Ustawa o Biurze Ochrony Rządu. Komentarz - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Ustawa o Biurze Ochrony Rządu. Komentarz - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-2387-1
Język:
Polski
Rok wydania:
2008
Rozmiar pliku:
2,4 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
83,00
Cena w punktach Virtualo:
8300 pkt.

Pełny opis

? Komentarz omawia zasady funkcjonowania i organizacji BOR. Przedstawiono w nim następujące zagadnienia: katalog podmiotów objętych ochroną BOR, formy działania i zakres uprawnień BOR, obowiązki, praw i wymogów stawianych funkcjonariuszom Biura. ? Publikacja przeznaczona jest dla funkcjonariuszy BOR i podmiotów współpracujących z Biurem.

Spis treści

Wykaz najważniejszych skrótów 11 Wstęp 13
CZĘŚĆ PIERWSZA [Jacek Lipski, Urszula Nalaskowska]
Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu 17
Rozdział 1. Przepisy ogólne 17
Art. 1. [Formacja BOR] 17 Art. 2. [Zadania BOR] 20 Art. 3. [Warunki do wykonywania zadań] 24 Art. 4. [Święto BOR] 25 Art. 5. [Sztandar BOR] 26
Rozdział 2. Organizacja BOR 26
Art. 6. [Szef BOR] 26 Art. 7. [Obowiązki Szefa BOR] 30 Art. 8. [Zastępcy Szefa BOR] 32 Art. 9. [Struktura organizacyjna BOR] 33 Art. 10. [Koszty funkcjonowania BOR] 33
Rozdział 3. Formy działania i zakres uprawnień BOR 34
Art. 11. [Formy realizacji zadań BOR] 34 Art. 12. [Uprawnienia BOR] 34 Art. 13. [Uprawnienia funkcjonariusza BOR] 36 Art. 14. [Środki przymusu bezpośredniego] 40 Art. 15. [Użycie broni palnej] 42 Art. 16. [Zakres realizacji zadań BOR] 46 Art. 17. [Korzystanie z informacji] 47 Art. 18. [Upoważnienie do wydania aktu wykonawczego] 50
Rozdział 4. Służba w BOR 52
Art. 20. [Warunki podjęcia służby w BOR] 52 Art. 21. [Zdolność do służby w BOR] 57 Art. 22. [Ślubowanie] 59 Art. 23. [Mianowanie, powstanie stosunku służbowego] 60 Art. 24. [Służba przygotowawcza] 63 Art. 25. [Obsada stanowisk służbowych] 65 Art. 25a. [Odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa] 66 Art. 27. [Czas pełnienia służby] 69 Art. 28. [Upoważnienie do wydania aktu wykonawczego] 70 Art. 29. [Opinia służbowa] 72 Art. 30. [Oddelegowanie do innej miejscowości] 73 Art. 30a. [Uprawnienia funkcjonariusza-kobiety] 75 Art. 31. [Powierzenie obowiązków na innym stanowisku oraz oddelegowanie poza BOR] 75 Art. 32. [Przeniesienie na inne stanowisko służbowe] 79 Art. 33. [Zawieszenie w czynnościach służbowych] 80 Art. 34. [Skierowanie do komisji lekarskiej] 82 Art. 35. [Zwolnienie ze służby] 83 Art. 36. [Uchylenie negatywnych skutków] 91 Art. 37. [Zwolnienie ze służby - okresy ochronne] 93 Art. 38. [Zwolnienie ze służby - funkcjonariusz-kobieta] 94 Art. 39. [Podmiot zwalniający ze służby] 97 Art. 40. [Świadectwo służby i opinia służbowa] 98
Rozdział 5. Korpusy i stopnie funkcjonariuszy 100
Art. 41. [Stopnie służbowe] 100 Art. 42. [Mianowanie na stopień] 101 Art. 43. [Mianowanie na stopień] 102 Art. 44. [Warunki mianowania na stopień] 103 Art. 45. [Mianowanie na pierwszy stopień oficerski] 104 Art. 46. [Mianowanie na kolejny wyższy stopień] 105 Art. 47. [Skrócenie okresu służby przed mianowaniem na kolejny wyższy stopień] 106 Art. 48. [Stopnie dożywotnie, utrata stopnia] 107 Art. 49. [Pozbawienie, obniżenie, utrata stopnia] 110 Art. 50. [Przywrócenie stopnia] 110 Art. 51. [Równorzędność stopni] 111
Rozdział 6. Obowi ązki i prawa funkcjonariusza 113
Art. 53. [Obowiązki funkcjonariusza; odmowa wykonania rozkazu lub polecenia] 113 Art. 54. [Umundurowanie i wyposażenie] 114 Art. 55. [Okazanie legitymacji służbowej] 117 Art. 56. [Podejmowanie dodatkowego zajęcia zarobkowego] 118 Art. 57. [Członkostwo partii politycznych i stowarzyszeń] 119 Art. 58. [Związki zawodowe] 121 Art. 59. [Wyjazd za granicę] 121 Art. 60. [Ochrona jak dla funkcjonariuszy publicznych] 122 Art. 61. [Odszkodowanie] 123 Art. 62. [Emerytura i renty] 128 Art. 63. [Uzbrojenie i wyposażenie specjalne] 136 Art. 64. [Wyżywienie] 138 Art. 65. [Przejazd na koszt BOR] 142 Art. 66. [Uprawnienia funkcjonariusza-kobiety] 145 Art. 67. [Okres służbowy wliczany do okresu zatrudnienia] 149 Art. 68. [Urlop wypoczynkowy] 150 Art. 70. [Urlop okolicznościowy] 155 Art. 71. [Urlop szkoleniowy] 158 Art. 72. [Wymiar urlopu szkoleniowego] 159 Art. 73. [Sposób udzielania urlopu szkoleniowego] 160 Art. 74. [Urlop bezpłatny] 160 Art. 75. [Wyróżnienia funkcjonariuszy] 161
Rozdział 7. Mieszkania funkcjonariuszy 164
Art. 76. [Prawo do lokalu mieszkalnego] 164 Art. 76a. [Stan lokalu mieszkalnego] 167 Art. 77. [Uwzględnienie rodziny przy przydziale lokalu mieszkalnego] 168 Art. 77a. [Przyznanie dodatkowej powierzchni mieszkalnej] 169 Art. 79. [Równoważnik pieniężny za lokal mieszkalny] 171 Art. 80. [Przyznanie równoważnika pieniężnego] 174 Art. 81. [Zwrot równoważnika pieniężnego] 176 Art. 82. [Zwrot kosztów dojazdu] 178 Art. 83. [Prawo do lokalu i ekwiwalent pieniężny] 181 Art. 84. [Przydzielenie lokalu] 187 Art. 85. [Lokal tymczasowy w innej miejscowości] 190 Art. 87. [Zachowanie prawa do lokalu po zwolnieniu ze służby] 196
Rozdział 8. Uposażenie i inne świadczenia pieniężne funkcjonariuszy 200
Art. 88. [Prawo do uposażenia] 200 Art. 89. [Ustanie prawa do uposażenia] 206 Art. 90. [Składniki uposażenia i inne należności pieniężne] 207 Art. 91. [Uposażenie zasadnicze] 210 Art. 92. [Obliczanie wysługi lat] 211 Art. 93. [Zachowanie stawki dotychczasowej] 214 Art. 94. [Uposażenie funkcjonariuszy uczących się i dopiero powołanych do służby] 218 Art. 95. [Podmiot przyznający uposażenie] 219 Art. 96. [Dodatkowe wynagrodzenie za czynności zlecone] 220 Art. 97. [Przedawnienie rozszczeń] 221 Art. 98. [Bezzwrotność uposażenia] 224 Art. 99. [Dodatki do uposażenia] 225 Art. 100. [Zasiłek na zagospodarowanie] 227 Art. 101. [Nagrody i zapomogi] 228 Art. 102. [Nagroda jubileuszowa] 231 Art. 103. [Należności pieniężne z tytułu podróży służbowej] 232 Art. 103a. [Należności pieniężne w związku z otrzymaniem pierwszego lokalu] 234 Art. 104. [Odprawa] 237 Art. 106. [Zasiłek pogrzebowy] 243 Art. 107. [Odprawa w razie śmierci funkcjonariusza] 245 Art. 108. [Prawo do uposażenia w sytuacjach szczególnych] 247 Art. 109. [Uposażenie funkcjonariusza zawieszonego] 248 Art. 111. [Potrącenia z uposażenia] 251 Art. 112. [Egzekucja z uposażenia] 254 Art. 113. [Potrącenia z odprawy] 255 Art. 114. [Potrącenia w pełnej wysokości] 256 Art. 115. [Upoważnienie do wydania aktu wykonawczego] 257
Rozdział 9. Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy 257
Art. 116. [Odpowiedzialność dyscyplinarna] 257 Art. 117. [Naruszenie dyscypliny służbowej] 259 Art. 118. [Kary dyscyplinarne] 261 Art. 119. [Przedawnienie] 264 Art. 120. (uchylony) 265 Art. 121. (uchylony) 266 Art. 122. [Wyłączna odpowiedzialność dyscyplinarna] 266
Rozdział 10. Przepisy karne 272
Art. 124. [Odmowa wykonania polecenia] 272 Art. 125. [Samowolne opuszczenie miejsca służby] 272 Art. 126. [Trwałe samowolne opuszczenie miejsca służby] 273
Rozdział 11. Ochrona Sejmu i Senatu 273
Art. 127. [Ochrona Sejmu i Senatu] 273 Art. 128. [Uprawnienia strażników Straży Marszałkowskiej] 275 Art. 129. [Straż Marszałkowska] 279
Rozdział 12. Zmian y w przepisac h obowi ązuj ących, przepis y przejściowe i końcowe 280
Art. 130. [Zmiana ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy] 280 Art. 131. [Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym] 281 Art. 132. [Zmiana ustawy o ochronie osób i mienia] 281 Art. 133. [Zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych] 281 Art. 134. [Zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych] 281 Art. 135. [Zmiana ustawy o ochronie informacji niejawnych] 281 Art. 136. [Zmiana ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP] 282 Art. 137. [Zmiana ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy] 282 Art. 138. [Zmiana ustawy o broni i amunicji] 282 Art. 139. [Żołnierze zawodowi jako funkcjonariusze BOR] 282 Art. 141. [Służba kandydacka w BOR] 290 Art. 142. [Zasadnicza służba wojskowa jako służba kandydacka] 291 Art. 143. [Sprawy lokalowe] 293 Art. 143a. [Organ właściwy w sprawach lokalowych] 297 Art. 144. [Likwidacja jednostek wojskowych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych] 298 Art. 145. [Przyznanie uprawnień funkcjonariuszy Policji] 300 Art. 146. [Przejście do dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych] 302 Art. 147. [Równoważnik za brak kwatery] 304 Art. 148. [Wszczęte postępowania dyscyplinarne] 305 Art. 149. [Stosowanie dotychczasowych przepisów wykonawczych] 305 Art. 150. [Derogacja] 306 Art. 151. [Wejście w życie] 308
CZĘŚĆ DRUGA [Kamil Zeidler]
Zarządzenie Nr 2 Szefa Biura Ochrony Rządu z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu 311
Rozdział I. Przepisy ogólne (§ 1-3) 311
Rozdział II. Wykonywanie zawodu (§ 4-18) 324
Tytuł I. Tajemnica zawodowa (§ 4-7) 324 Tytuł II. Niezależność (§ 8-13) 328 Tytuł III. Stosunki pomiędzy funkcjonariuszami (§ 14-18) 334
Rozdział III. Inne postanowienia (§ 19-22) 343
Źródła prawa 347 Inne akty normatywne 361 Orzecznictwo 365 Literatura 369 Indeks rzeczowy 375

BESTSELLERY