Szkice z polityki zdrowotnej Unii Europejskiej - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Szkice z polityki zdrowotnej Unii Europejskiej - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-5125-6
Język:
Polski
Rok wydania:
2012
Rozmiar pliku:
5,4 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
69,00
Cena w punktach Virtualo:
6900 pkt.

Pełny opis

W książce zaprezentowano różne aspekty polityki zdrowotnej Unii Europejskiej. Najważniejsze problemy ujęto w trzech grupach tematycznych: ramy polityki społecznej i zdrowotnej, wybrane zagadnienia unijnej polityki zdrowotnej, a także skutki swobody przemieszczania się, nowych regulacji prawnych i perspektyw trendów migracyjnych w UE. Szczegółowo omówiono m.in.: europejski model społeczny oraz zakres unijnej polityki społecznej i zdrowotnej przedstawiony w unijnych dokumentach, problemy wartości w europejskiej polityce społecznej i zdrowotnej, innowacje w dziedzinie zdrowia, kwestie nierówności w dostępie do usług medycznych, problemy ludzi starszych, koncepcje Health Impact Assessment (ocena skutków zdrowotnych) oraz Health Technology Assessment (ocena technologii medycznych), migracje profesjonalistów medycznych z Polski do krajów UE, wspólnotowe podstawy praw pacjenta do ochrony zdrowia w UE, szanse i zagrożenia związane z turystyką medyczną. .. Publikacja jest przeznaczona dla menedżerów podmiotów leczniczych i NFZ zainteresowanych polityką zdrowotną i rozwiązaniami w dziedzinie ochrony zdrowia w innych krajach UE, pracowników administracji samorządowej i państwowej podejmujących decyzje o zasadach funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce, a także studentów takich kierunków, jak zarządzanie i zdrowie publiczne. Informacje, opinie i analizy w niej zawarte z pewnością okażą się przydatne w dyskusjach na temat kierunków zmian w europejskiej polityce zdrowotnej.

Spis treści

O autorach 9
Wstęp 11
Część pierwsza Ramy polityki społecznej i zdrowotnej 17
Rozdział 1 Europejski model społeczny. Ramy polityki społecznej i zdrowotnej 19
Europejski model społeczny - interpretacje 20
EMS w komentarzach 23
Niejasności kompetencyjne 24
Ambitna propozycja 26
EMS w dokumentach 30
Dwa wymiary ochrony społecznej 31
Przyszłość EMS 31
Zakończenie 33
Rozdział 2 Rozszerzanie zakresu unijnej polityki społecznej i miejsce zdrowia 35
Wczesne inicjatywy 35
Strategia lizbońska i okoliczności towarzyszące jej powstaniu 39
Instytucje inkorporowane 59
Nowe źródła traktatowe 65
Problemy zdrowia 68
Zakończenie 72
Rozdział 3 Problemy wartości w europejskiej polityce społecznej i zdrowotnej 73
Solidarność 73
Wartości w polityce zdrowotnej 85
Zakończenie 103
Część druga Wybrane problemy unijnej polityki zdrowotnej 105
Rozdział 4 Innowacje zdrowotne 107
Unia Europejska i innowacje 108
Innowacje dla zdrowia 129
Zakończenie 146
Rozdział 5 Problemy nierówności w zdrowiu 147
Przedsięwzięcia wspólne 147
Osiągnięcia prezydencji unijnych 164
Zakończenie 176
Rozdział 6 Problemy ludzi starszych 178
Starzenie się ludności 179
Zagrożenia dla zdrowia psychicznego 188
Postulaty systemowe 191
Opinie społeczne 197
Wspólna inicjatywa programowania 200
Nowoczesne technologie w służbie osobom starszym 202
Partnerstwo na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się 205
Platforma AGE 210
Zakończenie 217
Rozdział 7 Koncepcja Health impact assessment 218
Wymiar ogólny 219
Sytuacja HIA w Unii Europejskiej 238
Zakończenie 247
Rozdział 8 Koncepcja oceny technologii medycznych 249
Analiza technologii 251
Definicje HTA 254
Najważniejsze postacie technologii 258
Cele HTA 259
Zastosowania HTA 260
Ogólna charakterystyka 261
Międzynarodowe uwarunkowania polityczne 265
Struktura działań HTA 267
Agencje HTA 269
Współpraca międzynarodowa 270
Zakończenie 277
Część trzecia Skutki swobody przemieszczania się, nowych regulacji prawnych i perspektyw trendów migracyjnych w UE 279
Rozdział 9 Migracje profesjonalistów medycznych z Polski do krajów Unii Europejskiej - aktualne wyzwania 281
Wprowadzenie 281
Przyczyny migracji 282
System uznawania kwalifikacji medycznych na terenie Unii Europejskiej 285
Nowe podejście do mobilności 290
Dynamika migracyjna polskich profesjonalistów medycznych 293
Wyzwania 299
Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemie ochrony zdrowia 302
Podsumowanie 306
Rozdział 10 Wspólnotowe podstawy praw pacjenta do ochrony zdrowia w UE. Dyrektywa "Pacjenci bez granic". Zarys problemu 308
Ubezpieczenie zdrowotne w UE. Karta EKUZ 308
Opieka transgraniczna, podstawy i perspektywy legislacji 310
Geneza i tło podejścia wspólnotowego. Problematyka zdrowia a aktywność prawotwórcza UE 312
Specyfika norm prawnych. Próba systematyki 313
Etapy procesu opracowywania dyrektywy. Kwestie konfliktogenne 336
Dyrektywa "Pacjenci bez granic". Ostateczny kształt i perspektywy stosowania regulacji. Podsumowanie 345
Konkretyzacja zasad. Najważniejsze skutki w sferze uprawnień pacjenta, wybrane postanowienia dyrektywy 348
Problemy stosowania. Podsumowanie 350
Rozdział 11 Turystyka medyczna w UE w świetle dostępnych danych. Próba diagnozy 352
Wprowadzenie. Zdrowie w świetle procesów integracji i globalizacji 352
Ogólne uwarunkowania rynku turystycznego 353
Turystyka medyczna w Europie na tle trendów światowych 354
Sytuacja w Polsce 357
Podsumowanie 365
Literatura 367
Dokumenty i przepisy unijne 381

BESTSELLERY