Facebook - konwersja
Pobierz fragment

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz - ebook

Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
, PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
(2w1)
Multiformat
E-booki sprzedawane w księgarni Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu - kupujesz treść, nie format. Po dodaniu e-booka do koszyka i dokonaniu płatności, e-book pojawi się na Twoim koncie w Mojej Bibliotece we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu przy okładce. Uwaga: audiobooki nie są objęte opcją multiformatu.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
Rok wydania:
2016
Pobierz fragment
229,64
Cena w punktach Virtualo:
22964 pkt.

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz - ebook

Komentarz jest praktycznym przewodnikiem po skomplikowanych i wysoce specjalistycznych dziedzinach prawa, jakimi są prawo konkurencji i prawo konsumenckie. Jego autorzy wysokiej klasy specjaliści pracujący zarówno w kancelariach prawniczych, jak i w administracji państwowej - postawili sobie za cel przystępne i jasne wyłożenie wszystkich kluczowych zagadnień, kompleksowo i wyczerpująco omawiając m.in. ostatnie nowelizacje ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Publikacja ta, jako jedyna na rynku, tłumaczy nie tylko prawne, lecz także ekonomiczne uwarunkowania ingerencji organów państwa w funkcjonowanie mechanizmów rynkowych. Wpisuje się tym samym znakomicie w zjawisko postępującej ekonomizacji stosowania przepisów prawa konkurencji.
Mając świadomość zjawisk następujących w gospodarce, autorzy po raz pierwszy położyli także nacisk na kwestię stosowania prawa konkurencji w działalności prowadzonej z wykorzystaniem Internetu (e-commerce). Niezwykle wyczerpująco odniesiono się także do kwestii ochrony interesów konsumentów, która nabiera coraz większego znaczenia w praktyce stosowania ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Spis treści

Wykaz skrótów 13
Od redaktorów 25
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) 27
Dział I. Przepisy ogólne 29 Art. 1. [Cele i zakres ustawy] 29 Art. 2. [Zakres zastosowania ustawy] 46 Art. 3. [Wyłączenie zastosowania ustawy do ograniczeń konkurencji dopuszczonych na podstawie odrębnych ustaw] 60 Art. 4. [Słownik terminów ustawowych] 75 Art. 5. [Przeliczenie wartości euro oraz innych walut obcych na złote oraz wartości złotego na euro] 208
Dział II. Zakaz praktyk ograniczających konkurencję 210 Rozdział 1. Zakaz porozumień ograniczających konkurencję 210 Art. 6. [Zakaz zawierania antykonkurencyjnych porozumień] 210 Art. 6a. [Odpowiedzialność osoby zarządzającej za naruszenie zakazów] 294 Art. 7. [Wyłączenia spod zakazu zawierania porozumień antykonkurencyjnych] 299 Art. 8. [Indywidualne i grupowe wyłączenie spod zakazu zawierania porozumień antykonkurencyjnych] 309 Rozdział 2. Zakaz nadużywania pozycji dominującej 322 Art. 9. [Zakaz nadużywania pozycji dominującej] 322 Rozdział 3. Decyzje w sprawach praktyk ograniczających konkurencję 408 Art. 10. [Decyzja stwierdzająca antykonkurencyjną praktykę. Środki zaradcze] 408 Art. 11. (uchylony). 430 Art. 12. [Decyzja zobowiązująca] 430 Art. 12a. [Stwierdzenie, że osoba zarządzająca naruszyła zakaz porozumień antykonkurencyjnych] 446
Dział III. Koncentracje przedsiębiorców 449 Rozdział 1. Kontrola koncentracji 449 Art. 13. [Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji] 449 Art. 14. [Wyłączenie spod obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji] 469 Art. 15. [Uznanie koncentracji dokonanej przez przedsiębiorcę zależnego za koncentrację dokonaną przez przedsiębiorcę dominującego] 479 Art. 16. [Obliczanie obrotów przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji] 481 Art. 17. [Delegacja do określenia sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji] 486 Rozdział 2. Decyzje w sprawach koncentracji 488 Art. 18. [Zgoda na koncentrację] 488 Art. 19. [Zgoda warunkowa] 528 Art. 20. [Zakaz koncentracji i zgoda wyjątkowa] 551 Art. 21. [Uchylenie decyzji zawierającej zgodę na dokonanie koncentracji. Środki restytucyjne] 566 Art. 22. [Wygaśnięcie decyzji. Przedłużenie okresu obowiązywania decyzji zawierającej zgodę na koncentrację] 576 Art. 23. [Przedłużenie terminu na odsprzedaż akcji lub udziałów nabytych lub objętych przez instytucję finansową] 581
Dział IIIa. Zakaz stosowania niedozwolonych postanowień wzorców umów 584 Rozdział 1. Niedozwolone postanowienia wzorców umów 584 Art. 23a. [Zakaz stosowania niedozwolonych postanowień wzorca umowy] 584 Rozdział 2. Decyzje w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone 602 Art. 23b. [Decyzja o uznaniu postanowienia wzorca umowy za niedozwolone] 602 Art. 23c. [Zobowiązanie przedsiębiorcy do podjęcia określonych działań] 611 Art. 23d. [Rozszerzony skutek prawomocnej decyzji] 623
Dział IV. Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów 627 Rozdział 1. Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów 627 Art. 24. [Zakaz stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów] 627 Art. 25. [Ochrona zbiorowych interesów konsumentów wynikająca z innych ustaw] 697 Rozdział 2. Decyzje w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów 705 Art. 26. [Decyzja o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów] 705 Art. 27. [Stwierdzenie zaniechania stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów] 712 Art. 28. [Decyzja zobowiązująca] 717
Dział V. Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów 728 Rozdział 1. Prezes Urzędu 728 Art. 29. [Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów] 728 Art. 30. [Powołanie i odwołanie wiceprezesów UOKiK] 732 Art. 31. [Zakres działania Prezesa UOKiK] 733 Art. 31a. [Wyjaśnienia i interpretacje mające istotne znaczenie dla stosowania przepisów w sprawach objętych zakresem działania Prezesa UOKiK] 741 Art. 31b. [Publikacja decyzji wydawanych przez Prezesa UOKiK] 745 Art. 31c. [Publikacja komunikatów Prezesa UOKiK w publicznej radiofonii i telewizji] 749 Art. 31d. [Przedstawianie sądom poglądów w sprawach dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów] 753 Art. 32. (uchylony). 758 Art. 33. [Struktura organizacyjna UOKiK. Wydawanie decyzji i postanowień w imieniu Prezesa UOKiK] 758 Art. 34. [Statut Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów] 760 Art. 35. [Zlecenie Inspekcji Handlowej przeprowadzenia kontroli lub realizacji innych zadań] 761 Art. 36. (uchylony). 761 Rozdział 2. Samorząd terytorialny i organizacje konsumenckie 762 Art. 37. [Zadania samorządu terytorialnego w dziedzinie ochrony konsumentów] 762 Art. 38. [Edukacja konsumencka] 771 Art. 39. [Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów] 779 Art. 40. [Stosunek pracy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów] 784 Art. 41. (uchylony) 791 Art. 42. [Kompetencje rzecznika konsumentów] 791 Art. 43. [Sprawozdanie roczne] 833 Art. 44. [Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów] 836 Art. 45. [Organizacje konsumenckie] 842 Art. 46. [Roczna dotacja celowa] 848
Dział VI. Postępowanie przed Prezesem Urzędu 850 Rozdział 1. Przepisy ogólne 850 Art. 47. [Rodzaje postępowań prowadzonych przez Prezesa UOKiK] 850 Art. 48. [Rodzaje postępowań prowadzonych przez Prezesa UOKiK] 856 Art. 49. [Tryb wszczynania postępowań przed Prezesem UOKiK] 863 Art. 49a. [Wystąpienie do przedsiębiorcy bez wszczynania postępowania] 868 Art. 50. [Obowiązek przekazywania informacji i dokumentów. Składanie wyjaśnień] 870 Art. 51. [Dowód z dokumentu. Język dokumentu] 879 Art. 52. [Dowód ze świadków. Wezwanie świadka] 882 Art. 53. [Przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka] 886 Art. 54. [Dopuszczenie dowodu z opinii biegłego] 887 Art. 55. [Wniosek o wyłączenie biegłego] 891 Art. 56. [Okazanie biegłemu akt sprawy i przedmiotu oględzin] 893 Art. 57. [Uzasadnienie opinii biegłego. Opinia łączna] 894 Art. 58. [Wynagrodzenie biegłego. Zaliczka na poczet wydatków biegłego. Ponoszenie kosztów wynagrodzenia biegłego] 896 Art. 59. [Opinia jednostki naukowej] 897 Art. 60. [Rozprawa administracyjna; przesłanki, uczestnicy rozprawy i wyłączenie jawności] 898 Art. 61. [Pomoc sądowa w postępowaniu administracyjnym] 901 Art. 62-68. (uchylone) 902 Art. 69. [Ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego] 902 Art. 70. [Ograniczenie udostępnienia materiału dowodowego] 911 Art. 71. [Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa] 915 Art. 72. [Obowiązek udostępniania akt oraz informacji przez organy administracji publicznej] 916 Art. 73. [Wykorzystywanie informacji uzyskanych w toku postępowania przed Prezesem UOKiK] 917 Art. 73a. [Podanie do publicznej wiadomości informacji o podejrzeniu praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów] 923 Art. 74. [Uwzględnienie zarzutów stron] 931 Art. 75. [Obligatoryjne i fakultatywne umorzenie postępowania] 937 Art. 76. [Przedawnienie wszczęcia postępowania] 942 Art. 77. [Zasada ponoszenia kosztów postępowania] 943 Art. 78. [Obowiązek zwrotu kosztów postępowania wywołanych zachowaniem strony] 945 Art. 79. [Ponoszenie kosztów niezbędnych opinii w sprawach dotyczących koncentracji] 945 Art. 80. [Postanowienie w sprawie końcowych kosztów postępowania] 946 Art. 81. [Postępowanie odwoławcze od decyzji Prezesa UOKiK] 947 Art. 82. [Wyłączenie stosowania nadzwyczajnych trybów wzruszenia decyzji] 990 Art. 83. [Stosowanie przepisów k.p.a. do postępowania przed Prezesem UOKiK] 994 Art. 84. [Odpowiednie stosowanie przepisów k.p.c. do postępowania dowodowego] 1000 Art. 85. [Postępowanie w sprawach nakładania kar pieniężnych] 1004 Rozdział 2. Postępowanie antymonopolowe w sprawach praktyk ograniczających konkurencję 1009 Art. 86. [Zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję] 1009 Art. 87. [Obligatoryjne i fakultatywne podstawy niewszczynania postępowania. Zawieszenie postępowania] 1014 Art. 88. [Strona postępowania. Wszczęcie postępowania] 1017 Art. 89. [Decyzja tymczasowa. Czas obowiązywania decyzji] 1029 Art. 89a. [Procedura dobrowolnego poddania się karze pieniężnej] 1034 Art. 90. [Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji] 1050 Art. 91. [Przeszukanie w lokalu mieszkalnym] 1053 Art. 92. [Termin zakończenia postępowania w sprawach praktyk ograniczających konkurencję] 1061 Art. 93. [Przedawnienie wszczęcia postępowania w sprawach praktyk ograniczających konkurencję] 1063 Rozdział 3. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji 1072 Art. 94. [Strona postępowania. Zgłoszenie zamiaru koncentracji. Opłaty od wniosków] 1072 Art. 95. [Zwrot zgłoszenia koncentracji oraz wezwanie do uzupełnienia braków w tym zgłoszeniu] 1080 Art. 96. [Termin zakończenia postępowania w sprawach koncentracji] 1085 Art. 96a. [Przedłużenie terminu zakończenia postępowania. Zastrzeżenia i warunki] 1088 Art. 97. [Wstrzymanie się od dokonania koncentracji. Warunkowe dokonanie czynności, na podstawie której ma nastąpić koncentracja] 1098 Art. 98. [Brak naruszenia obowiązku wstrzymania się od dokonania koncentracji] 1103 Art. 99. [Decyzja w sprawie podziału przedsiębiorcy. Wystąpienie do sądu o stwierdzenie nieważności umowy] 1104 Rozdział 3a. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone 1108 Art. 99a. [Zawiadomienie o podejrzeniu stosowania niedozwolonych postanowień] 1110 Art. 99b. [Strona postępowania; postanowienie o wszczęciu postępowania] 1125 Art. 99c. [Podmiot zainteresowany] 1129 Art. 99d. [Rygor natychmiastowej wykonalności] 1144 Art. 99e. [Termin zakończenia postępowania] 1147 Art. 99f. [Termin przedawnienia wszczęcia postępowania] 1151 Rozdział 4. Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów 1157 Art. 100. [Zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów] 1157 Art. 101. [Strona postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów] 1166 Art. 101a. [Decyzja tymczasowa] 1173 Art. 102. (uchylony) 1191 Art. 103. [Rygor natychmiastowej wykonalności] 1192 Art. 104. [Terminy zakończenia postępowania] 1198 Art. 105. [Termin przedawnienia wszczęcia postępowania] 1201 Rozdział 5. Kontrola i przeszukanie w toku postępowania przed Prezesem Urzędu 1207 Art. 105a. [Kontrola w toku postępowania przed Prezesem UOKiK] 1207 Art. 105b. [Uprawnienia dochodzeniowe kontrolującego] 1270 Art. 105c. (uchylony) 1291 Art. 105d. [Obowiązki kontrolowanego. Odmowa udzielenia informacji lub współdziałania w toku kontroli] 1291 Art. 105e. [Zapewnienie warunków i środków do sprawnej kontroli. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem] 1306 Art. 105f. [Ustalenie stanu faktycznego. Zabezpieczenie dowodów] 1317 Art. 105g. [Zajęcie w celu zabezpieczenia] 1321 Art. 105h. [Zajęcie w celu zabezpieczenia - rozwinięcie] 1327 Art. 105i. [Kontrola lub przeszukanie bez wszczynania odrębnego postępowania] 1332 Art. 105ia. [Tajemniczy klient] 1340 Art. 105j. [Protokół kontroli; elementy protokołu i załączniki] 1345 Art. 105k. [Protokół kontroli; podpisy, zastrzeżenia, odmowa podpisania] 1352 Art. 105l. [Stosowanie przepisów u.s.d.g. do kontroli. Sprzeciw] 1357 Art. 105m. [Zażalenie na czynności kontrolne] 1364 Art. 105n. [Przeszukanie pomieszczeń i rzeczy przedsiębiorcy. Wniosek i zgoda na przeszukanie] 1366 Art. 105o. [Uprawnienia przeszukującego do sporządzania notatek] 1383 Art. 105p. [Zażalenie na czynności przeszukania] 1384 Art. 105q. [Odpowiednie stosowanie przepisów do przeszukania] 1385
Dział VII. Kary pieniężne 1389 Rozdział 1. Nakładanie kar pieniężnych 1389 Art. 106. [Kary pieniężne i ich wysokość] 1389 Art. 106a. [Kara nakładana na osobę zarządzającą] 1416 Art. 107. [Kary w celu przymuszenia wykonania decyzji, postanowień lub wyroków] 1420 Art. 108. [Kara nałożona na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub zarządczą] 1428 Art. 109-110. (uchylone) 1440 Art. 111. [Miarkowanie wysokości kary pieniężnej] 1440 Art. 112. [Przeznaczenie środków pochodzących z kar. Termin i sposób zapłaty kary pieniężnej. Egzekucja] 1466 Art. 113. [Odroczenie uiszczenia kary lub rozłożenie jej na raty. Odsetki] 1469 Rozdział 2. Odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie w sprawach porozumień ograniczających konkurencję 1477 Art. 113a. [Program leniency. Wniosek o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie w sprawach porozumień ograniczających konkurencję] 1477 Art. 113b. [Przesłanki odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej] 1512 Art. 113c. [Przesłanki obniżenia kary pieniężnej] 1520 Art. 113d. [Leniency plus] 1526 Art. 113e. [Marker. Skrócony wniosek leniency] 1532 Art. 113f. [Uproszczony wniosek leniency] 1537 Art. 113g. [Zwrot nieuwzględnionego lub wycofanego wniosku leniency] 1542 Art. 113h. [Odpowiednie zastosowanie instytucji leniency do osób zarządzających] 1544 Art. 113i. [Informacje we wniosku leniency składanym przez osobę zarządzającą] 1547 Art. 113j. [Objęcie osób zarządzających wnioskiem leniency składanym przez przedsiębiorcę] 1548 Art. 113k. [Delegacja ustawowa do określenia sposobu i trybu postępowania z wnioskiem leniency] 1551
Dział VIII. Przepis karny 1552 Art. 114. [Przepis karny] 1552
Dział IX. Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe 1560 Art. 115-129. (pominięto) 1560 Art. 130. [Kryterium ustalania wysokości kary pieniężnej] 1560 Art. 131. [Regulacje intertemporalne] 1560 Art. 132. [Ciągłość funkcji Prezesa UOKiK] 1561 Art. 133. [Zachowanie członkostwa w Radzie Rzeczników Konsumenckich] 1561 Art. 134. [Ciągłość funkcji rzeczników konsumentów] 1561 Art. 135. [Zasada kontynuacji (sukcesji) UOKiK] 1561 Art. 136. [Dotychczasowe przepisy wykonawcze] 1561 Art. 137. [Przepis derogacyjny] 1562 Art. 138. [Wejście w życie ustawy] 1562
Literatura 1563
Indeks rzeczowy 1599
O autorach 1607
Kategoria: Handlowe
Zabezpieczenie: Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
ISBN: 978-83-8107-140-6
Rozmiar pliku: 2,7 MB

BESTSELLERY

Kategorie: