Ustawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Ustawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-2400-7
Język:
Polski
Rok wydania:
2008
Rozmiar pliku:
3,1 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
93,90
Cena w punktach Virtualo:
9390 pkt.

Pełny opis

Ustawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej została uchwalona w zupełnie innych realiach ustrojowych i do dnia dzisiejszego nie doczekała się nowelizacji dostosowującej ją do współczesnego polskiego systemu prawnego. Po jej uchwaleniu podpisano i ratyfikowano Konkordat oraz uchwalono i przyjęto Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Sama ustawa znajduje coraz większe zastosowanie praktyczne, a liczne orzeczenia prowadzą do wniosku, że rośnie jej znaczenie w systemie prawa polskiego. Te okoliczności skłoniły autora do podjęcia rozważań, których uwieńczeniem jest proponowany komentarz. Wyjaśnia w nim istotę i znaczenie poszczególnych przepisów, omawia użyte przez prawodawcę pojęcia, a w przypadku gdy dane pojęcie nie funkcjonuje już w systemie prawnym, poprzez wykładnię celowościową pokazuje jego aktualne rozumienie. Ważną częścią komentarza są odwołania do systemu prawa kanonicznego i literatury z tego zakresu oraz do innych przepisów prawa polskiego.

Adresaci:

Opracowanie adresowane jest przede wszystkim do notariuszy, sędziów, adwokatów i radców prawnych. Z pewnością będzie użyteczne również dla przedstawicieli nauki prawa wyznaniowego, cywilnego i administracyjnego oraz dla studentów.

Książka dostępna także w wersji elektronicznej. Kliknij i sprawdź --->

Spis treści


Wykaz skrótów 11
Wstęp 17
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej 23
Dział I. Kościół Katolicki w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 27
Rozdział 1. Przepisy ogólne 27
Art. 1. [Zakres przedmiotowy] 27 Art. 2. [Skuteczność prawa kanonicznego i swobodne wykonywanie władzy] 29 Art. 3. [Zakres przedmiotowy] 48 Art. 4. [Kompetencje Komisji Wspólnej] 54
Rozdział 2. Osoby prawne Kościoła i ich organy 57
Art. 5. [Struktura Kościoła] 57 Art. 6. [Osoby prawne Kościoła o zasięgu ogólnopolskim] 64 Art. 7. [Osobowość prawna terytorialnych jednostek organizacyjnych] 71 Art. 8. [Osobowość prawna personalnych jednostek organizacyjnych] 81 Art. 9. [Osobowość prawna szkół wyższych, instytutów naukowych i dydaktyczno-naukowych] 94 Art. 10. [Sposób uzyskiwania osobowości prawnej przez inne jednostki organizacyjne Kościoła] 100 Art. 11. [Odpowiedzialność za zobowiązania] 103 Art. 12. [Podmiotowość wydawnictw, zakładów, szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych] 109 Art. 13. [Tryb uzyskiwania osobowości prawnej] 111 Art. 14. [Osoby uprawnione do reprezentowania kościelnej osoby prawnej] 117
Dział II. Działalność Kościoła 123
Rozdział 1. Kult publiczny 123
Art. 15. [Organizowanie kultu publicznego] 123 Art. 15a. [Małżeństwo kanoniczne] 132 Art. 16. [Organizacja procesji, pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym] 138 Art. 17. [Dni wolne od pracy] 146 Art. 18. [Nauczanie religii i religijne wychowanie] 152 Art. 19. [Miejsce nauczania religii] 158 Art. 20. [Prowadzenie szkół i innych placówek] 163 Art. 21. [Status prawny nauczycieli i wychowawców] 169 Art. 22. [Status prawny uczniów] 176 Art. 23. [Prowadzenie seminariów duchownych] 183 Art. 24. [Kształcenie się osób duchownych i członków zakonów] 189
Rozdział 3. Duszpasterstwo wojskowe i służba wojskowa osób duchownych 193
Art. 25. [Prawa osób pełniących służbę wojskową] 193 Art. 26. [Status prawny kapelanów wojskowych] 199 Art. 27. [Zadania Generalnego Dziekanatu Wojska Polskiego] 203 Art. 28. [Kompetencje Generalnego Dziekana Wojska Polskiego] 204 Art. 29. [Odraczanie służby wojskowej i służba duchownych i członków zakonu] 205
Rozdział 4. Duszpasterstwo specjalne 211
Art. 30. [Duszpasterstwo specjalne] 211 Art. 31. [Prawa osób przebywających w zakładach leczniczych i zamkniętych zakładach pomocy społecznej] 215 Art. 32. [Prawa osób tymczasowo aresztowanych i skazanych] 219
Rozdział 5. Organizacje kościelne, katolickie oraz stowarzyszenia katolików 228
Art. 33. [Prawo zrzeszania się] 228 Art. 34. [Pojęcie organizacji kościelnych] 231 Art. 35. [Pojęcie organizacji katolickich] 235 Art. 36. [Organizacje krzewienia trzeźwości] 239 Art. 37. [Inne organizacje] 242
Rozdział 6. Działalność charytatywno-opiekuńcza Kościoła 244
Art. 38. [Prawo do prowadzenia działalności charytatywno-opiekuńczej] 244 Art. 39. [Pojęcie działalności charytatywno-opiekuńczej] 249 Art. 40. [Źródła finansowania działalności charytatywno-opiekuńczej] 251
Rozdział 7. Budownictwo sakralne i kościelne. Cmentarze 255
Art. 41. [Prawo realizacji inwestycji sakralnych i kościelnych] 255 Art. 42. [Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarowanie gruntami] 262 Art. 43. [Finansowanie inwestycji sakralnych i kościelnych] 285 Art. 44. [Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego] 289 Art. 45. [Zakładanie i prowadzenie cmentarzy] 291
Rozdział 8. Kultura oraz środki masowego przekazywania 298
Art. 46. [Prawo do wydawania prasy, prowadzenia wydawnictw, poligrafii] 298 Art. 47. [Prawo do kolportażu prasy] 300 Art. 48. [Prawo do emisji Mszy św] 301 Art. 49. [Prawo do zakładania i prowadzenia teatrów, kin, wytwórni] 306 Art. 50. [Prawo do zakładania i prowadzenia archiwów i muzeów] 309 Art. 51. [Działalność w zakresie ochrony zabytków] 316
Dział III. Sprawy majątkowe kościelnych osób prawnych 317
Art. 52. [Prawa majątkowe Kościoła] 317 Art. 53. [skreślony] 322 Art. 54. [Wyłączenie prawa pierwokupu] 323 Art. 55. [Sytuacja podatkowoprawna Kościoła] 330 Art. 56. [Zwolnienie z należności celnych] 340 Art. 57. [Prawo do zbierania ofiar na cele religijne i inne] 342 Art. 58. [Prawo zakładania fundacji] 346 Art. 59. [Skutki zniesienia kościelnej osoby prawnej] 352
Dział IV. Przepisy przejściowe i końcowe 359
Rozdział 1. Regulacja spraw majątkowych Kościoła 359
Art. 60. [Nabycie własności nieruchomości] 359 Art. 61. [Wszczęcie postępowania regulacyjnego] 364 Art. 62. [Zadania Komisji Majątkowej] 368 Art. 63. [Sposoby regulacji spraw majątkowych] 373 Art. 64. [Skutki nieuzgodnienia orzeczenia] 378 Art. 65. [Sytuacja prawna zakładów służby zdrowia] 381 Art. 66. [Sprawy lokalowe] 383 Art. 67. [Postępowanie regulacyjne] 385 Art. 68. [Termin złożenia wniosku] 386 Art. 69. [Skutki podatkowoprawne darowizny] 387 Art. 70. [Postępowanie regulacyjne co do użytkowania wieczystego] 388 Art. 70a. [Status prawny nieruchomości na Ziemiach Zachodnich i Północnych] 389 Art. 71. [Ubezpieczenie społeczne duchownych] 391
Rozdział 2. Przepisy przejściowe 392
Art. 72. [Udowodnienie posiadania osobowości prawnej] 392 Art. 73. [Zmiana nazwy kościelnych osób prawnych] 394
Rozdział 3. Zmiany w przepisach obowiązujących 396
Art. 74. [Przepisy zmieniające] 396 Art. 75. [Zachowanie mocy obowiązującej przez przepisy wykonawcze] 401
Rozdział 4. Przepisy końcowe 401
Art. 76. [Utrata mocy obowiązującej przez przepisy dotychczas obowiązujące] 401 Art. 77. [Wejście w życie ustawy] 404
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej 405

BESTSELLERY