Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz - ebook

Oceń:
Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
, PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
(2w1)
Multiformat
E-booki sprzedawane w księgarni Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu - kupujesz treść, nie format. Po dodaniu e-booka do koszyka i dokonaniu płatności, e-book pojawi się na Twoim koncie w Mojej Bibliotece we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu przy okładce. Uwaga: audiobooki nie są objęte opcją multiformatu.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-8645-6
Język:
Polski
Rok wydania:
2016
Rozmiar pliku:
1,0 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
169,00
Cena w punktach Virtualo:
16900 pkt.

Pełny opis

Zbigniew Czarnik - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Wyższej Szkole
Prawa i Administracji w Przemyślu, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Wojciech Maciejko - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie,
adwokat, radca prawny.
Paweł Zaborniak - doktor nauk prawnych, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Rzeszowie.
Książka kompleksowo opisuje zagadnienia związane z prowadzeniem - za pomocą stosownych rejestrów publicznych - ewidencji osób fizycznych oraz zasady realizacji obo-
wiązku meldunkowego wraz z istotą relacji zachodzących na tym tle między organami
administracji publicznej a obywatelami i cudzoziemcami. Nie pominięto kwestii prze-
twarzania danych zgromadzonych w rejestrach przez właściwe organy. Poszczególne wywody zilustrowano bogatym orzecznictwem sądowym oraz dotychczasowymi poglądami doktryny prawa.
W opracowaniu omówiono m.in. nowelizację wprowadzoną ustawą z dnia 22 grudnia
2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
dotyczącą:
obszarów kontroli sprawowanej przez organy administracji rządowej w stosunku do
organów gminy;
zreformowania zakresu upoważnień ustawowych adresowanych do ministra spraw
wewnętrznych;
nowych zasad udostępniania danych z rejestru PESEL.
Komentarz przeznaczony jest dla osób wykonujących zawody prawnicze (sędziów sądów
administracyjnych, adwokatów i radców prawnych), pracowników administracji publicznej zajmujących się problematyką administracyjnoprawnego statusu jednostki oraz
studentów wydziałów prawa i administracji.

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Wstęp 13
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności 15
Rozdział 1. Przepisy ogólne 17 Art. 1. [Zakres przedmiotowy regulacji] 17 Art. 2. [Definicja legalna ewidencji ludności] 20 Art. 3. [Forma ewidencji ludności] 22 Art. 4. [Rządowy charakter zadań z zakresu ewidencji ludności] 24 Art. 5. [Organ wyższego stopnia] 25
Rozdział 2. Zakres i zasady rejestracji danych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców 29 Art. 6. [Rejestr PESEL] 29 Art. 7. [Zakres podmiotowy rejestru PESEL] 32 Art. 8. [Zakres przedmiotowy rejestru PESEL i rejestru mieszkańców] 40 Art. 9. [Selektywne gromadzenie danych i kryterium dostępności danych] 48 Art. 10. [Właściwość rzeczowa organów rejestrujących dane w rejestrze PESEL] 51 Art. 11. [Postępowanie sprawdzające] 65 Art. 12. [Oświadczenia osób, których dane dotyczą] 72 Art. 13. [Upoważnienie do wydania rozporządzenia] 73 Art. 14. [Upoważnienie do wydania rozporządzenia w zakresie trybu przekazywania danych między rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi] 75
Rozdział 3. Zasady i tryb nadawania numeru PESEL 77 Art. 15. [Numer PESEL] 77 Art. 16. [Nadanie numeru PESEL] 84 Art. 17. [Wszczęcie postępowania o nadanie numeru PESEL] 86 Art. 18. [Nadanie biegu wnioskowi o nadanie numeru PESEL] 89 Art. 19. [Zmiana numeru PESEL] 91 Art. 20. [Tryb przekazania danych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych] 95 Art. 21. [Powiadomienie o nadaniu lub zmianie numeru PESEL] 99 Art. 22. [Zasada jednorazowości numeru PESEL] 100 Art. 23. [Upoważnienie ustawowe] 102
Rozdział 4. Obowiązek meldunkowy obywateli polskich 105 Art. 24. [Treść i wykonywanie obowiązku meldunkowego] 105 Art. 25. [Definicja pobytu stałego i czasowego] 120 Art. 26. [Składniki określające adres zameldowania] 131 Art. 27. [Termin i zasady wykonywania obowiązku meldunkowego] 133 Art. 28. [Forma wykonania obowiązku meldunkowego] 134 Art. 29. [Wykonywanie obowiązku meldunkowego w związku z urodzeniem dziecka] 143 Art. 30. [Treść formularza meldunkowego] 145 Art. 31. [Tryb rozstrzygania o zameldowaniu] 147 Art. 32. [Zaświadczenia o zameldowaniu] 148 Art. 33. [Forma i tryb wymeldowania] 151 Art. 34. [Treść formularzy zgłoszenia o wymeldowaniu] 153 Art. 35. [Decyzja w sprawie wymeldowania] 154 Art. 36. [Obowiązek zgłoszenia wyjazdu za granicę] 163 Art. 37. [Treść formularza zgłoszenia wyjazdu za granicę] 166 Art. 38. [Wymeldowanie osoby zmarłej] 167 Art. 39. [Upoważnienie do określenia wzorów formularzy meldunkowych] 168
Rozdział 5. Obowiązek meldunkowy cudzoziemców 171 Art. 40. [Zameldowanie cudzoziemców] 171 Art. 41. [Termin dopełnienia obowiązku przez cudzoziemców] 172 Art. 42. [Zwolnienia w obowiązku meldunkowym cudzoziemców] 174 Art. 43. [Wymogi formalne zameldowania cudzoziemców] 175 Art. 44. [Rejestr zameldowania cudzoziemców] 178
Rozdział 6. Udostępnianie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców 179 Art. 45. [Prawo dostępu do danych zawartych w ewidencji ludności] 179 Art. 45a. [Dostęp do danych PESEL ministra właściwego do spraw wewnętrznych] 187 Art. 46. [Dostęp do danych podmiotów niebędących dysponentami danych] 189 Art. 47. [Tryb udostępniania danych jednostkowych] 199 Art. 48. [Udostępnianie danych na podstawie wniosku uproszczonego] 201 Art. 49. [Udostępnianie danych przez teletransmisję w drodze weryfikacji] 205 Art. 50. [Właściwość organów] 209 Art. 51. [Zgoda na udostępnianie danych] 211 Art. 52. [Upoważnienie ustawowe] 216 Art. 53. [Reguły ponoszenia odpłatności za dostęp] 218 Art. 54. [Zwolnienie od opłat] 220 Art. 55. [Dochód budżetu państwa] 222 Art. 56. [Delegacja ustawowa] 223 Art. 57. [Kontrola dostępu do danych w drodze weryfikacji] 224 Art. 58. [Delegacja ustawowa] 227
Rozdział 7. Przepisy karne 229 Art. 59. [Kara grzywny dla cudzoziemca] 229 Art. 60. [Odesłanie do regulacji procesowej] 230
Rozdział 8. Zmiany w przepisach obowiązujących 231 Art. 61. [Zmiany w ustawie o powszechnym obowiązku obrony] 231 Art. 62. [Zmiany w kodeksie wykroczeń] 233 Art. 62a. (uchylony) 233 Art. 63. [Zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych] 233 Art. 64. [Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego] 234 Art. 65. [Zmiany w ustawie o pomocy społecznej] 235 Art. 66. (uchylony) 235 Art. 67. (uchylony) 235 Art. 68. [Zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych] 236 Art. 68a. [Zmiany w ustawie o funduszu sołeckim] 237
Rozdział 9. Przepisy przejściowe i końcowe 239 Art. 69. [Umorzenie niezakończonych postępowań administracyjnych w sprawach indywidualnych] 239 Art. 70. [Zachowanie ważności lub wygaśnięcie zameldowania] 239 Art. 71. [Numer PESEL; zbiór - rejestr PESEL] 240 Art. 72. [Ewidencje ludności a rejestr PESEL; zbiory meldunkowe a rejestry mieszkańców] 240 Art. 73. [Wygaśnięcie decyzji o zastrzeżeniu udostępnienia danych osobowych] 240 Art. 74. [Zniesienie obowiązku meldunkowego od 1 stycznia 2018 r.] 240 Art. 75. [Likwidacja rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców od 1 stycznia 2018 r.] 241 Art. 76. [Zapowiedź niegromadzenia niektórych danych od 1 stycznia 2018 r.] 241 Art. 77. [Organ prowadzący rejestry od 1 stycznia 2018 r.] 241 Art. 78. [Utrata mocy niektórych przepisów ustawy od 1 stycznia 2018 r.] 241 Art. 79. (uchylony) 241 Art. 80. [Wejście w życie ustawy] 241
Powołane akty prawne 247

BESTSELLERY