Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
, EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
(2w1)
Multiformat
E-booki sprzedawane w księgarni Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu - kupujesz treść, nie format. Po dodaniu e-booka do koszyka i dokonaniu płatności, e-book pojawi się na Twoim koncie w Mojej Bibliotece we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu przy okładce. Uwaga: audiobooki nie są objęte opcją multiformatu.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-8092-123-8
Język:
Polski
Rok wydania:
2015
Rozmiar pliku:
3,3 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
139,00
Cena w punktach Virtualo:
13900 pkt.

Pełny opis

Wojciech Radecki profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Zakładu Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; specjalista z zakresu prawa ochrony środowiska oraz prawa karnego; autor wielu publikacji, w tym komentarzy do ustawy o lasach, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody; współautor komentarza do kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń.
W komentarzu wyjaśniono liczne wątpliwości interpretacyjne wynikające ze stosowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, której przepisy zawierają wiele odniesień do ustaw samorządowych, prawa ochrony środowiska, przepisów o odpadach, przepisów o ochronie zwierząt. W książce m.in.:
przedstawiono zasady związane z zapewnieniem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
zaprezentowano model postępowania z odpadami komunalnymi, którego najważniejszą cechą jest przejęcie przez gminy pełnej odpowiedzialności za odpady,
omówiono obowiązki gmin dotyczące np: zapewnienia warunków do recyklingu, odzysku, selektywnego zbierania odpadów, wyboru podmiotów odbierających odpady, budowy i utrzymania regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
omówiono zagadnienia związane z prowadzeniem działań informacyjnych i edukacyjnych przez gminę w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami.
Dodatkowo szczegółowo określono obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz warunki współpracy gmin z podmiotami świadczącymi usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów.
W najnowszym wydaniu uwzględniono m.in. zmiany wynikające z:
ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw dotyczące sprawozdań podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz
ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym odnoszące się do przekazywania i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.
Komentarz przeznaczony jest dla prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, zarządców nieruchomości, pracowników urzędów gmin, miast, powiatów i województw.

Spis treści

Wykaz skrótów 11
Wstęp 17
CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do problematyki czystości i porządku 21 1. Rozwój przepisów o utrzymaniu czystości i porządku 21 2. Miejsce ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w polskim systemie prawnym 51
CZĘŚĆ II. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 77
Rozdział 1. Przepisy ogólne 77 Art. 1. [Przedmiot regulacji] 77 Art. 1a. [Odesłanie do ustawy o odpadach] 86 Art. 2. [Definicje i delegacje] 87
Rozdział 2. Zadania gmin 110 Art. 3. [Zadania gmin w ogólności] 110 Art. 3a. [Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych] 133 Art. 3b. [Obowiązkowe poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia] 151 Art. 3c. [Ograniczenia składowania] 154 Art. 4. [Regulamin utrzymania czystości i porządku] 156 Art. 4a. [Selektywne zbieranie - delegacja] 175
Rozdział 3. Obowiązki właścicieli nieruchomości 177 Art. 5. [Obowiązki utrzymania czystości i porządku] 177 Art. 6. [Sposób wykonywania obowiązków] 216 Art. 6a. [Przejęcie obowiązków przez gminę] 235 Art. 6b. [Opłaty] 241
Rozdział 3a. Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę 242 Art. 6c. [Odbieranie odpadów komunalnych] 242 Art. 6d. [Podział obszaru gminy na sektory. Przetargi] 244 Art. 6e. [Spółki z udziałem gminy] 256 Art. 6f. [Umowa] 258 Art. 6g. [Odesłanie do Prawa zamówień publicznych] 260 Art. 6h. [Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi] 260 Art. 6i. [Powstanie obowiązku ponoszenia opłat] 261 Art. 6j. [Wysokość opłat] 262 Art. 6k. [Określanie stawek opłat] 266 Art. 6l. [Uiszczanie opłat] 273 Art. 6m. [Deklaracja o wysokości opłaty] 274 Art. 6n. [Wzór deklaracji i informacje] 277 Art. 6o. [Decyzja o wysokości opłaty] 278 Art. 6p. (uchylony) 279 Art. 6q. [Odesłanie do ordynacji podatkowej] 279 Art. 6qa. [Egzekucja administracyjna] 280 Art. 6r. [Przeznaczenie opłat] 282 Art. 6s. [Niedopełnienie obowiązku przez gminę] 287
Rozdział 4. Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług 288 Art. 7. [Rodzaje zezwoleń] 291 Art. 8. [Wniosek o zezwolenie] 313 Art. 8a. [Sprawdzanie wniosku] 321 Art. 8b. (uchylony) 323 Art. 9. [Zagadnienia proceduralne zezwoleń] 323 Art. 9a. (uchylony) 329
Rozdział 4a. Warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych 329 Art. 9b. [Rejestr działalności] 329 Art. 9c. [Wpis do rejestru] 332 Art. 9d. [Wymagania] 336 Art. 9e. [Obowiązki odbierającego odpady komunalne] 337 Art. 9ea. [Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych] 341 Art. 9f. [Niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania] 341 Art. 9g. [Wymagane poziomy] 342 Art. 9h. [Obowiązek przedłożenia rachunku] 344 Art. 9i. [Wniosek o wykreślenie z rejestru] 344 Art. 9j. [Wykreślenie z rejestru] 345 Art. 9k. [Decyzja o zakazie wykonywania działalności] 350 Art. 9l. [Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych] 351 Art. 9m. [Kalkulacja kosztów] 353
Rozdział 4b. Sprawozdawczość i analizy 354 Art. 9n. [Sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne] 354 Art. 9na. [Sprawozdanie punktu selektywnego zbierania] 357 Art. 9o. [Sprawozdanie podmiotu odbierającego nieczystości ciekłe] 358 Art. 9oa. [Informacje dotyczące regionalnej instalacji] 360 Art. 9p. [Weryfikacja sprawozdań] 362 Art. 9q. [Sprawozdanie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta] 364 Art. 9r. [Weryfikacja sprawozdań gminnych] 366 Art. 9s. [Sprawozdanie marszałka województwa] 367 Art. 9t. [Wzory sprawozdań] 368 Art. 9ta. [Zachowanie terminów] 369 Art. 9tb. [Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi] 370
Rozdział 4c. Kontrola 372 Art. 9u. [Organy kontroli] 372 Art. 9v. [Pomoc Policji] 378 Art. 9w. [Kontrola marszałka województwa] 379
Rozdział 4d. Kary pieniężne 380 Art. 9x. [Odpowiedzialność przedsiębiorców odbierających odpady komunalne] 386 Art. 9xa. [Odpowiedzialność prowadzących punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych] 392 Art. 9xb. [Odpowiedzialność opróżniających zbiorniki bezodpływowe i transportujących nieczystości ciekłe] 394 Art. 9y. [Odpowiedzialność gminnych jednostek organizacyjnych] 395 Art. 9z. [Odpowiedzialność gmin] 397 Art. 9za. [Odpowiedzialność prowadzących instalacje] 401 Art. 9zb. [Właściwość organów karzących] 404 Art. 9zc. [Wysokość kar pieniężnych względnie określonych] 406 Art. 9zd. [Uiszczanie kar pieniężnych] 409 Art. 9ze. [Zawieszenie i umorzenie kary pieniężnej] 410 Art. 9zf. [Odesłanie do ordynacji podatkowej] 413
Rozdział 5. Przepisy karne 413 Art. 10. [Odpowiedzialność za wykroczenia] 413
Rozdział 6. Przepisy o zmianie przepisów obowiązujących oraz przepisy końcowe 473 Art. 11-13. (pominięte) 473 Art. 14. [Wejście w życie] 473
Część III. Akty prawne 475 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 475 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. Nr 188, poz. 1576) 531 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617) 534 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. poz. 299) 537 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. poz. 630) 539 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. poz. 676) 541 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. poz. 645) 543 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. poz. 122) 546
Literatura wybrana 551
Indeks rzeczowy 561

BESTSELLERY