System środków dyscyplinujących uczestników postępowania karnego - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

System środków dyscyplinujących uczestników postępowania karnego - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
, EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
(2w1)
Multiformat
E-booki sprzedawane w księgarni Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu - kupujesz treść, nie format. Po dodaniu e-booka do koszyka i dokonaniu płatności, e-book pojawi się na Twoim koncie w Mojej Bibliotece we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu przy okładce. Uwaga: audiobooki nie są objęte opcją multiformatu.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-7401-9
Język:
Polski
Rok wydania:
2014
Rozmiar pliku:
4,1 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
99,00
Cena w punktach Virtualo:
9900 pkt.

Pełny opis

Książka stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej monograficzne opracowanie problematyki systemu środków dyscyplinujących uczestników postępowania karnego.

W opracowaniu poruszono m.in. takie zagadnienia jak:
  • kryteria uznania danego rozwiązania prawnego za środek dyscyplinujący,
  • zakres uprawnień procesowych przysługujących osobom dyscyplinowanym,
  • proporcjonalność środka do realizowanych celów,
  • spójność systemu środków dyscyplinujących.
  • Odrębne rozważania poświęcono wątkom konstytucyjnym, aspektom proceduralnym i wykonawczym. Całość opracowania opiera się na analizie polskiego porządku prawnego z szerokim odwołaniem się do dorobku doktryny i orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych.

    Adresaci:
    Publikacja adresowana jest nie tylko do praktyków wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, ale również do wszystkich uczestników postępowania karnego, wobec których możliwe jest zastosowanie środka dyscyplinującego, w tym m.in. świadków, biegłych, tłumaczy i specjalistów. Może ona zainteresować także teoretyków procesu karnego, doktorantów oraz aplikantów sądowych, prokuratorskichi adwokackich.

Spis treści

Wykaz skrótów 11
Wstęp 17
Rozdział I Charakter prawny środków dyscyplinujących uczestników postępowania karnego 25
1. Pojęcie środków dyscyplinujących uczestników postępowania karnego 25
2. Środki dyscyplinujące w systemie procesowych środków przymusu 27
3. Funkcje środków dyscyplinujących 31
4. Środki dyscyplinujące a naczelne zasady postępowania karnego 37
5. Rodzaje i klasyfikacja środków dyscyplinujących 45
Rozdział II Środki dyscyplinujące w systemie prawa 51
1. Postępowanie cywilne 51
2. Postępowanie sądowoadministracyjne 58
3. Postępowanie administracyjne 59
4. Postępowanie w sprawach o wykroczenia 63
5. Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego w innych postępowaniach 64
6. Znaczenie środków dyscyplinujących uczestników postępowania karnego w systemie prawa 75
Rozdział III Kształtowanie się systemu środków dyscyplinujących uczestników postępowania karnego 80
Rozdział IV Kary majątkowe 100
1. Rodzaje i wymiar kar majątkowych 100
2. Kara pieniężna 108
2.1. Podmiotowy zakres zastosowania kary pieniężnej 108
2.2. Przesłanki nałożenia kary pieniężnej 125
2.2.1. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo lub wydalenie się z miejsca czynności przed jej zakończeniem 125
2.2.2. Bezpodstawne uchylanie się od złożenia zeznań 137
2.2.2.1. Okoliczności uzasadniające uchylanie się od zeznań 137
2.2.2.2. Prawo do odmowy zeznań 139
2.2.2.3. Prawo do uchylenia się od odpowiedzi na pytanie 148
2.2.2.4. Zwolnienie od złożenia zeznania lub udzielania odpowiedzi na pytanie 152
2.2.2.5. Termin do skorzystania przez świadka z przysługujących mu uprawnień 157
2.2.2.6. Tajemnica obrończa, tajemnica spowiedzi oraz tajemnica zdrowia psychicznego 161
2.2.2.7. Tajemnica zawodowa i funkcyjna 168
2.2.2.8. Zakazy przesłuchania związane z ochroną informacji niejawnych 175
2.2.2.9. Status świadka małoletniego 178
2.2.2.10. Bezpodstawna odmowa zeznań a odpowiedzialność karna 184
2.2.3. Bezpodstawne uchylenie się od wykonania czynności biegłego, tłumacza lub specjalisty 185
2.2.4. Bezpodstawne uchylanie się od obowiązku złożenia przyrzeczenia 200
2.2.5. Niedopełnienie obowiązków poręczyciela 207
2.2.6. Bezpodstawne uchylanie się od wydania przedmiotu 219
2.2.7. Niedopełnienie innego obowiązku procesowego 223
2.2.8. Bezpodstawne nieudzielenie pomocy organowi procesowemu w wyznaczonym terminie 229
2.3. Uchylenie kary pieniężnej 233
2.4. Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie ukaranego 239
2.5. Kara pieniężna wobec obrońcy lub pełnomocnika 243
3. Kara grzywny 248
3.1. Przesłanki nałożenia grzywny 248
3.1.1. Naruszenie powagi, spokoju lub porządku czynności sądowych 249
3.1.2. Ubliżenie sądowi, innemu organowi państwowemu lub osobom biorącym udział w sprawie 252
3.1.3. Ubliżenie sądowi w formie pisemnej 255
3.2. Stan psychiczny uczestnika postępowania a stosowanie kary porządkowej 260
3.2.1. Pieniactwo 261
3.2.2. Stan nietrzeźwości i stan po użyciu środka odurzającego 263
Rozdział V Kary polegające na pozbawieniu wolności 272
1. Rodzaje kar polegających na pozbawieniu wolności 272
2. Aresztowanie 275
2.1. Uporczywość w uchylaniu się od obowiązków procesowych jako przesłanka aresztowania 276
2.2. Aresztowanie a kara pieniężna 281
2.3. Uchylenie aresztowania 285
3. Kara pozbawienia wolności 289
Rozdział VI Obciążenie kosztami postępowania 293
1. Charakter prawny zobowiązania do pokrycia dodatkowych kosztów 293
2. Podmioty zobowiązane do pokrycia kosztów 294
3. Zakres kosztów 298
4. Postanowienie w przedmiocie obciążenia kosztami postępowania 301
5. Odpowiedzialność solidarna 302
6. Ustanie obowiązku pokrycia kosztów 303
Rozdział VII Środki dyscyplinujące stosowane wobec osób pozbawionych wolności i żołnierzy w służbie czynnej 305
1. Środki stosowane wobec osób pozbawionych wolności 305
1.1. Kary przewidziane w przepisach o wykonywaniu kary pozbawienia wolności 305
1.1.1. Kary dyscyplinarne jako sankcje dyscyplinujące 307
1.1.2. Nagana 317
1.1.3. Pozbawienie lub zawieszenie niewykorzystanych przez skazanego nagród lub ulg 318
1.1.4. Pozbawienie korzystania z udziału w zajęciach kulturalno-oświatowych lub sportowych 321
1.1.5. Pozbawienie możliwości otrzymania paczek żywnościowych oraz dokonywania zakupów 322
1.1.6. Udzielanie widzeń w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą 323
1.1.7. Obniżenie wynagrodzenia za pracę 324
1.1.8. Umieszczenie w celi izolacyjnej 327
1.2. Kary przewidziane w przepisach o wykonywaniu tymczasowego aresztowania 330
2. Środki stosowane wobec żołnierzy w czynnej służbie wojskowej 333
Rozdział VIII Reakcja organu na uchybienie procesowe jako środek dyscyplinujący 345
1. Zawiadomienie okręgowej rady adwokackiej lub rady okręgowej izby radców prawnych 345
2. Zawiadomienie bezpośredniego przełożonego oskarżyciela publicznego lub prowadzącego postępowanie przygotowawcze 365
3. Żądanie wszczęcia postępowania służbowego w ramach nadzoru prokuratorskiego 373
4. Wytknięcie oczywistej obrazy przepisów 377
5. Podjęcie czynności nadzorczych w związku z uwzględnieniem skargi na przewlekłość 388
6. Wystąpienie o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej tłumacza 391
7. Nałożenie kary pieniężnej w związku z sygnalizacją uchybień 393
8. Zawiadomienie prezesa sądu o nieusprawiedliwionym niestawiennictwie ławnika 401
Rozdział IX Inne środki dyscyplinujące 403
1. Środki ingerujące w wolność osobistą oskarżonego 403
1.1. Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie oskarżonego 403
1.2. Wydalenie oskarżonego z sali rozpraw 413
1.3. Uniemożliwienie oskarżonemu wydalenia się z sądu przed zakończeniem rozprawy 417
2. Środki stosowane w celu zapewnienia powagi, spokoju i porządku czynności sądowych 419
2.1. Proces sądowy jako szczególny rodzaj postępowania przed organem państwowym 419
2.2. Upomnienie i wydalenie z sali rozpraw osoby zakłócającej przebieg czynności sądowych 422
2.3. Środki stosowane wobec osób biorących udział w sprawie 427
2.4. Wydalenie publiczności z sali rozpraw z powodu jej niewłaściwego zachowania się 435
2.5. Uniemożliwienie wzięcia udziału w rozprawie osobie znajdującej się w stanie nielicującym z powagą sądu 438
2.6. Czas i miejsce stosowania środków służących zapewnieniu powagi, spokoju i porządku czynności sądowych 439
3. Środki służące dyscyplinowaniu uczestników postępowania w zakresie ustnych wystąpień 441
4. Środki służące wyłączeniu sugestii podczas przesłuchania 454
5. Zobowiązanie pokrzywdzonego do obecności na rozprawie lub jej części 456
Rozdział X Postępowanie w przedmiocie stosowania środków dyscyplinujących 458
1. Organy stosujące środki dyscyplinujące 458
1.1. Organy sądowe 458
1.2. Organy niesądowe 466
2. Forma rozstrzygnięcia w przedmiocie środka dyscyplinującego 467
2.1. Postanowienie 467
2.2. Zarządzenie 471
2.3. Inne czynności związane z decyzjami w przedmiocie środka dyscyplinującego 473
3. Zaskarżalność decyzji w przedmiocie środka dyscyplinującego 474
4. Reasumpcja decyzji o nałożeniu kary porządkowej 493
5. Zastosowanie środka dyscyplinującego a odpowiedzialność karna i dyscyplinarna 497
6. Sądowe zawiadomienie o przestępstwie 500
Rozdział XI Wykonywanie środków dyscyplinujących 511
1. Kary polegające na pozbawieniu wolności 511
2. Kary majątkowe 520
3. Pozostałe środki dyscyplinujące 539
Wnioski 547
Bibliografia 573
Orzecznictwo 617

BESTSELLERY