W poszukiwaniu podstaw pedagogiki humanistycznej - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

W poszukiwaniu podstaw pedagogiki humanistycznej - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7850-004-9
Język:
Polski
Data wydania:
11 kwietnia 2012
Rozmiar pliku:
9,5 MB
Zabezpieczenie:
brak
Cena Virtualo
38,00
Cena w punktach Virtualo:
3800 pkt.

Pełny opis

Celem pracy jest próba skonstruowania podstaw pedagogiki humanistycznej w oparciu o analizę tzw. „rdzennej” fenomenologii Edmunda Husserla. Autor odsłania najpierw podstawowe cechy i założenia samej fenomenologii Husserla by następnie podążyć tropem jego kontynuatorów. W dalszej części pracy odsłania fenomenologiczne aspiracje w naukach społecznych. Efektem pracy jest podjęta próba aplikacji fenomenologii transcendentalnej do teorii i praktyki badawczej w pedagogice. Praca jawi się jako jedna z niewielu prac tego typu w pedagogice polskiej i wpisuje się w coraz szerzej reprezentowany motyw budowania pedagogiki w tzw. perspektywie podmiotowej.

 

Punktem wyjścia swojej rozprawy Andrzej Ryk czyni przekonanie, że: O ile fenomenologia nie jest obca dla profesjonalistów z dziedziny filozofii, o tyle nie jest już tak, jeśli chodzi na przykład o pedagogów. Powtarza to we wstępie dwukrotnie, przy czym niniejszy akapit jest tego najsilniejszym akcentem:

Dlaczego więc fenomenologia? Po pierwsze dlatego, że choć sam kierunek jest na scenie filozofii już ponad sto lat to ciągle jest mało znany i rozumiany – szczególnie w środowisku pedagogów. Zarówno teoretyków jak i praktyków. Po drugie wydaje się, że wciąż istnieje w polskiej pedagogice niedosyt opracowań, monografii czerpiących z dorobku filozofii jako takiej. Ta swoista „czarna dziura” - jak wiemy - jest z jednej strony wynikiem okresu ideologicznego „zamrożenia” pedagogicznego pluralizmu, z drugiej zaś strony, wyraża chyba wciąż zbyt niski stan kultury filozoficznej wśród pedagogów. Po trzecie fenomenologia jest jednym z kierunków reprezentujących tzw. przełom antypozytywistyczny w nauce i kulturze. Jej znaczenie jest dla współczesnego rozwoju rozumienia tożsamości wiedzy fundamentalne. Próba więc uchwycenia najważniejszych „przyczółków” myślenia fenomenologicznego wydaje się być ważna i istotna z punktu widzenia podnoszenia ogólnohumanistycznej kultury pedagogicznej. [...]

z recenzji prof. zw. dr hab. Bogusława Śliwerskiego

Spis treści

Wstęp; 7
I. Fenomenologia transcendentalna Edmunda Husserla jako nauka pewna i ścisła; 15
1. Fenomenologia jako odpowiedź na zbłąkany racjonalizm pozytywizmu; 15
2. Fenomenologiczny genesis; 22
3. Husserlowski kartezjanizm; 28
4. Fenomenologia transcendentalna Edmunda Husserla; 32
5. Próba rekapitulacji – wydobycia najważniejszych wyznaczników fenomenologii transcendentalnej Edmunda Husserla; 86
6. Wybrane oceny transcendentalnej fenomenologii Edmunda Husserla; 88
II. Wokół myśli Edmunda Husserla – wybrane egzemplifikacje; 93
1. Diltheyowski świat życia; 93
2. Istota aktów wczucia Edyty Stein; 101
3. Hermeneutyka jestestwa Marti na Heideggera; 110
4. Hermeneuta myśli Edmunda Husserla – Roman Ingarden; 113
5. Fenomenologia Edmunda Husserla według Józefa Tischnera; 118
6. Maurice’a Merleau-Ponty’ego fenomenologia percepcji; 124
7. Hans-Georg Gadamer a Edmund Husserl; 128
III. Fenomenologiczne inspiracje w naukach społecznych; 131
1. Fenomenologiczne inspiracje w socjologii; 135
2. Fenomenologiczne inspiracje w psychologii według Amadeo Giorgiego i Clarka E. Moustakasa; 154
3. Fenomenologiczne inspiracje w pedagogice – wybrane ujęcia; 163
IV. Własne poszukiwania możliwości aplikacji fenomenologii transcendentalnej do teorii i praktyki badawczej w pedagogice; 193
1. Podstawowe założenie teoretyczne; 193
2. Założenia metodologii badawczej w pedagogice fenomenologicznej; 209
3. Etapy badania przeprowadzonego w perspektywie fenomenologicznej; 211
4. Kierunki badań w perspektywie fenomenologii Edmunda Husserla; 216
Wnioski i zakończenie; 229
Bibliografia; 233
Spis tabel; 255
Spis schematów; 257

BESTSELLERY