Ustawa o sporcie. Komentarz - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Ustawa o sporcie. Komentarz - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-3083-1
Język:
Polski
Rok wydania:
2011
Rozmiar pliku:
5,5 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
149,00
Cena w punktach Virtualo:
14900 pkt.

Pełny opis

Publikacja zawiera pogłębioną analizę nowych przepisów ustawy o sporcie, szereg praktycznych wniosków na temat jej stosowania oraz porównanie z poprzednio obowiązującymi unormowaniami. Autorzy omówili wiele istotnych kwestii teoretycznoprawnych związanych z ustawa o sporcie, m.in. pojecie zakresu dopuszczalnej ingerencji państwa w sferę autonomii sportowej, istotę odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie, zasady i zakres wykorzystywania wizerunku zawodnika, problematykę jurysdykcji sadów w sprawach sportowych. W opracowaniu zaprezentowano także praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia i funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność sportowa (klubów sportowych, związków sportowych, polskich związków sportowych). Komentarz został uzupełniony o bogate orzecznictwo Sadu Najwyższego, sadów powszechnych i sadów administracyjnych związane z komentowana ustawa. Opracowanie skierowane jest do prawników zajmujących się problematyka stosowania przepisów ustawy o sporcie oraz opartych na nich regulacji wewnętrznych stowarzyszeń sportowych. Publikacja powinna także zainteresować urzędników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się współpraca z podmiotami działającymi w sporcie, osoby organizujące działalność polskich związków sportowych, związków sportowych i klubów sportowych, sportowców, agencje marketingu sportowego, agencje reklamowe. Może stanowić cenna pomoc naukowa dla studentów prawa, wychowania fizycznego, ekonomii, zarządzania, politologii.

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Wprowadzenie 19
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 23
Rozdział 1 Przepisy ogólne 25
Art. 1. [Zakres zastosowania ustawy] 25
Art. 2. [Definicja sportu] 27
Rozdział 2 Kluby sportowe i związki sportowe 31
Art. 3. [Klub sportowy] 33
Art. 4. [Uczniowski klub sportowy] 42
Art. 5. [Stypendium klubowe] 45
Art. 6. [Związek sportowy] 48
Rozdział 3 Polski związek sportowy 52
Art. 7. [Polski związek sportowy] 81
Art. 8. [Członkowie polskiego związku sportowego] 102
Art. 9. [Władze polskiego związku sportowego] 122
Art. 10. [Zakaz koncentracji kapitału] 143
Art. 11. [Zgoda na utworzenie polskiego związku sportowego] 150
Art. 12. [Wpis polskiego związku sportowego do KRS] 170
Art. 13. [Prawa polskiego związku sportowego] 185
Art. 14. [Prawo do wizerunku zawodnika] 207
Art. 15. [Liga zawodowa] 236
Rozdział 4 Nadzór nad polskim związkiem sportowym 271
Art. 16. [Zakres i kryteria nadzoru, organ właściwy do jego sprawowania] 275
Art. 17. [Wszczęcie postępowania kontrolnego] 285
Art. 18. [Oględziny] 288
Art. 19. [Dowody w postępowaniu kontrolnym] 291
Art. 20. [Protokół kontroli i wystąpienie pokontrolne] 299
Art. 21. [Zatwierdzenie statutu polskiego związku sportowego oraz jego zmian] 305
Art. 22. [Środki nadzoru] 310
Art. 23. [Środki nadzoru stosowane przez sąd powszechny] 317
Rozdział 5 Narodowy ruch olimpijski 325
Art. 24. [Polski Komitet Olimpijski] 327
Art. 25. [Kompetencje Polskiego Komitetu Olimpijskiego] 330
Art. 26. [Polski Komitet Paraolimpijski] 334
Rozdział 6 Wspieranie sportu przez organy władzy publicznej 337
Art. 27. [Wspieranie rozwoju sportu] 341
Art. 28. [Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego] 347
Art. 29. [Wspieranie finansowe sportu] 351
Art. 30. [Rady sportu] 360
Art. 31. [Stypendia, nagrody i wyróżnienia] 363
Art. 32. [Stypendium finansowane z budżetu państwa] 367
Art. 33. [Stypendyści sportowi] 373
Art. 34. [Nagrody i wyróżnienia przyznawane zawodnikom] 377
Art. 35. [Odznaki, nagrody i wyróżnienia przyznawane trenerom] 380
Art. 36. [Świadczenia dla Reprezentantów Polski] 386
Rozdział 7 Bezpieczeństwo w sporcie 393
Art. 37. [Orzeczenia lekarskie dla zawodników] 398
Art. 38. [Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie] 405
Art. 39. [Bezpieczeństwo w górach i na wodach] 413
Art. 40. [Specjalistyczne organizacje ratownicze] 421
Rozdział 8 Kwalifikacje zawodowe w sporcie 431
Art. 41. [Tytuły zawodowe w sporcie] 433
Art. 42. [Uznawanie kwalifikacji zawodowych] 448
Rozdział 9 Zwalczanie dopingu w sporcie 453
Art. 43. [Doping w sporcie] 455
Art. 44. [Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie] 467
Art. 45. [Dotacja celowa dla Instytutu Sportu w Warszawie] 473
Rozdział 10 Przepisy karne 477
Art. 46. [Korupcja sportowa] 479
Art. 47. [Nieuczciwy udział w zakładach wzajemnych] 493
Art. 48. [Płatna protekcja w sporcie] 497
Art. 49. [Klauzula bezkarności] 503
Art. 50. [Stosowanie dopingu] 503
Art. 51. [Bezprawne wykorzystywanie symboli i nazw olimpijskich] 508
Art. 52. [Tryb postępowania w sprawach o bezprawne wykorzystanie praw wyłącznych] 512
Rozdział 11 Zmiany w przepisach obowiązujących (pominięty) 513
Rozdział 12 Przepisy przejściowe i końcowe 514
Art. 82. [Dostosowanie działalności polskich związków sportowych do wymogów ustawy] 514
Art. 83. [Dostosowanie działalności klubów i związków sportowych do wymogów ustawy] 516
Art. 84. [Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie] 517
Art. 85. [Stypendia i świadczenia pieniężne - reguły kolizyjne] 518
Art. 86. [Ewidencje uczniowskich klubów sportowych - zasada kontynuacji] 520
Art. 87. [Tytuł trenera i instruktora - zachowanie uprawnień] 521
Art. 88. [Zgoda na prowadzenie kursów trenerskich - zachowanie ważności] 522
Art. 89. [Dokumenty do uprawiania żeglarstwa - zachowanie ważności] 523
Art. 90. [Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów] 524
Art. 91. [Przepisy wykonawcze] 525
Art. 92. [Minister właściwy do spraw kultury fizycznej - zmiana terminologii ustawowej] 528
Art. 93. [Przepis derogujący] 530
Art. 94. [Wejście w życie] 533
Bibliografia 535

BESTSELLERY