Ustawa o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Ustawa o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-2676-6
Język:
Polski
Rok wydania:
2011
Rozmiar pliku:
1,3 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
99,00
Cena w punktach Virtualo:
9900 pkt.

Pełny opis

.. Jest to obecnie jedyny na rynku komentarz do ustawy o ujawnieniu w ksiegach wieczystych prawa wlasnosci nieruchomosci Skarbu Panstwa oraz jednostek samorzadu terytorialnego. Zostal w nim takze dokonany gruntowny przeglad przepisów, na podstawie których moglo w przeszlosci nastapic w ksiedze wieczystej przejscie wlasnosci nieruchomosci na Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego do dzis nieujawnione. .. Ksiazka zawiera analize nie tylko przepisów ustawy, lecz takze róznych kwestii proceduralnych zwiazanych z procesem ujawniania wlasnosci publicznych nieruchomosci. .. Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, które zajmuja sie nieruchomosciami Skarbu Panstwa i jednostek samorzadu terytorialnego, w tym równiez dla prawników.

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Wstęp 11
Rozdział 1 Zakres przedmiotowy ustawy - art. 1 ust. 1 i art. 7 19
1. Wykaz nieruchomości publicznych i przepisy odrębne - art. 1 ust. 1 20
2. Nieruchomości publiczne, o których mowa w ustawie - art. 1 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 1 26
3. Wykaz nieruchomości niepublicznych - art. 1 ust. 1 41
4. Wyłączenie - art. 7 49
Rozdział 2 Sporządzenie wykazu nieruchomości 50
1. Zadania zlecone - art. 1 ust. 2 50
2. Zbiorcze zestawienia nieruchomości - art. 1 ust. 3 50
3. Zbiorcze zestawienia nieruchomości dla całego kraju - art. 1 ust. 4 51
4. Zawartość wykazu - art. 1 ust. 5 51
5. Wzór wykazu - art. 1 ust. 6 53
Rozdział 3 Składanie wniosków o ujawnienie w księdze wieczystej prawa własności Skarbu Państwa 61
1. Składanie wniosków przez starostów - art. 2 ust. 1 61
2. Składanie wniosków przez inne organy reprezentujące Skarb Państwa - art. 2 ust. 2 63
3. Składanie wniosków przez organy jednostek samorządu terytorialnego - art. 2 ust. 3 i 4 64
Rozdział 4 Postępowanie w przypadku orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie własności nieruchomości z mocy prawa 66
1. Składanie wniosków - art. 3 ust. 1 66
2. Procedura - art. 3 ust. 2 68
Rozdział 5 Obowiązki sprawozdawcze 70
1. Składanie sprawozdań - art. 4 ust. 1 70
2. Kontrola i obowiązki sprawozdawcze wojewodów - art. 4 ust. 2 72
Rozdział 6 Termin rozpoznania wniosku o ujawnienie własności w księdze wieczystej - art. 5 74
Rozdział 7 Działania informacyjne i udzielanie pomocy mieszkańcom 76
1. Zakres działań informacyjnych i pomocy udzielanej obywatelom - art. 6 ust. 1 i 2 76
2. Porozumienia starostów z wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast - art. 6 ust. 3 79
3. Szczegółowy zakres informacji o czynnościach niezbędnych do ustalenia danych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 - art. 6 ust. 4 79
Rozdział 8 Przepisy karne 84
1. Kary pieniężne - art. 8 ust. 1 84
2. Możliwość powtórnego ukarania - art. 8 ust. 2 87
3. Odwołanie od decyzji o ukaraniu - art. 8 ust. 3 87
4. Przeznaczenie dochodu z kar - art. 8 ust. 4 88
Rozdział 9 Przepis końcowy - wejście ustawy w życie - art. 9 89
Załącznik nr 1 wykaz "przepisów odrębnych" wraz z wybranymi fragmentami dotyczącymi przejścia prawa własności nieruchomości na Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego 90
Załącznik nr 2 ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego 169
Załącznik nr 3 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym 173
Załącznik nr 4 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wzoru wykazu oraz wzorów zestawień zbiorczych nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego podlegających ujawnieniu w księgach wieczystych oraz nieruchomości zabudowanych niepozostających w posiadaniu ich właścicieli 174
Załącznik nr 5 przykładowe warunki techniczne - dotyczące wykonania regulacji stanu prawnego nieruchomości i przygotowania dokumentacji niezbędnej do ujawnienia w księgach wieczystych własności bądź współwłasności Skarbu Państwa (...) 196

BESTSELLERY