Uwagi o więzieniach, zapobieganiu występkom i wychowaniu młodzieży - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Uwagi o więzieniach, zapobieganiu występkom i wychowaniu młodzieży - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7587-669-7
Język:
Polski
Data wydania:
14 maja 2011
Rozmiar pliku:
4,8 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
40,00
Cena w punktach Virtualo:
4000 pkt.

Pełny opis

 

Uwagi o więzieniach, zapobieganiu występkom i wychowaniu młodzieży mają na celu przypomnieć i niejednokrotnie ocalić od zapomnienia dawno wydane prace z tego zakresu. Zostały one pomyślane jako uzupełnienie, uściślenie poglądów i propozycji, a także odkrycie nowych i przypomnienie dawnych koncepcji, mogą stanowić uzupełnienie monografii z pedagogiki, socjologii, opieki społecznej, prawa, psychologii klinicznej i kryminologii. Pozwalają też na bezpośredni kontakt odbiorcy z oryginalnym tekstem danego autora lub sprawozdaniem z działalności placówki, co ma największą wartość. Każda interpretacja tekstu, nawet najbardziej celna, w jakimś stopniu stanowi wyraz poglądów interpretatora, zmienia i ogranicza pierwotny tekst. Z tego właśnie powodu zachowano pisownię oryginalną poszczególnych dzieł, przedstawione fragmenty zostały zaczerpnięte z pierwszego wydania danej pracy, a tam, gdzie nie było to możliwe – z najstarszej dostępnej wersji.

 

Teksty w Uwagach o więzieniach... ułożone są chronologicznie. Podzielono je na dwie części z uwagi na kontekst historyczny, język i pisownię oraz sytuację w więziennictwie i praktyce oświatowo-wychowawczej:

1) od tekstów najstarszych do drugiej połowy XIX wieku (po powstaniu styczniowym),

2) od lat siedemdziesiątych do końca I wojny światowej.

 

Kontynuacja tej pracy będzie obejmować dwudziestolecie międzywojenne (Przestępczość i wychowanie w dwudziestoleciu międzywojennym. Wybórtekstów).

 

Zamieszczone w niniejszym zbiorze teksty dotyczą historii więziennictwa, kryminologii, resocjalizacji oraz dobroczynności i opieki nad dzieckiem i rodziną. Interdyscyplinarny dobór tekstów miał na celu przybliżenie współczesnemu czytelnikowi poglądów na wychowanie i postępowanie z przestępcami.

Starano się unikać jednostronności w doborze tekstów w celu zobrazowania i udokumentowania rzeczywistości społeczno-wychowawczej oraz związków łączących problem kształtowania osobowości z takimi działaniami, jak profilaktyka społeczna i postępowanie z przestępcami.

Przytoczone fragmenty odzwierciedlają jednocześnie historię więziennictwa, dobroczynności i opieki nad ludźmi na marginesie życia społecznego.

Przeszłość omawianej dziedziny oraz zamieszczone tutaj teksty skłaniają do refleksji nad współczesnością: jakie i jak ukierunkowane działania powinny być podejmowane w celu pomocy, reedukacji oraz poszanowania praw każdego człowieka i społeczeństwa?

Spis treści

Wstęp

Część I

Od połowy XVI do połowy XIX wieku

ANDRZEJ FRYCZ MODRZEWSKI

O poprawie Rzeczypospolitej. Księgi wtóre.

O prawach, to jest ustawach statutowych (1551)

PIOTR SKARGA

Pisma wszystkie. T. 4. Bractwo Miłosierdzia

w Krakowie u ś. Barbary zaczęte roku pańskiego 1584

miesiąca octobra (1588)

ANTONI JANUSZEWSKI

Wstęp. Piotr Skarga: Wybór pism (1912)


JÓZEF RAFACZ

Dawne polskie prawo karne (1932)

JÓZEF RAFACZ

Więzienie marszałkowskie w latach 1767–1795 (1932)

STANISŁAW STASZIC

Dzieła. T. 1. Uwagi nad życiem

Jana Zamoiskiego Kanclerza i Hetmana W. K.

do dzisiejszego stanu rzeczypospolitei Polskiei przystosowane

w roku 1784 pisane a 1785 drukowane (1785)

JULIAN URSYN NIEMCEWICZ

Memoriał o nowym systemie więzień ustanowionym

w Stanach Zjednoczonych Ameryki (1807)

HUGO KOŁŁĄTAJ

Porządek fizyczno-moralny czyli nauka o należytościach

i powinnościach człowieka (1810)

JULIAN URSYN NIEMCEWICZ

O Więzieniach publicznych czyli Domach pokuty

rzecz krótka (1818)

JÓZEF PAWLIKOWSKI

O prawach kryminalnych (1818)

XAWERY POTOCKI

Uwagi do proiektu ogólnego i szczególnego ulepszenia

admistracyi i stanu więzień publicznych

w Królestwie Polskiem (1819)

FRYDERYK SKARBEK

O poprawie moralnéy winowayców w więzieniach (1822)

ALEKSANDER KOŻUCHOWSKI

O więzieniach. T. 1. O więzieniach zagranicznych (1825)

TADEUSZ CZACKI

Dzieła. T. 2. O litewskich i polskich prawach (1844)

JÓZEF TEODOR GŁĘBOCKI

Zakłady ku ulżeniu cierpieniom bliźnich obecnie

w Krakowie istniejące z krótką wzmianką o dawniejszych,

a dziś nie istniejących instytucyach tego rodzaju (1852)

Pamiętnik Towarzystwa Dobroczynności Krakowskiego

wydany z powodu obchodzonego w d. 24 i 25 czerwca 1866 r.

pięćdziesiąt-letniego Jubileuszu wskrzeszenia w roku 1816

tegoż Towarzystwa (1868)

ANDRZEJ ZAMOYSKI

System więzień poprawczych irlandzkich (1870)

Część II

Od połowy XIX wieku do końca I wojny światowej

Rocznik Towarzystwa Osad Rolnych i Przytułków

Rzemieślniczych za rok 1877 (1878)

Niedole dziecięce (1882)

FRANCISZEK WALCZAKIEWICZ

Ksiądz Piotr Gabrjel Boduin. Misjonarz, Założyciel domu

Podrzutków i pierwszej Ochrony w Warszawie.

Wspomnienie w 200 lecie jego urodzin (1889)

Sprawozdanie Towarzystwa Opieki nad Ubogimi Matkami

oraz ich Dziećmi w Warszawie za rok 1889 (1891)

FRANCISZEK WALCZAKIEWICZ

Dzieje Instytutu Moralnej Poprawy Dzieci i Krótka Historja

Kościoła w Mokotowie od założenia tegoż przez Bractwo

Św. Benona do obecnej chwili, podług wiarogodnych źródeł

i własnych osobiście dokonanych spostrzeżeń (1898)

EMILIAN KONOPCZYŃSKI

Internaty (1901)

KAZIMIERZ JEŻEWSKI

Do pracy od podstaw! (1908)

FRANCISZEK SYPOWSKI

Powściągliwość i praca w Pawlikowicach.

Wrażenia i wnioski ze zwiedzenia Zakładu Wychowawczego

dla ubogich i osieroconych chłopców w Pawlikowicach –

Filii Tow. „Powściągliwość i Praca” w Miejscu Piastowem (1908)

Sieroty – Narodowi. Na żywy pomnik Piotra Skargi.

Braterstwo i samopomoc młodzieży wychowującej się

w powściągliwości i pracy (1912)

Gniazdo w Zawierciu utrzymuje Ochronę i Salę Zajęć

dla dziewcząt (1913)

FRANCISZEK POPIOŁEK

Szkolnictwo i oświata na Śląsku Cieszyńskim (1913)

MIECZYSŁAW KUZNOWICZ

Metody pracy społecznej (1914)

MIECZYSŁAW KUZNOWICZ

Zadanie względem przyszłego pokolenia

w dobie obecnej czyli planowa akcya ochrony

i wychowania dzieci i młodzieży (1916)

KAZIMIERZ JEŻEWSKI

Program Wychowawczy Towarzystwa Gniazd Sierocych

na tle ogólnej działalności Towarzystwa za czas

pierwszych 10 lat pracy (1918)

Podsumowanie

Bibliografia

BESTSELLERY