Szacowanie poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zwiększonego ryzyka utraty płynności finansowej - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Szacowanie poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zwiększonego ryzyka utraty płynności finansowej - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7930-250-5
Język:
Polski
Data wydania:
Sierpień 2013
Rozmiar pliku:
5,1 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
44,00
Cena w punktach Virtualo:
4400 pkt.

Pełny opis

Głównym celem monografii jest dokonanie oceny rozwiązań systemowych i ich skutków dotyczących zaciągania długu przez jednostki samorządu terytorialnego, z punktu widzenia zachowania przez nie płynności finansowej, oraz wypracowanie metod określania bezpiecznego poziomu zadłużenia w warunkach zwiększonego ryzyka utraty tej płynności.

Publikacja skierowana jest z uwagi na interdyscyplinarność zawartych w niej zagadnień zarówno do środowiska akademickiego, jak i do przedstawicieli administracji rządowej oraz do jednostek samorządu terytorialnego.

Kluczowe atuty opracowania to:

– ,,menedżerskie” spojrzenie na problematykę optymalizacji polityki zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, a więc nie tylko przez pryzmat obowiązujących regulacji prawnych, ale również z uwzględnieniem procedur i metod charakterystycznych dla nauk ekonomicznych,
– opracowanie nowatorskiego modelu procesu decyzyjnego dotyczącego określenia bezpiecznego poziomu zadłużenia JST z punktu widzenia zapewnienia wiarygodności kredytowej i utrzymania płynności finansowej w warunkach niestabilnego otoczenia,
– umiejętne połączenie wątków teoretycznych i empirycznych związanych z problematyką zadłużenia JST.

Spis treści

Wstęp

CZĘŚĆ I. Samorządowy dług publiczny w teorii i w praktyce

Rozdział 1. Dług jako element gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego


1.1. Umiejscowienie długu w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego
(prof. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak)
1.2. Determinanty kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego
(dr Tomasz Uryszek)
1.3. Skutki zadłużania się JST i ich wpływ na bezpieczeństwo finansowe jednostki samorządu terytorialnego
(dr Tomasz Uryszek)
1.4. Zarządzanie zadłużeniem jednostek samorządu terytorialnego – wybrane zagadnienia
(dr Tomasz Uryszek)

Rozdział 2. Uprawnienia i ograniczenia jednostek samorządu terytorialnego odnoszące
się do ich zadłużenia – rozwiązania systemowe w wybranych krajach


2.1. Rozwiązania systemowe dotyczące możliwości zaciągania zobowiązań dłużnych w Niemczech
(dr hab. Magdalena Zioło)
2.2. Rozwiązania systemowe dotyczące możliwości zaciągania zobowiązań dłużnych we Francji
(dr Ewa Gońda)
2.3. Rozwiązania systemowe dotyczące możliwości zaciągania zobowiązań dłużnych w Wielkiej Brytanii
(dr hab. Magdalena Zioło)
2.4. Rozwiązania systemowe dotyczące możliwości zaciągania zobowiązań dłużnych w Hiszpanii
(dr Jarosław Marczak)
2.5. Rozwiązania systemowe dotyczące możliwości zaciągania zobowiązań dłużnych w USA i w Nowej Zelandii
(prof. nadzw. dr hab. Marek Dylewski)
2.6. Rozwiązania systemowe dotyczące możliwości zaciągania zobowiązań dłużnych w Tajlandii
(dr Tomasz Uryszek)

CZĘŚĆ II. Instrumenty i podejścia do oceny zdolności do wywiązywania się z zobowiązań dłużnych jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 3. Instrumenty zaciągania samorządowego długu publicznego w świetle procedur instytucji finansowych

3.1. Charakterystyka instrumentów dłużnych dostępnych dla jednostek samorządu terytorialnego w świetle obowiązującego prawa
(prof. nadzw. dr hab. Emilia Denek, dr Ewa Gońda)
3.2. Uwarunkowania i ograniczenia zaciągania zobowiązań dłużnych w Polsce w latach 2004–2013 i od 2014 r.
(prof. nadzw. dr hab. Emilia Denek)
3.3. Uwarunkowania wyboru instrumentów dłużnych
(prof. dr hab. Beata Filipiak)

Rozdział 4. Procedury i normy oceny zdolności do wywiązywania się z zobowiązań
dłużnych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce


4.1. Podejście banków do wywiązywania się z zobowiązań przez JST
(mgr Marcin Kępa)
4.2. Podejście agencji ratingowych do oceny wywiązywania się z zobowiązań JST
(dr Dorota Skała, mgr Elżbieta Kamińska)
4.3. Rola i znaczenie instytucji ubezpieczeniowych w procesach oceny zdolności do wywiązywania się z zobowiązań JST
(prof. dr hab. Beata Filipiak)
4.4. Podejście biegłych rewidentów do oceny sprawozdań finansowych i zdolności do wywiązywania się JST z zobowiązań
(dr Magdalena Łyszkiewicz, mgr Beata Kucińska)
4.5. Podejście i uprawnienia regionalnych izb obrachunkowych jako instytucji nadzorczych w badaniu zdolności do zaciągania zobowiązań dłużnych przez JST
(dr Janina Kotlińska)

CZĘŚĆ III. Empiryczna egzemplifikacja zależności między poziomem zadłużenia a zdolnością do wywiązywania się z zobowiązań dłużnych jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 5. Przesłanki dokonania oceny samorządowego długu publicznego na tle podejścia badawczego

(prof. dr hab. Beata Filipiak)

5.1. Zmiany w poziomie zadłużenia JST a bezpieczeństwo finansowe
5.2. Przesłanki zmian w procedurze oceny zadłużenia JST
5.3. Metodyka doboru próby i przeprowadzenia badań nad zachowaniem bezpieczeństwa finansowego związanego z zadłużaniem JST
5.4. Metody analizy danych
5.5. Struktura badanej populacji

Rozdział 6. Egzemplifikacja obowiązującego w JST podejścia do procesów decyzyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań dłużnych

(prof. dr hab. Beata Filipiak)

6.1. Identyfikacja i ocena procedur zaciągania zobowiązań dłużnych w świetle
indywidualnej limitacji zadłużenia
6.2. Ogólna ocena wyników badań dotyczących sposobu zarządzania samorządowym długiem publicznym w JST
6.3. Ocena wykorzystania instrumentów niepowodujących przepływów finansowych w kształtowaniu samorządowego długu publicznego jako alternatywy dla tradycyjnych instrumentów dłużnych
6.4. Ocena podejścia JST do szacowania skutków ryzyka związanego z zaciągniętym samorządowym długiem publicznym z punktu widzenia utrzymania płynności finansowej
6.5. Ocena procesu podejmowania decyzji przez organy samorządowe w zakresie zaciągania zobowiązań dłużnych

CZĘŚĆ IV. Propozycja podejścia do procesu podejmowania decyzji dotyczących zaciągania zobowiązań dłużnych w zmiennych warunkach otoczenia uwzględniająca bezpieczeństwo utrzymania płynności finansowej

Rozdział 7. Płynność finansowa jako wyznacznik decyzji dotyczących zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego w warunkach przewidywanej zmienności otoczenia

(prof. nadzw. dr hab. Marek Dylewski)

7.1. Przesłanki pomiaru płynności finansowej jako wyznacznika budowy wiarygodności jednostki samorządu terytorialnego
7.2. Pomiar płynności finansowej jednostki samorządu terytorialnego w literaturze przedmiotu i w praktyce samorządowej
7.3. Metodyczne podejście do pomiaru płynności finansowej w zmiennych warunkach otoczenia
7.4. Ryzyko zaciągania zadłużenia w zmiennych warunkach otoczenia i jego wpływ na utrzymanie płynności finansowej

Rozdział 8. Model bezpiecznego poziomu zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego w warunkach przewidywanej zmienności otoczenia
(prof. nadzw. dr hab. Marek Dylewski)

8.1. Podejście scenariuszowe projekcji zadłużenia i struktury wykorzystania instrumentów dłużnych
8.2. Procedura analizy bezpiecznego poziomu zadłużenia z punktu widzenia wiarygodności finansowej i utrzymania płynności finansowej w JST
8.3. System wczesnego ostrzegania przed utratą płynności
8.4. Wykorzystanie zbudowanego modelu do szkolenia specjalistów w zakresie bezpiecznego poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego

Bibliografia

Informacja o autorach

BESTSELLERY