Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-2392-5
Język:
Polski
Rok wydania:
2008
Rozmiar pliku:
2,8 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
104,00
Cena w punktach Virtualo:
10400 pkt.

Pełny opis

Prezentowany komentarz zawiera szczegółową analizę przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz przepisów ustaw odrębnych, odnoszących się do problematyki gospodarki komunalnej. W opracowaniu przywołane zostały liczne orzeczenia sądów polskich, dotyczące tytułowej problematyki, oraz przepisy prawa Unii Europejskiej i orzecznictwa organów wspólnotowych. W opracowaniu autor stara się przybliżyć czytelnikowi istotne zagadnienia związane z wykonywaniem przez gminy zadań publicznych o charakterze gospodarczym. Ponieważ wiele przepisów ustawy budzi liczne wątpliwości oraz trudności w ich stosowaniu autor zaproponował stworzenie spójnego systemu prawa gospodarki komunalnej, który objąłby w sposób całościowy i uporządkowany aktywność jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych. Komentarz przeznaczony jest dla urzędów gmin i jednostek gospodarki komunalnej. Jego praktyczny charakter sprawia, iż stanowi on cenną pomoc we właściwym rozumieniu oraz stosowaniu przepisów ustawy.Dr hab. Marek Szydło adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor kilku monografii, komentarza do ustawy oraz ponad 80 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach prawniczych, w tym obcojęzycznych. W latach 2003-2004 był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, zaś w 2007 r. został laureatem nagrody "Polityki" dla młodych naukowców. Zajmuje się również działalnością praktyczną: pracuje w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, prowadzi szkolenia dla sędziów i notariuszy, a także sporządza opinie prawne dla jednostek samorządu terytorialnego oraz dla przedsiębiorców.

Spis treści

Wykaz skrótów 7 Wprowadzenie 11
Gospodarka komunalna. Zagadnienia wstępne 13
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 23
Rozdział 1. Przepisy ogólne 23
Art. 1. [Pojęcie gospodarki komunalnej] 23 Art. 1a. [Pojęcie jednostek samorządu terytorialnego] 148 Art. 2. [Formy organizacyjnoprawne gospodarki komunalnej] 158 Art. 3. [Umowne powierzanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej] 183 Art. 4. [Kompetencje organów jednostek samorządowych w zakresie wyboru sposobu i form gospodarki komunalnej oraz w zakresie kształtowania cen] 286 Art. 5. [Gospodarka komunalna a związki i porozumienia jednostek samorządu terytorialnego] 333
Rozdział 2. Komunalne zakłady budżetowe 344
Art. 6. [Tworzenie, likwidowanie i przekształcanie komunalnych zakładów budżetowych] 344 Art. 7. [Działalność zakładów budżetowych wyłącznie w sferze użyteczności publicznej] 351 Art. 8. [Pracownicy komunalnych zakładów budżetowych] 354
Rozdział 3. Spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego 358
Art. 9. [Samorządowe spółki z o.o. i akcyjne] 358 Art. 10. [Gospodarka komunalna poza sferą użyteczności publicznej] 387 Art. 10a. [Rady nadzorcze w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego] 431 Art. 10b. [Rady nadzorcze w spółkach zależnych od spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego] 447 Art. 11. (skreślony) 452 Art. 12. [Udziały i akcje w spółkach samorządowych] 452 Art. 13. [Regulamin korzystania z usług publicznych świadczonych przez spółki samorządowe] 470
Rozdział 4. Przekształcenia przedsiębiorstw komunalnych 486
Art. 14. [Przekształcenie przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę] 486 Art. 15. [Czynności związane z przekształceniem przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę] 493 Art. 16. [Reżim prawny spółki powstałej z przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę] 497 Art. 17. [Zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie oraz zarząd w spółkach powstałych z przekształcenia przedsiębiorstw komunalnych] 493 Art. 18. [Rada nadzorcza w spółkach powstałych z przekształcenia przedsiębiorstw komunalnych] 503 Art. 19. [Status pracowników w spółkach powstałych z przekształcenia przedsiębiorstw komunalnych] 519 Art. 20. (uchylony) 524 Art. 21. [Niestosowanie przepisów ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji] 524 Art. 22. [Likwidacja zakładu budżetowego w celu utworzenia spółki samorządowej] 527 Art. 23. [Konsekwencje majątkowe likwidacji zakładu budżetowego, zlikwidowanego w celu utworzenia spółki samorządowej] 532
Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy końcowe 538
Art. 24. [Zmiany w ustawie o samorządzie terytorialnym] 538 Art. 25. [Zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych] 539 Art. 26. [Zmiany w ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych] 540 Art. 27. [Dostosowanie statutów spółek samorządowych] 540 Art. 28. [Wejście ustawy w życie] 541
Wykaz orzeczeń 543
Bibliografia 549

BESTSELLERY