Ustawa o lasach. Komentarz - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Ustawa o lasach. Komentarz - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-0898-4
Język:
Polski
Rok wydania:
2011
Rozmiar pliku:
1,9 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
104,00
Cena w punktach Virtualo:
10400 pkt.

Pełny opis

Stan prawny na: 1.10.2010 r.

W piśmiennictwie i w praktyce odczuwalny jest brak literatury dotyczącej prawa leśnego, choć problemy prawne rodzące się w związku ze stosowaniem ustawy o lasach są niemałe. Prezentowany komentarz ma na celu wypełnienie powstałej na rynku wydawniczym luki, ponieważ oprócz komentarza autorstwa W. Radeckiego nie można odnotować żadnych publikacji o tym charakterze poświęconych prawu leśnemu. W książce autor zwrócił uwagę zarówno na zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju oraz zagadnień cywilnoprawnych.

Adresaci:
Publikacja jest adresowana do naukowców zajmujących się szeroko rozumianą ochroną środowiska, Służby Leśnej i Straży Leśnej, organów administracji publicznej, sędziów, radców, adwokatów, notariuszy i prokuratorów, organów policji, a także urzędów i wszystkich innych osób, którym dobro lasów leży na sercu.

Spis treści

Wykaz skrótów 11
Wstęp 15
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach 17
Rozdział 1. Przepisy ogólne 17
Art. 1 .[Zakres przedmiotowy ] 17
Art. 2 [Zastosowanie ustawy ] 22
Art. 3 [Pojęcie lasu ] 25
Art. 4 [Status Lasów Państwowych ] 28
Art. 5 [Nadzór nad gospodarką leśną ] 36
Art. 5 a [Powierzanie zadań ] 40
Art. 6 [Słowniczek pojęć ] 45 Rozdział 2. Gospodarka leśna 48
Art. 7 [Pojęcie gospodarki leśnej ] 48
Art. 8 [Zasady gospodarki leśnej ] 53
Art. 9 [Powszechna ochrona lasów ] 55
Art. 10 [Obowiązki w przypadku wystąpienia organizmów szkodliwych ] 59
Art. 11 [Odpowiedzialność za powstanie szkody w lasach ] 62
Art. 12 [Wykonanie zastępcze ] 67
Art. 13 [Obowiązki właściciela lasu ] 72
Art. 13a [Obowiązki Lasów Państwowych ] 77
Art. 13b [Kompleksy promocyjne ] 79
Art. 14 [Powiększanie zasobów leśnych ] 81
Art. 14a [Ocechowanie drewna ] 87
Rozdział 3. Lasy ochronne 90
Art. 15 [Pojęcie lasów ochronnych ] 90
Art. 16 [Upoważnienie do wydania decyzji ] 92
Art. 17 [Upoważnienie do wydania rozporządzenia ] 94
Rozdział 4. Plan urządzenia lasu 98
Art. 18 [Pojęcie planu urządzenia lasu ] 98
Art. 19 [Obowiązek sporządzenia planu ] 104
Art. 19a [Zezwolenie na wykonywanie planów ] 106
Art. 19b [Odesłanie do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ] 110
Art. 20 [Obowiązki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego ] 111
Art. 21 [Zakres podmiotowy planu urządzenia lasu ] 113
Art. 21a [Wykonywanie niektórych prac ] 119
Art. 22 [Upoważnienie do wydania rozporządzenia ] 120
Art. 23 [Zmiana planu urządzenia lasu ] 122
Art. 24 [Obowiązki właściciela lasu ] 124
Art. 25 [Upoważnienie do wydania rozporządzenia ] 125
Rozdział 5. Zasady udostępniania lasów 134
Art. 26 [Udostępnianie lasów ] 134
Art. 27 [Udostępnianie lasów Skarbu Państwa ] 140
Art. 28 [Uprawnienia właściciela lasu ] 145
Art. 29 [Udostępnianie lasu dla ruchu pojazdów ] 146
Art. 30 [Zakazy obowiązujące w lesie ] 153
Art. 31 [Zadania Agencji Nieruchomości Rolnych ] 155
Rozdział 6. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 158
Art. 32 [Uprawnienia Lasów Państwowych w zakresie zarządzania mieniem ] 158
Art. 33 [Kompetencje Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ] 161
Art. 34 [Kompetencje dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych ] 163
Art. 35 [Kompetencje nadleśniczego ] 165
Art. 35 a [Uprawnienia pracowników Lasów Państwowych ] 169
Art. 36 [Przekazanie własności na zalesienie ] 172
Rozdział 6a. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa będącym w zarządzie Lasów Państwowych 176
Art. 37 [Kompetencje kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych ] 176
Art. 38 [Sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa ] 182
Art. 38a [Przeznaczenie nieruchomości na drogi krajowe ] 190
Art. 38b [Umowy z Agencją Nieruchomości Rolnych ] 195
Art. 38c [Zmiana przeznaczenia gruntów leśnych lub rolnych ] 197
Art. 38d [Oddawanie w użytkowanie wieczyste i w użytkowanie ] 199
Art. 38e [Zamiana ] 202
Art. 39 [Wydzierżawienie lasów ] 203
Art. 40 [Zadania Dyrektora Generalnego ] 206
Art. 40a [Sprzedaż nieruchomości zabudowanych i lokali mieszkalnych ] 210
Art. 41 [Zaciąganie kredytów i pożyczek ] 218
Art. 42 [Tworzenie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa ] 224
Art. 43 [Używanie nazwy "LASY PAŃSTWOWE" i pieczęci ] 227
Art. 44 [Kompetencje ministra ] 228
Rozdział 7. Służba Leśna 229
Art. 45 [Zadania Służby Leśnej ] 229
Art. 46 [Pracownicy Służby Leśnej ] 230
Art. 46 a [Uprawnienia pracowników Służby Leśnej ] 233
Art. 47 [Powołanie Straży Leśnej ] 235
Art. 48 [Uprawnienia strażnika leśnego ] 242
Art. 48a [Obowiązek współpracy z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych ] 243
Art. 49 [Uprawnienia ministra ] 244
Rozdział 8. Gospodarka finansowa w Lasach Państwowych 248
Art. 50 [Podstawy gospodarki finansowej ] 248
Art. 5 1 [Rok obrachunkowy ] 249
Art. 5 2 [Obowiązek sporządzenia raportu ] 249
Art. 5 3 [Koszty utrzymania Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrekcji regionalnych Lasów Państwowych ] 250
Art. 5 4 [Dotacje dla Lasów Państwowych ] 250
Art. 55 [Dysponenci środków budżetowych ] 252
Art. 56 [Tworzenie funduszu leśnego ] 252
Art. 57 [Środki funduszu leśnego ] 254
Art. 5 8 [Przeznaczenie środków funduszu leśnego ] 256
Art. 5 9 [Upoważnienie do wydania rozporządzenia ] 259
Rozdział 9. (uchylony) 260
Rozdział 10. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe 260
Art. 67 [Zmiany w ustawie o ochronie i kształtowaniu środowiska ] 260
Art. 6. 8 [Zmiany w ustawie o przedsiębiorstwach państwowych ] 260
Art. 9 [Zmiany w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych ] 261
Art. 7. 0 [Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych ] 261
Art. 1 [Zmiany w ustawie o utworzeniu urzędu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa ] 261
Art. 2 [Zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych ] 262
Art. 3 [Zmiany w ustawie o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim ] 262
Art. 7 4 [Lasy pozostające w zarządzie ] 262
Art. 75 [Status okręgowych zarządów lasów ] 263
Art. 76 [Przejście praw i obowiązków ] 264
Art. 77 [Status lasów ochronnych ] 264
Art. 7 8 [Sprawy wszczęte przed wejściem ustawy w życie ] 264
Art. 7 9 [Obowiązki dyrektorów regionalnych ] 265
Art. 80 (uchylony) 265
Art. 81 [Derogacja ] 266
Art. 82 [Wejście ustawy w życie ] 266
Bibliografia 267
Wykaz aktów prawnych 271

BESTSELLERY