System Prawa Procesowego Cywilnego. TOM 3. Środki zaskarżenia

ebook
Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-278-0084-8
Język:
Polski
Rok wydania:
2013
Rozmiar pliku:
2,8 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
458,00
Cena w punktach Virtualo:
45800 pkt.

System Prawa Procesowego Cywilnego. TOM 3. Środki zaskarżenia

System Prawa Procesowego Cywilnego. Tom III. Środki zaskarżenia pod redakcją Jacka Gudowskiego to pierwsze i unikatowe opracowanie na rynku prawniczym, w którym znajdą Państwo najbogatsze i najnowsze orzecznictwo, piśmiennictwo obce, poglądy nauki prawa, ale również ? co najważniejsze ? odpowiedzi na zawiłe i trudne pytania prawne. Jest to dwuczęściowa publikacja, w której wyczerpująco omówiono system zaskarżania orzeczeń. Ogromną zaletą opracowania jest wszechstronne ujęcie tematyki, która została zaprezentowana w uporządkowany sposób, dzięki czemu można szybko dotrzeć do poszukiwanych zagadnień. Autorzy to wybitni praktycy i teoretycy prawa, sędziowie Sądu Najwyższego, członkowie Komisji Kodyfikacyjnej. Przejrzysty układ, najwyższy poziom merytoryczny i edytorski dzieła z pewnością sprawią, że publikacja ? przeznaczona przede wszystkim dla prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, arbitrów sądów polubownych, kuratorów sądowych ? będzie stanowić nieocenioną pomoc w rozwiązywaniu problemów procesowych. Ponadczasowe źródło wiedzy, które powinno znaleźć się w posiadaniu każdego praktyka prawa.

Spis treści

TOM III część 1
Wykaz skrótów
DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM
ROZDZIAŁ 1. Zaskarżalność orzeczeń sądowych 1. Pojęcie i cel zaskarżenia orzeczeń sądowych 2. Wady orzeczeń w postępowaniu sądowym 3. Zaskarżalność a odwołalność orzeczenia 4. Konstytucyjne podstawy środków zaskarżenia
ROZDZIAŁ 2. System zaskarżania orzeczeń 1. Ewolucja pojęć związanych z zaskarżeniem orzeczeń 2. Rodzaje środków zaskarżenia 3. Środki prawne a środki zaskarżenia 4. Zasady zaskarżania orzeczeń 4.1. Uwagi ogólne 4.2. Zasada jednolitości 4.3. Zasada dwuinstancyjności 4.4. Zasada skargowości 4.5. Zasada legalności 4.6. Zasada ekonomii procesowej 4.7. Zasada wyłączności 4.8. Inne zasady
ROZDZIAŁ 3. Dopuszczalność zaskarżenia orzeczenia 1. Uwagi wstępne 2. Istnienie zaskarżonego orzeczenia 3. Właściwy dla danego orzeczenia środek zaskarżenia 4. Legitymacja do zaskarżenia orzeczenia 5. Gravamen (interes prawny) 6. Termin do zaskarżenia 7. Wymagania formalne zaskarżenia
ROZDZIAŁ 4. Skutki zaskarżenia orzeczeń sądowych 1. Uwagi wstępne 2. Nadanie biegu środkowi zaskarżenia 3. Uwzględnienie i nieuwzględnienie środka zaskarżenia 4. Dewolutywność i suspensywność 5. Inne skutki
DZIAŁ II. APELACJA
ROZDZIAŁ 1. Istota i modele apelacji 1. Uwagi wstępne 2. Rozwój apelacji w polskim systemie prawnym
ROZDZIAŁ 2. Dopuszczalność wniesienia apelacji 1. Uwagi ogólne 2. Istnienie zaskarżonego orzeczenia 3. Rodzaje orzeczeń jako przedmiot zaskarżenia apelacyjnego 4. Podmioty uprawnione do złożenia apelacji 4.1. Uprawnienie stron do zaskarżenia orzeczenia w drodze apelacji 4.2. Uprawnienie innych podmiotów do złożenia apelacji 4.3. Interes prawny (gravamen)
ROZDZIAŁ 3. Wymagania formalne apelacji jako pisma procesowego (ogólne i szczególne)
ROZDZIAŁ 4. Zakres zaskarżenia apelacyjnego (oznaczenie zaskarżonego orzeczenia)
ROZDZIAŁ 5. Przedstawienie zarzutów apelacyjnych i ich uzasadnienie 1. Pojęcie zarzutów apelacyjnych 2. Klasyfikacja zarzutów apelacyjnych ze względu na błędy orzekania i błędy postępowania 3. Określenie (konkretyzacja) zarzutów w apelacji i ich uzasadnienie 4. Uzasadnienie zarzutów apelacyjnych 5. Zarzut naruszenia prawa materialnego 6. Zarzut naruszenia przepisów prawa procesowego 7. Zarzut nieważności postępowania
ROZDZIAŁ 6. Powołanie nowych faktów i dowodów
ROZDZIAŁ 7. Wnioski apelacyjne
ROZDZIAŁ 8. Termin do wniesienia apelacji
ROZDZIAŁ 9. Postępowanie sprawdzające. Odpowiedź na apelację 1. Postępowanie sprawdzające przed sądem I instancji 2. Przedstawienie akt sądowi II instancji oraz odpowiedź na apelację 3. Postępowanie sprawdzające przed sądem II instancji 240
ROZDZIAŁ 10. Rozpoznanie apelacji przez sąd II instancji 1. Uwagi ogólne 2. Skład sądu II instancji 3. Rozpoznanie apelacji na posiedzeniu niejawnym 4. Rozpoznanie apelacji na rozprawie 4.1. Wyznaczenie rozprawy 4.2. Przebieg rozprawy 5. Zakres rozpoznania sprawy przez sąd II instancji 5.1. Uwagi ogólne 5.2. Zakres przedmiotowy rozpoznania w postępowaniu apelacyjnym 5.3. Zmiana powództwa 5.4. Zakres podmiotowy postępowania apelacyjnego 5.5. Zakaz reformationis in peius 278 6. Kontrola postanowień sądu I instancji, które nie podlegały zaskarżeniu 7. Zakres postępowania dowodowego ze względu na określenie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia sprawy 7.1. Ius novorum 7.2. Podstawa faktyczna wyroku sądu II instancji i własne ustalenia tego sądu
ROZDZIAŁ 11. Orzeczenia sądu II instancji 1. Uwagi ogólne 2. Rodzaje rozstrzygnięć sądu II instancji 3. Oddalenie apelacji 4. Orzeczenie reformatoryjne 5. Uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania 5.1. Uwagi ogólne 5.2. Przyczyny orzeczenia kasatoryjnego sądu II instancji 5.2.1. Nieważność postępowania 5.2.2. Nierozpoznanie istoty sprawy 5.2.3. Konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości 5.3. Związanie oceną prawną 6. Procesowe sposoby zakończenia postępowania apelacyjnego 6.1. Odrzucenie pozwu 6.2. Umorzenie postępowania 6.3. Umorzenie postępowania apelacyjnego
ROZDZIAŁ 12. Przedstawianie zagadnień prawnych do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu
ROZDZIAŁ 13. Uzasadnianie i doręczanie orzeczeń sądu II instancji 1. Uzasadnianie orzeczeń 2. Doręczanie orzeczeń z uzasadnieniem
ROZDZIAŁ 14. Wstrzymanie wykonalności wyroków sądu II instancji
DZIAŁ III. ZAŻALENIE
ROZDZIAŁ 1. Charakter zażalenia 1. Uwagi wstępne 2. Rodzaje zażaleń 3. Zażalenie jako środek odwoławczy 4. Zażalenie na tle apelacji 5. Przysługiwanie zażalenia
ROZDZIAŁ 2. Dopuszczalność zażalenia 1. Uwagi wstępne 2. Zażalenie w postępowaniu procesowym 2.1. Postanowienia sądu I instancji kończące postępowanie w sprawie (zdanie wstępne art. 394 § 1 k.p.c.) 2.2. Zwrot pozwu, odmowa odrzucenia pozwu, przekazanie sprawy sądowi równorzędnemu lub niższemu albo podjęcie postępowania w innym trybie (art. 394 § 1 pkt 1 k.p.c.) 2.3. Odmowa zwolnienia od kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia oraz odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie (art. 394 § 1 pkt 2 k.p.c.) 2.4. Oddalenie opozycji przeciwko wstąpieniu interwenienta ubocznego oraz niedopuszczenie interwenienta do udziału w sprawie wskutek uwzględnienia opozycji (art. 394 § 1 pkt 3 k.p.c.) 2.5. Rygor natychmiastowej wykonalności (art. 394 § 1 pkt 4 k.p.c.) 2.6. Wstrzymanie wykonania prawomocnego orzeczenia do czasu rozstrzygnięcia skargi o wznowienie postępowania (art. 394 § 1 pkt 41 k.p.c.) 2.7. Stwierdzenie prawomocności orzeczenia (art. 394 § 1 pkt 42 k.p.c.) 2.8. Skazanie świadka, biegłego, strony, jej pełnomocnika oraz osoby trzeciej na grzywnę, zarządzenie przymusowego sprowadzenia i aresztowania świadka oraz odmowa zwolnienia świadka i biegłego od grzywny i świadka od przymusowego sprowadzenia (art. 394 § 1 pkt 5 k.p.c.) 2.9. Zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania (art. 394 § 1 pkt 6 k.p.c.) 2.10. Odmowa uzasadnienia orzeczenia oraz jego doręczenia (art. 394 § 1 pkt 7 k.p.c.) 2.11. Sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa (art. 394 § 1 pkt 8 k.p.c.) 2.12. Zwrot kosztów, określenie zasad ponoszenia przez strony kosztów procesu, wymiar opłaty, zwrot opłaty lub zaliczki, obciążenie kosztami sądowymi, jeżeli strona nie składa środka zaskarżenia co do istoty sprawy, koszty przyznane w nakazie zapłaty oraz wynagrodzenie biegłego i należności świadka (art. 394 § 1 pkt 9 k.p.c.) 2.13. Oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego (art. 394 § 1 pkt 10 k.p.c.) 2.14. Zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem (art. 394 § 1 pkt 101 k.p.c.) 2.15. Odrzucenie zażalenia (art. 394 § 1 pkt 11 k.p.c.) 2.16. Odrzucenie skargi na orzeczenie referendarza sądowego (art. 394 § 1 pkt 12 k.p.c.) 3. Dopuszczalność zażalenia w innych postępowaniach 4. Dopuszczalność zażalenia na orzeczenia sądu II instancji 5. Zażalenie poziome 6. Zażalenie kasatoryjne 7. Zażalenie notarialne 8. Legitymacja do wniesienia zażalenia
ROZDZIAŁ 3. Wymagania formalne oraz termin do wniesienia zażalenia 1. Uwagi wstępne 2. Wymagania formalne 3. Termin do wniesienia zażalenia
ROZDZIAŁ 4. Postępowanie zażaleniowe 1. Uwagi wstępne 2. Postępowanie przed sądem I instancji 2.1. Wniesienie zażalenia 2.2. Postępowanie przed sądem a quo 2.3. Autoremedura 2.4. Wstrzymanie wykonania 3. Postępowanie przed sądem II instancji i Sądem Najwyższym
ROZDZIAŁ 5. Rozpoznanie zażalenia 1. Reformatoryjny czy kasatoryjny system rozpoznania 2. Uzupełnienie materiału dowodowego 3. Orzeczenie sądu rozpoznającego zażalenie 4. Rozpoznanie zażalenia poziomego 5. Rozpoznanie zażalenia kasatoryjnego 6. Przedstawienie zagadnienia prawnego - Sąd Najwyższy
ROZDZIAŁ 6. Inne zagadnienia procesowe 1. Kontrola postanowień niezaskarżalnych zażaleniem 2. Stosowanie analogii w zażaleniu 3. Możliwość uwzględnienia przesłanek procesowych
DZIAŁ IV. SKARGA NA ORZECZENIE REFERENDARZA SĄDOWEGO
ROZDZIAŁ 1. Referendarz sądowy jako organ ochrony prawnej - status i kompetencje 1. Urząd referendarza sądowego w ujęciu historycznym 2. Pozycja referendarza sądowego w systemach innych państw 2.1. Austria 2.2. Niemcy 2.3. Francja 2.4. Hiszpania 2.5. Podsumowanie 3. Status ustrojowy referendarza sądowego w Polsce 4. Zakres kompetencyjny referendarza sądowego
ROZDZIAŁ 2. Ogólna charakterystyka skargi na orzeczenie referendarze sądowego 1. Geneza skargi 2. Miejsce skargi na orzeczenie referendarza sądowego w systemie zaskarżania 3. Podstawowe założenia konstrukcyjne skargi na orzeczenie referendarza sądowego
ROZDZIAŁ 3. Dopuszczalność skargi na orzeczenie referendarza sądowego 1. Uwagi wprowadzające 2. Istnienie zaskarżonego orzeczenia 3. Orzeczenia podlegające zaskarżeniu skargą na orzeczenie referendarza sądowego 3.1. Uwagi ogólne 3.2. Orzeczenia w postępowaniu procesowym i nieprocesowym 3.2.1. Orzeczenia co do istoty sprawy 3.2.2. Orzeczenia kończące postępowanie 3.2.3. Czynności, o których mowa w art. 394 § 1 pkt 1, 2, 42 i 5-9 k.p.c. 3.3. Orzeczenia w postępowaniu egzekucyjnym 4. Termin do wniesienia skargi na orzeczenie referendarza sądowego 5. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi na orzeczenie referendarza sądowego
ROZDZIAŁ 4. Wymagania formalne skargi na orzeczenie referendarza sądowego 1. Uwagi ogólne 2. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego jako kwalifikowane pismo procesowe (środek zaskarżenia) 3. Skutki niedopełnienia wymagań formalnych skarg na orzeczenie referendarza sądowego
ROZDZIAŁ 5. Postępowanie wywołane wniesieniem skargi na orzeczenie referendarza sądowego 1. Uwagi ogólne 2. Postępowanie wstępne 3. Postępowanie mające na celu rozpoznanie skargi na orzeczenie referendarza sądowego 3.1. Cel postępowania 3.2. Skutki wniesienia skargi
ROZDZIAŁ 6. Rozpoznanie skargi na orzeczenie referendarza sądowego 1. Sąd i forum rozpoznania skargi na orzeczenie referendarza sądowego 2. Sposoby rozpoznawania skargi na orzeczenie referendarza sądowego 2.1. Pierwszoinstancyjny sposób rozpoznawania skargi ze skutkiem anulacyjnym 2.2. Pierwszoinstancyjny sposób rozpoznawania skargi niewywołującej skutku anulacyjnego 2.3. Drugoinstancyjny sposób rozpoznawania skargi 3. Orzeczenie sądu rozpoznającego skargę na orzeczenie referendarza sądowego 3.1. Uwagi ogólne 3.2. Orzeczenia wydawane w wyniku rozpoznania skargi mającej charakter anulacyjny 3.3. Orzeczenia wydawane w wyniku rozpoznania skargi przez sąd orzekający jako sąd II instancji 3.4. Orzeczenia wydawane w wyniku Rozpoznania skargi na orzeczenia rozstrzygające co do istoty (art. 5181 § 3 i 3a k.p.c.) 4. Charakter prawny orzeczeń sądu
DZIAŁ V. INNE ŚRODKI ZASKARŻENIA
ROZDZIAŁ 1. Uwagi wstępne
ROZDZIAŁ 2. Sprzeciw od wyroku zaocznego 1. Ogólna charakterystyka sprzeciwu od wyroku zaocznego 2. Dopuszczalność sprzeciwu 3. Skutki prawne wniesienia sprzeciwu
ROZDZIAŁ 3. Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym 1. Ogólna charakterystyka zarzutów 2. Dopuszczalność zarzutów od nakazu zapłaty 3. Skutki prawne wniesienia zarzutów
ROZDZIAŁ 4. Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym 1. Ogólna charakterystyka sprzeciwu 2. Dopuszczalność sprzeciwu 3. Skutki prawne wniesienia sprzeciwu
ROZDZIAŁ 5. Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym 1. Ogólna charakterystyka sprzeciwu 2. Dopuszczalność sprzeciwu od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym 3. Skutki prawne wniesienia sprzeciwu
ROZDZIAŁ 6. Sprzeciw od nakazu zapłaty w europejskim postępowaniu nakazowym 1. Ogólna charakterystyka sprzeciwu 2. Dopuszczalność sprzeciwu od nakazu zapłaty w europejskim postępowaniu nakazowym 3. Skutki prawne wniesienia sprzeciwu
ROZDZIAŁ 7. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego 1. Ogólna charakterystyka skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego 2. Dopuszczalność skargi 3. Skutki wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego
Bibliografia
Skorowidz przedmiotowy
TOM III część 2 (skrócony spis)
Wykaz skrótów
Dział VI. Skarga kasacyjna
Dział VII. Skarga o wznowienie postępowania
Dział VIII. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
Dział IX. Wniosek o unieważnienie orzeczenia
Dział X. Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki
Bibliografia
Skorowidz przedmiotowy

TOM III część 1 (skrócony spis)
Wykaz skrótów
Dział I. Wprowadzenie do zaskarżania orzeczeń w postępowaniu cywilnym
Dział II. Apelacja
Dział III. Zażalenie
Dział IV. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego
Dział V. Inne środki zaskarżenia
TOM III część 2
Wykaz skrótów
DZIAŁ VI. SKARGA KASACYJNA
ROZDZIAŁ 1. Rodowód i charakterystyka skargi kasacyjnej 1. Geneza i historia skargi kasacyjnej 2. Charakterystyka skargi kasacyjnej
ROZDZIAŁ 2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej 1. Uwagi wstępne 2. Dostęp do kasacji (rewizji) w wybranych systemach prawnych 3. Zaskarżalność orzeczenia skargą kasacyjną 4. Legitymacja do zaskarżenia skargą kasacyjną
ROZDZIAŁ 3. Podstawy skargi kasacyjnej 1. Uwagi ogólne 2. Naruszenie prawa materialnego 3. Naruszenie prawa procesowego 4. Niemożność oparcia skargi kasacyjnej na zarzutach dotyczących ustalenia faktów lub oceny dowodów 5. Podstawy skargi kasacyjnej Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka 6. Niemożność oparcia skargi na podstawach sprzecznych z wykładnią prawa dokonaną przez Sąd Najwyższy
ROZDZIAŁ 4. Przyczyny kasacyjne 1. Uwagi ogólne 2. Istotne zagadnienie prawne 3. Potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów 4. Nieważność postępowania 5. Oczywista zasadność skargi kasacyjnej
ROZDZIAŁ 5. Wymagania skargi kasacyjnej 1. Uwagi ogólne 2. Wymagania konstrukcyjne skargi kasacyjnej 3. Wymagania skargi kasacyjnej jako pisma procesowego
ROZDZIAŁ 6. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej
ROZDZIAŁ 7. Postępowanie kasacyjne 1. Uwagi ogólne 2. Postępowanie sprawdzające przed sądem II instancji 3. Postępowanie sprawdzające przed Sądem Najwyższym 4. Badanie istnienia przyczyn kasacyjnych (przedsąd)
ROZDZIAŁ 8. Rozpoznanie skargi kasacyjnej 1. Uwagi ogólne 2. Zakres przedmiotowy rozpoznania skargi kasacyjnej 3. Zakres podmiotowy rozpoznania skargi kasacyjnej 4. Czynności procesowe uczestników postępowania kasacyjnego 5. Posiedzenia Sądu Najwyższego - rozprawa i posiedzenie niejawne 6. Skład Sądu Najwyższego 7. Zawieszenie postępowania kasacyjnego 8. Przedstawienie zagadnienia prawnego
ROZDZIAŁ 9. Orzeczenia sądu kasacyjnego 1. Uwagi ogólne 2. Orzeczenie o oddaleniu skargi kasacyjnej 3. Orzeczenia uchylające do ponownego rozpoznania 4. Orzeczenie zmieniające (reformatoryjne) 5. Orzeczenie o odrzuceniu pozwu lub umorzeniu postępowania 6. Orzeczenie o kosztach postępowania kasacyjnego
DZIAŁ VII. SKARGA O WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA
ROZDZIAŁ 1. Zagadnienia ogólne 1. Założenia i geneza skargi o wznowienie postępowania 1.1. Założenia skargi 1.2. Geneza skargi 2. Rozwój regulacji skargi o wznowienie postępowania 2.1. Dawny Kodeks postępowania cywilnego i Kodeks postępowania niespornego 2.2. Obowiązujący Kodeks postępowania cywilnego w pierwotnym kształcie 2.3. Zmiany po 1996 r. 3. Charakterystyka skargi o wznowienie postępowania 3.1. Charakter prawny i cechy skargi 3.2. Charakter postępowania ze skargi 3.3. Struktura postępowania ze skargi 4. Skarga o wznowienie postępowania w systemie postępowania cywilnego 4.1. Stosunek do zwyczajnych środków zaskarżenia 4.2. Stosunek do skargi kasacyjnej 4.3. Stosunek do skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 4.4. Stosunek do wniosków o uchylenie orzeczeń na podstawie regulacji europejskich 4.5. Stosunek do wniosku Prokuratora Generalnego o unieważnienie prawomocnego orzeczenia przez Sąd Najwyższy 4.6. Stosunek do powództw o "zmianę" orzeczenia i powództwa opozycyjnego 4.7. Stosunek do wniosku o przywrócenie terminu
ROZDZIAŁ 2. Dopuszczalność skargi o wznowienie postępowania 1. Uwagi wstępne 2. Dopuszczalność skargi o wznowienie jako szczególnego rodzaju powództwa 3. Dopuszczalność skargi o wznowienie jako środka prawnego pełniącego funkcję środka zaskarżenia 3.1. Uwagi ogólne 3.2. Przedmiot zaskarżenia skargą o wznowienie 3.2.1. Założenia ogólne 3.2.2. Proces 3.2.3. Postępowanie nieprocesowe 3.2.4. Inne rodzaje postępowania cywilnego 3.3. Legitymacja do wniesienia skargi o wznowienie 3.3.1. Uwagi ogólne 3.3.2. Legitymacja do wniesienia skargi o wznowienie w procesie 3.3.3. Legitymacja do wniesienia skargi o wznowienie w postępowaniu nieprocesowym 3.3.4. Legitymacja do wniesienia skargi o wznowienie w innych postępowaniach 3.4. Problem pokrzywdzenia orzeczeniem lub podstawą wznowienia 3.5. Terminy do wniesienia skargi o wznowienie 3.5.1. Uwagi ogólne 3.5.2. Termin trzymiesięczny 3.5.3. Termin pięcioletni 3.6. Oparcie skargi na ustawowej podstawie 3.7. Pozostałe ograniczenia dopuszczalności skargi o wznowienie
ROZDZIAŁ 3. Podstawy wznowienia postępowania 1. Uwagi wstępne 2. Przyczyny nieważności 2.1. Charakterystyka ogólna 2.2. Udział w składzie sądu osoby nieuprawnionej 2.3. Sędzia wyłączony z mocy ustawy 2.4. Brak zdolności sądowej lub zdolności procesowej 2.5. Brak należytej reprezentacji 2.6. Pozbawienie możności działania 3. Restytucyjne podstawy wznowienia 3.1. Charakterystyka ogólna 3.2. Oparcie wyroku na dokumencie podrobionym lub przerobionym 3.3. Uzyskanie wyroku za pomocą przestępstwa 3.4. Wykrycie okoliczności faktycznych lub środków dowodowych 3.5. Uchylenie innego rozstrzygnięcia, na którym oparto orzeczenie 3.6. Wykrycie prawomocnego wyroku dotyczącego tego samego stosunku prawnego 3.7. Uchylenie lub zmiana postanowienia niekończącego postępowania w sprawie 4. Wznowienie postępowania z powodu niekonstytucyjności podstawy prawnej orzeczenia 5. Naruszenie praw zainteresowanego nieuczestniczącego w postępowaniu 6. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka a wznowienie postępowania 7. Zasada efektywności prawa unijnego a wznowienie postępowania
ROZDZIAŁ 4. Postępowanie ze skargi o wznowienie 1. Uwagi wstępne 2. Stosowanie właściwych przepisów 3. Wniesienie skargi o wznowienie postępowania 4. Badanie dochowania warunków formalnych skargi i jej należytego opłacenia 5. Właściwość i skład sądu 5.1. Właściwość sądu 5.2. Skład sądu 6. Badanie dopuszczalności skargi o wznowienie 7. Odpowiedź na skargę o wznowienie 8. Skutki wniesienia skargi o wznowienie 9. Badanie dopuszczalności wznowienia (iudicium rescindens) 10. Ponowne rozpoznanie sprawy (iudicium rescissorium)
ROZDZIAŁ 5. Orzekanie. Wniosek restytucyjny. Rozstrzyganie o kosztach postępowania 1. Odrzucenie skargi o wznowienie. Umorzenie postępowania ze skargi 2. Orzeczenie o wznowieniu postępowania. Oddalenie skargi o wznowienie 3. Orzekanie po ponownym rozpoznaniu sprawy 4. Wniosek restytucyjny 5. Rozstrzyganie o kosztach postępowania 6. Uzasadnianie i doręczanie orzeczeń
ROZDZIAŁ 6. Uchylenie lub zmiana postanowienia niekończącego postępowania w sprawie 1. Charakterystyka ogólna 2. Dopuszczalność i warunki formalne skargi. Właściwość i skład sądu 3. Podstawa skargi. Załatwienie skargi
DZIAŁ VIII. SKARGA O STWIERDZENIE NIEZGODNOŚCI Z PRAWEM PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA
ROZDZIAŁ 1. Charakterystyka skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 1. Geneza skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 2. Miejsce skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w systemie zaskarżania orzeczeń 3. Funkcje skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
ROZDZIAŁ 2. Dopuszczalność skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 1. Orzeczenia podlegające skardze o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 2. Wymaganie prawomocności orzeczenia 3. Wymaganie braku możliwości zmiany lub uchylenia zaskarżonego orzeczenia 4. Niezgodność z prawem zaskarżonego orzeczenia 5. Pojęcie szkody
ROZDZIAŁ 3. Legitymacja do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia i udziału w postępowaniu wszczętym wniesieniem skargi 1. Legitymacja do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 2. Uczestnicy postępowania wszczętego skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
ROZDZIAŁ 4. Podstawy skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
ROZDZIAŁ 5. Wymagania formalne skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
ROZDZIAŁ 6. Termin do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
ROZDZIAŁ 7. Postępowanie w sprawie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 1. Postępowanie wstępne przed sądem powszechnym 2. Postępowanie wstępne przed Sądem Najwyższym 3. Rozpoznanie skargi
ROZDZIAŁ 8. Orzeczenia Sądu Najwyższego
DZIAŁ IX. WNIOSEK O UNIEWAŻNIENIE ORZECZENIA
ROZDZIAŁ 1. Geneza i charakterystyka wniosku o unieważnienie orzeczenia 1. Ewolucja regulacji normatywnej 2. Funkcja wniosku o unieważnienie orzeczenia 3. Charakter prawny wniosku o unieważnienie orzeczenia
ROZDZIAŁ 2. Dopuszczalność wniosku o unieważnienie orzeczenia 1. Wymaganie prawomocności orzeczenia 2. Orzeczenie jako przedmiot wniosku o unieważnienie 3. Legitymacja do wniesienia wniosku o unieważnienie orzeczenia 4. Dopuszczalność wniosku o unieważnienie orzeczenia w relacji do innych środków zaskarżenia 5. Problem terminu do złożenia wniosku o unieważnienie orzeczenia
ROZDZIAŁ 3. Podstawy unieważnienia orzeczenia 1. Uwagi ogólne 2. Niepodleganie sprawy orzecznictwu sądów polskich ze względu na osobę 3. Niedopuszczalność drogi sądowej 4. Wymaganie, aby podstawa unieważnienia orzeczenia istniała w chwili orzekania
ROZDZIAŁ 4. Postępowanie z wniosku o unieważnienie orzeczenia 1. Uwagi ogólne 2. Rodzaj posiedzenia i skład sądu 3. Uczestnicy postępowania 4. Przebieg postępowania
ROZDZIAŁ 5. Rodzaje, podstawa i skutki rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego 1. Rodzaje, postać i charakter rozstrzygnięć Sądu Najwyższego 2. Podstawa merytorycznego rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego 3. Skutki rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego
DZIAŁ X. SKARGA NA NARUSZENIE PRAWA STRONY DO ROZPOZNANIA SPRAWY BEZ NIEUZASADNIONEJ ZWŁOKI
ROZDZIAŁ 1. Prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie jako aspekt prawa do sądu
ROZDZIAŁ 2. Geneza wprowadzenia skargi na przewlekłość postępowania do systemu prawnego
ROZDZIAŁ 3. Relacje między postępowaniem ze skargi na przewlekłość postępowania a postępowaniem przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
ROZDZIAŁ 4. Przedmiot zaskarżenia skargą na przewlekłość postępowania
ROZDZIAŁ 5. Charakter postępowania wywołanego wniesieniem skargi na przewlekłość postępowania
ROZDZIAŁ 6. Legitymacja do wniesienia skargi na przewlekłość postępowania i granice podmiotowe postępowania wywołanego jej wniesieniem
ROZDZIAŁ 7. Sąd właściwy do przyjęcia i rozpoznania skargi na przewlekłość postępowania
ROZDZIAŁ 8. Termin do wniesienia skargi na przewlekłość postępowania
ROZDZIAŁ 9. Wymagania formalne i fiskalne skargi na przewlekłość postępowania
ROZDZIAŁ 10. Zakres rozpoznania sądu w postępowaniu wywołanym skargą na przewlekłość postępowania
ROZDZIAŁ 11. Zakres orzekania sądu w postępowaniu wywołanym skargą na przewlekłość postępowania
ROZDZIAŁ 12. Zasądzenie "odpowiedniej kwoty"
ROZDZIAŁ 13. Problem zaskarżalności i skutki orzeczenia rozstrzygającego o zasadności skargi
Bibliografia
Skorowidz przedmiotowy

BESTSELLERY