Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-3623-9
Język:
Polski
Rok wydania:
2010
Rozmiar pliku:
5,5 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
83,90
Cena w punktach Virtualo:
8390 pkt.

Pełny opis

Publikacja ta jest pierwszym komentarzem do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami uwzgledniajacym zmiany wprowadzone nowelizacja z dnia 18 marca 2010 r. Szczegółowej analizie poddano w tej publikacji równiez regulacje okresu przejsciowego (tj. m.in. unormowania stosowane do czasu sporzadzenia nowych gminnych ewidencji zabytków). . Niniejszy komentarz stanowi takze swoiste podsumowanie doswiadczen jego autorów, zdobytych w toku długoletniej praktyki akademickiej i zawodowej (przede wszystkim podczas obsługi prawnej duzych projektów deweloperskich, realizowanych na obszarach zainteresowania konserwatorskiego). Podjeto w nim próbe stworzenia ram realizacji efektywnej polityki konserwatorskiej, zapewniajacej optymalna ochrone narodowego dziedzictwa kulturowego z jednoczesnym poszanowaniem słusznych interesów indywidualnych. Stad komentowane przepisy osadzono w szerszym kontekscie badan z zakresu nauki administracji, doktryny prawa i postepowania administracyjnego, zasad konstytucyjnych, polityki reglamentacyjnej panstwa czy wreszcie historii, archeologii i historii sztuki (podejscie interdyscyplinarne). W publikacji ukazano propozycje rozwiazan szeregu problemów pojawiajacych sie w zwiazku ze stosowaniem przepisów ustawowych, z którymi to problemami borykaja sie obecnie zarówno dysponenci obiektów zabytkowych, jak i słuzby konserwatorskie, organy planistyczne czy organy administracji architektoniczno-budowlanej.

Spis treści


Wykaz skrótów 11
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 15
Rozdział 1. Przepisy ogólne 15
Art. 1. [Przedmiot regulacji] 15
Art. 2. [Zakres regulacji] 19
Art. 3. [Defi nicje legalne] 21
Art. 4. [Ochrona zabytków] 28
Art. 5. [Opieka nad zabytkami] 32
Art. 6. [Katalog zabytków] 34
Rozdział 2. Formy i sposób ochrony zabytków 40
Art. 7. [Prawne formy ochrony zabytków] 40
Art. 8. [Rejestr zabytków] 44
Art. 9. [Wpis do rejestru zabytku nieruchomego] 47
Art. 10. [Wpis do rejestru zabytku ruchomego] 73
Art. 11. [Wyłączenie] 79
Art. 12. [Znak informujący] 81
Art. 13. [Skreślenie z rejestru] 83
Art. 14. [Skutki skreślenia z rejestru] 87
Art. 15. [Pomnik historii] 88
Art. 16. [Park kulturowy] 96
Art. 17. [Park kulturowy - zakres ochrony] 102
Art. 18. [Ochrona zabytków w planowaniu przestrzennym] 105
Art. 19. [Ochrona zabytków w planowaniu przestrzennym - zakres] 111
Art. 20. [Ochrona zabytków w planowaniu przestrzennym - uzgodnienia] 116
Art. 21. [Ewidencja zabytków] 119
Art. 22. [Rodzaje ewidencji zabytków] 120
Art. 23. [Krajowy wykaz zabytków skradzionych] 130
Art. 24. [Delegacja ustawowa] 131
Rozdział 3. Zagospodarowanie zabytków, prowadzenie badań, prac i robót oraz podejmowanie innych działań przy zabytkach 133
Art. 25. [Zagospodarowanie zabytku na cele użytkowe] 133
Art. 26. [Zakres zobowiązań umownych] 135
Art. 27. [Zalecenia konserwatorskie] 138
Art. 28. [Obowiązki informacyjne] 141
Art. 29. [Udostępnienie zabytku ruchomego] 144
Art. 30. [Udostępnienie zabytku nieruchomego] 147
Art. 31. [Niezbędne badania archeologiczne] 149
Art. 32. [Odkrycie w trakcie robót] 153
Art. 33. [Przypadkowe znalezienie] 162
Art. 34. [Nagroda dla znalazcy] 166
Art. 35. [Własność zabytków archeologicznych] 168
Art. 36. [Pozwolenia konserwatorskie] 170
Art. 37. [Delegacja ustawowa] 187
Rozdział 4. Nadzór konserwatorski 190
Art. 38. [Kontrola] 190
Art. 39. [Protokół kontroli] 196
Art. 40. [Zalecenia pokontrolne] 200
Art. 41. [Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa] 204
Art. 42. [Kompetencje kontrolne Generalnego Konserwatora Zabytków] 206
Art. 43. [Wstrzymanie prac] 208
Art. 44. [Konsekwencje wstrzymania prac. Usunięcie naruszeń] 209
Art. 45. [Przywrócenie stanu zgodnego z prawem] 212
Art. 46. [Wstrzymanie prac przy zabytku niewpisanym do rejestru] 216
Art. 47. [Wznowienie postępowania] 220
Art. 48. [Kompetencje nadzorcze dyrektora urzędu morskiego] 222
Art. 49. [Nakaz przeprowadzenia prac lub robót] 224
Art. 50. [Czasowe zajęcie zabytku ruchomego] 228
Rozdział 5. Wywóz zabytków za granicę 233
Art. 51. [Pozwolenia na wywóz] 233
Art. 52. [Jednorazowe pozwolenie na wywóz stały] 236
Art. 53. [Jednorazowe pozwolenie na wywóz czasowy] 238
Art. 54. [Wielokrotne pozwolenie indywidualne na wywóz czasowy] 239
Art. 55. [Wielokrotne pozwolenie ogólne na wywóz czasowy] 240
Art. 56. [Cofnięcie pozwolenia] 240
Art. 57. [Skutki wykorzystania pozwolenia] 241
Art. 58. [Wywóz materiałów bibliotecznych] 242
Art. 59. [Wyłączenia] 243
Art. 60. [Opinie instytucji kultury] 246
Art. 61. [Delegacja ustawowa] 246
Rozdział 6. Restytucja zabytków wywiezionych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej 248
Art. 62. [Restytucja zabytków - definicja legalna] 248
Art. 63. [Niezgodny z prawem wywóz - definicja legalna] 250
Art. 64. [Zabytki podlegające restytucji] 251
Art. 65. [Organ uprawniony do prowadzenia postępowania] 255
Art. 66. [Przesłanki wszczęcia postępowania] 257
Art. 67. [Powództwo o zwrot zabytku] 259
Art. 68. [Odszkodowanie dla nabywcy w dobrej wierze] 260
Art. 69. [Odesłanie] 262
Art. 70. [Koszty postępowania. Własność zabytku zwróconego] 263
Rozdział 7. Zasady finansowania opieki nad zabytkami 265
Art. 71. [Podmiot zobowiązany] 265
Art. 72. [Odesłanie] 267
Art. 73. [Dotacja celowa - podmioty uprawnione] 269
Art. 74. [Podmioty udzielające dotacji] 271
Art. 75. [Forma udzielenia dotacji] 273
Art. 76. [Przesłanki udzielenia dotacji] 275
Art. 77. [Nakłady konieczne podlegające dofinansowaniu] 278
Art. 78. [Wysokość i zbieg dotacji] 279
Art. 79. [Odesłanie] 281
Art. 80. [Delegacja ustawowa] 283
Art. 81. [Dotacja ze środków samorządowych] 283
Art. 82. [Zbieg dotacji. Obowiązki informacyjne] 286
Art. 82a. [Dotacja na przeprowadzenie badań archeologicznych] 288
Art. 82b. [Delegacja ustawowa] 293
Art. 83. [Odesłanie] 294
Rozdział 8. Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz ochrona zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych 297
Art. 84. [Cel regulacji ustawowej] 297
Art. 85. [Krajowy program ochrony zabytków - zawartość] 300
Art. 86. [Krajowy program ochrony zabytków - tryb uchwalania] 301
Art. 87. [Wojewódzkie, powiatowe i gminne programy opieki] 303
Art. 88. [Ochrona zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego] 306
Rozdział 9. Organizacja organów ochrony zabytków 315
Art. 89. [Organy ochrony zabytków] 315
Art. 90. [Generalny Konserwator Zabytków] 317
Art. 91. [Wojewódzki konserwator zabytków] 319
Art. 92. [Wojewódzki urząd ochrony zabytków] 320
Art. 93. [Podział kompetencji] 322
Art. 94. [Zawiadamianie przez obwieszczenie] 325
Art. 95. [Pozostałe kompetencje w sprawach ochrony zabytków] 327
Art. 96. [Powierzenie prowadzenia spraw] 331
Art. 97. [Rada Ochrony Zabytków] 335
Art. 98. [Główna Komisja Konserwatorska] 336
Art. 99. [Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków] 339
Art. 100. [Uprawnienia rzeczoznawcy] 340
Art. 101. [Delegacja ustawowa] 343
Rozdział 10. Społeczni opiekunowie zabytków 346
Art. 102. [Charakterystyka instytucji] 346
Art. 103. [Ustanowienie] 350
Art. 104. [Uprawnienia] 350
Art. 105. [Legitymacja] 351
Art. 106. [Odznaka "Za opiekę nad zabytkami"] 351
Art. 107. [Delegacja ustawowa] 352
Rozdział 11. Przepisy karne 354
Art. 108. [Niszczenie lub uszkadzanie zabytku] 354
Art. 109. [Wywóz zabytku bez pozwolenia] 356
Art. 109a. [Fałszerstwo zabytku] 357
Art. 109b. [Zbycie falsyfikatu] 357
Art. 110. [Niewypełnienie obowiązku nałożonego prawem] 358
Art. 111. [Poszukiwanie zabytków bez pozwolenia] 359
Art. 112. [Naruszenie integralności parku kulturowego] 360
Art. 113. [Niedopełnienie obowiązków informacyjnych] 361
Art. 113a. [Niepowiadomienie o przywiezieniu zabytku] 362
Art. 114. [Uniemożliwienie dostępu do zabytku] 362
Art. 115. [Niewypełnienie obowiązków związanych z odkryciem zabytku] 363
Art. 116. [Niewypełnienie obowiązków związanych z przypadkowym odkryciem] 364
Art. 117. [Prowadzenie prac bez pozwolenia] 365
Art. 118. [Umieszczanie urządzeń bez pozwolenia] 365
Art. 119. [Niewykonywanie zaleceń pokontrolnych] 365
Art. 120. [Odesłanie] 366
Rozdział 12. Zmiany w przepisach obowiązujących 367
Art. 121. [Zmiany w ustawie o cmentarzach] 367
Art. 122. [Zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn] 367
Art. 123. [Zmiany w ustawie o fundacjach] 368
Art. 124. [Zmiany w ustawie o podatku rolnym] 368
Art. 125. [Zmiany w Prawie geodezyjnym i kartograficznym] 368
Art. 126. [Zmiany w ustawie o samorządzie gminnym] 369
Art. 127. [Zmiany w ustawie o lasach] 369
Art. 128. [Zmiany w ustawie o ochronie przyrody] 369
Art. 129. [Zmiany w ustawie o działalności kulturalnej] 370
Art. 130. [Zmiany w ustawie o autostradach płatnych] 371
Art. 131. [Zmiany w ustawie o ochronie gruntów rolnych] 372
Art. 132. [Zmiany w ustawie o muzeach] 372
Art. 133. [Zmiany w Prawie o ruchu drogowym] 374
Art. 134. [Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami] 374
Art. 135. [Zmiany w ustawie o działach administracji rządowej] 375
Art. 136. [Zmiany w ustawie o samorządzie województwa] 376
Art. 137. [Zmiany w ustawie o samorządzie powiatowym] 376
Art. 138. [Zmiany w Prawie ochrony środowiska] 376
Indeks rzeczowy 387

BESTSELLERY