Facebook - konwersja
W górach - Ebook (Książka EPUB) do pobrania w formacie EPUB
Pobierz fragment

W górach - ebook

Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
, MOBI
Format MOBI
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najczęściej wybieranych formatów wśród czytelników e-booków. Możesz go odczytać na czytniku Kindle oraz na smartfonach i tabletach po zainstalowaniu specjalnej aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
(2w1)
Multiformat
E-booki sprzedawane w księgarni Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu - kupujesz treść, nie format. Po dodaniu e-booka do koszyka i dokonaniu płatności, e-book pojawi się na Twoim koncie w Mojej Bibliotece we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu przy okładce. Uwaga: audiobooki nie są objęte opcją multiformatu.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Język:
Polski
Rok wydania:
2011
Rozmiar pliku:
141 KB
Zabezpieczenie:
brak
0,00
Cena w punktach Virtualo:
0 pkt.

W górach - opis ebooka

Klasyka na e-czytnik to kolekcja lektur szkolnych, klasyki literatury polskiej, europejskiej i amerykańskiej w formatach ePub i Mobi. Również miłośnicy filozofii, historii i literatury staropolskiej znajdą w niej wiele ciekawych tytułów.

Seria zawiera utwory najbardziej znanych pisarzy literatury polskiej i światowej, począwszy od Horacego, Balzaca, Dostojewskiego i Kafki, po Kiplinga, Jeffersona czy Prousta. Nie zabraknie w niej też pozycji mniej znanych, pióra pisarzy średniowiecznych oraz twórców z epoki renesansu i baroku.

FRAGMENT KSIĄŻKI

– Pa­nie dro­gi – mó­wił do mnie je­den z przy­ja­ciół, wiel­ki dzi­wak – pa­nie dro­gi, ho­me­opa­ci mają zna­ko­mi­tą za­sa­dę: „po­dob­ne le­czy się po­dob­nem.” Prze­cież ospę na­wet alo­pa­ci le­czą ospą, a Pa­steur wście­kli­znę chce le­czyć wście­kli­zną. Ale naco te przy­kła­dy?… Opo­wiem panu fakt, na któ­ry pa­trzy­łem, gdzie czło­wiek z uro­jo­nych stra­chów ule­czył się za­po­mo­cą istot­ne­go nie­bez­pie­czeń­stwa.

Po tym wstę­pie mój przy­ja­ciel za­pa­lił cy­ga­ro i cią­gnął da­lej:

– Pierw­szy raz wi­dzia­łem Alpy przed dwu­dzie­sto­ma laty, przy­je­chaw­szy do Thu­sis. W kil­ka dni po przy­by­ciu do tego mia­stecz­ka, wy­bra­łem się z pew­nem to­wa­rzy­stwem na mały spa­cer. Przy tej jed­nak oka­zji naja­dłem się tyle stra­chu, że, znie­chę­co­ny, na­tych­miast opu­ści­łem Thu­sis, a na­stęp­nie przez kil­ka lat nie mo­głem pa­trzeć na góry.

Na ową wy­ciecz­kę po­szli­śmy w sześć osób: było nas dwu Po­la­ków, Nie­miec, An­glik i dwie damy Fran­cuz­ki, wszyst­ko lo­ka­to­ro­wie tego sa­me­go ho­te­lu. Nie wzię­li­śmy prze­wod­ni­ka, po­nie­waż An­glik znał miej­sco­wość, a szczyt, na któ­ry mie­li­śmy się dra­pać, zda­wał się tak wi­docz­nym i ła­twym, jak to krze­sło na środ­ku po­ko­ju. Wi­dzia­łem wpraw­dzie przez lu­ne­tę na sto­ku góry ja­kieś zmarszcz­ki po­przecz­ne i po­dłuż­ne, ale po­nie­waż nie były więk­sze­mi od za­go­nów, nie my­śla­łem o nich. Dzi­wi­łem się na­wet, że na taki spa­ce­rek wy­cho­dzi­my z ho­te­lu o dzie­wią­tej rano; nie chcąc się jed­nak przy­zna­wać, iż nie mam po­ję­cia o gó­rach, nie ro­bi­łem żad­nych uwag, a w po­dró­ży za­cho­wy­wa­łem się jak tu­ry­sta, któ­ry przedep­tał
mniej..

BESTSELLERY

Kategorie: