umorzenia uprawnień do emisji]....................................................................... 124

Art. 66. [Wykaz prowadzących instalacje]........................................................................ 125

Art. 67. [Przekazanie wykazu]............................................................................................ 127

Rozdział 9

GRUPA INSTALACJI OBJĘTYCH SYSTEMEM

Art. 68. [Grupa instalacji].................................................................................................... 128

Rozdział 10

WYKORZYSTANIE JEDNOSTEK REDUKCJI EMISJI

I JEDNOSTEK POŚWIADCZONEJ REDUKCJI EMISJI

Art. 69. [Wykorzystanie jednostek].................................................................................... 131

Rozdział 11

KARY PIENIĘŻNE

Art. 70. [Nieprzedłożenie raportu w terminie oraz brak zgłoszenia faktu zaprzestania spełniania przez instalację przesłanek objęcia systemem].......................................................................... 134

Art. 71. [Brak umorzenia w terminie]................................................................................. 135

Art. 72. [Brak zezwolenia]................................................................................................... 136

Art. 73. [Podmiot uprawniony do nałożenia kary]........................................................... 137

Art. 74. [Rachunek bankowy, na który wnoszone są kary]............................................. 137

Art. 75. [Odesłanie do przepisów]...................................................................................... 138

Art. 76. [Informacje o karach pieniężnych]....................................................................... 138

Art. 77. [Zakaz prowadzenia przez operatora statku operacji lotniczych]................... 139

Rozdział 12

ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH........................................................... 142

Rozdział 13

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

BESTSELLERY