Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Komentarz - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Komentarz - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-3624-6
Język:
Polski
Rok wydania:
2010
Rozmiar pliku:
1,3 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
73,00
Cena w punktach Virtualo:
7300 pkt.

Pełny opis

W komentarzu omówione zostały przepisy ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Autorzy wnikliwej analizie poddają zagadnienia dotyczące rodzajów świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz warunków ich nabywania, ustalania ich wysokości i zasad wypłaty. Szczegółowo przestawiono kwestie związne z różnicowaniem stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków, a także finansowania prewencji wypadkowej. Pubilkacja prezentuje bogaty i usystematyzowany wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych. Szczegółowe informacje zawarte w komentarzu mogą okazać się pomocne w rozwiązywaniu problemów, z jaki spotykają się w pracodawcy, pracownicy, inspektorzy BHP oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Skierowana jest również do sędziów orzekających w sprawach dotycząych roszczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych a także do radców prawnych i adwokatów.

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 11
ROZDZIAŁ 1. PRZEPISY OGÓLNE 11
Art. 1. [Przedmiot regulacji] 11 Art. 2. [Słowniczek] 15 Art. 3. [Wypadek przy pracy - definicja] 28 Orzecznictwo 63 Art. 4. [Choroba zawodowa - definicja] 72 Orzecznictwo 73 Art. 5. [Ustalanie okoliczności wypadku przy pracy - tryb] 73
ROZDZIAŁ 2. RODZAJE ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH, WARUNKI NABYWANIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ, ZASADY I TRYB ICH PRZYZNAWANIA, USTALANIA ICH WYSOKOŚCI ORAZ ZASADY ICH WYPŁATY 81
Art. 6. [Katalog świadczeń. Wyłączenia i przedawnienie prawa do świadczeń] 81 Art. 7. [Zakres stosowania ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego] 100 Art. 8. [Prawo do zasiłku chorobowego] 113 Art. 9. [Wysokość zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego, podstawa ich wymiaru] 114 Art. 10. [Prawo do świadczeń - zasady ustalania i wypłaty] 126 Art. 11. [Jednorazowe odszkodowanie] 127 Orzecznictwo 130 Art. 12. [Zasady ustalania i wypłaty jednorazowego odszkodowania] 132 Orzecznictwo 135 Art. 13. [Jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny ubezpieczonego] 137 Orzecznictwo 139 Art. 14. [Jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny ubezpieczonego - zasady ustalania i wypłaty] 140 Orzecznictwo 142 Art. 15. [Podmiot uprawniony do przyznania jednorazowego odszkodowania] 143 Art. 16. [Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu - zasady ustalania] 144 Art. 17. [Świadczenia rentowe] 146 Art. 18. [Renta z tytułu niezdolności do pracy i renta szkoleniowa] 152 Orzecznictwo 153 Art. 19. [Renta rodzinna - dodatki] 154 Orzecznictwo 155 Art. 20. [Waloryzacja, minimalne świadczenie] 155 Art. 21. [Wyłączenie prawa do świadczeń] 157 Orzecznictwo 163 Art. 22. [Zasady odmowy przyznania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego] 164 Art. 23. [Finansowanie świadczeń zdrowotnych ze środków funduszu wypadkowego] 166 Art. 23a. [Finansowanie świadczeń zdrowotnych ze środków funduszu wypadkowego - delegacja ustawowa] 170
ROZDZIAŁ 3. ZBIEG PRAWA DO ŚWIADCZEŃ 173
Art. 24. [Zbieg prawa do świadczeń - zasiłek chorobowy, wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne] 173 Art. 25. [Zbieg prawa do renty] 174 Art. 26. [Zbieg prawa do renty i emerytury] 175 Orzecznictwo 178
ROZDZIAŁ 4. ZASADY RÓŻNICOWANIA STOPY PROCENTOWEJ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH I ICH SKUTKÓW 180
Art. 27. [Okres obowiązywania stopy procentowej składki] 180 Art. 28. [Zryczałtowana i zindywidualizowana stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe] 182 Art. 29. [Grupa działalności płatnika] 187 Art. 30. [Kategoria ryzyka dla grupy działalności] 188 Art. 31. [Wskaźnik korygujący i kategoria ryzyka dla płatnika składek] 192 Art. 32. [Informowanie płatnika o wysokości stopy procentowej składki] 199 Art. 33. [Ustalanie stopy procentowej składki w sytuacjach szczególnych. Delegacja ustawowa] 203 Art. 34. [Przekazywanie danych do Zakładu przez płatnika składek] 206 Art. 35. [Kontrola u płatników składek - następstwa] 209 Art. 36. [Podwyższenie płatnikowi składek] 211
ROZDZIAŁ 5. ZASADY FINANSOWANIA PREWENCJI WYPADKOWEJ 213
Art. 37. [Prewencja wypadkowa - zasady finansowania i wydatkowania] 213
ROZDZIAŁ 6. ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH ORAZ PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 215
Art. 38. [Zmiana ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP] 215 Art. 39. [Zmiana kodeksu pracy] 215 Art. 40. [Zmiana ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy] 217 Art. 41. [Zmiana ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu] 217 Art. 42. [Zmiana ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora] 218 Art. 43. [Zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych] 218 Art. 44. [Zmiana ustawy o emeryturach i rentach z FUS] 219 Art. 45. [Zmiana ustawy o ubezpieczeniu chorobowym] 221 Art. 46. [Prawo właściwe - wnioski o jednorazowe odszkodowanie] 221 Orzecznictwo 223 Art. 47. [Wnioski o jednorazowe odszkodowanie - działalność pozarolnicza i współpraca] 224 Art. 48. [Prawo właściwe - wysokość jednorazowego odszkodowania] 225 Art. 48a. [Prawo właściwe - wypadki funkcjonariuszy Służby Celnej] 225 Art. 49. [Prawo właściwe - świadczenia z tytułu wypadków w drodze do i z pracy] 226 Art. 49a. [Prawo właściwe - świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych] 227 Orzecznictwo 228 Art. 50. [Prawna kwalifikacja rent] 231 Orzecznictwo 233 Art. 51. [Prawo właściwe - jednorazowe odszkodowanie - pogorszenie się stanu zdrowia] 233 Art. 52. [Renta rodzinna i jednorazowe odszkodowanie] 234 Art. 53. [Pierwszy rok składkowy. Rezygnacja z ustalania indywidualnej kategorii ryzyka płatnika do roku 2006] 235 Art. 54. [Minimalna stopa procentowa dla grup działalności (ustalana do dnia 31 marca 2007 r.)] 237 Art. 55. [Wysokość jednorazowego odszkodowania] 238 Art. 56. [Jednorazowe odszkodowanie FGŚP] 238 Art. 57. [Odesłanie] 240 Art. 58. [Sprawy nieuregulowane] 240 Orzecznictwo 242 Art. 59. [Prawo tymczasowe - przepisy wykonawcze] 242 Art. 60. [Czasowy zakres obowiązywania art. 34 ust. 3 i art. 36] 243 Art. 61. [Utrata mocy] 243 Art. 62. [Wejście w życie] 244

BESTSELLERY