Wadliwa spółka partnerska - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Wadliwa spółka partnerska - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-2560-8
Język:
Polski
Rok wydania:
2010
Rozmiar pliku:
3,1 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
126,00
Cena w punktach Virtualo:
12600 pkt.

Pełny opis

Monografia stanowi kompleksową analizę problematyki nieważności umowy spółki partnerskiej. Koncentruje się wokół przyczyn wadliwości umowy spółki prowadzących do tzw. nieważności bezwzględnej i względnej. Istotna część wywodów poświęcona została określeniu skutków nieważności z uwzględnieniem etapu przedrejestracyjnego i okresu przypadającego po wpisie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Przedmiotem rozważań jest również problematyka wadliwych spółek na tle obcych systemów prawnych. Bliższej analizie poddano ustawodawstwa: Unii Europejskiej, francuskie, niemieckie, amerykańskie i angielskie. W dalszej kolejności Autorka skupia się na polskich unormowaniach odnoszących się do wadliwej spółki kapitałowej, a następnie przedmiotem analizy czyni wadliwą spółkę partnerską (jako spółkę osobową), dla której w obecnym stanie prawnym ustawodawca nie przewidział żadnej regulacji prawne.

Spis treści

Wykaz skrótów 11


Wstęp 15


Rozdział I
Umowa spółki partnerskiej jako czynność prawna o szczególnym
charakterze 23

1. Etapy związane z procesem tworzenia spółki partnerskiej 23
1.1. Etap negocjacyjny i przygotowawczy 23
1.1.1. Etap negocjacyjny 23
1.1.2. Etap przygotowawczy 26
1.2. Etap organizacyjny 43
1.2.1. Charakter prawny i funkcje umowy spółki partnerskiej 43
1.2.2. Wykładnia umowy spółki partnerskiej ze szczególnym
uwzględnieniem tzw. benigna interpretatio 61
1.2.3. Przedspółka partnerska 69
2. Umowa spółki partnerskiej w kontekście zasady wolności umów 78
2.1. Zakres swobody umów na gruncie umowy spółki partnerskiej 78
2.2. Właściwość (natura) stosunku prawnego spółki partnerskiej 86
2.2.1. Właściwość (natura) stosunku prawnego spółki
partnerskiej - próba interpretacji pojęcia 86
2.2.2. Zasady składające się na pojęcie właściwości (natury)
stosunku prawnego spółki partnerskiej 97
2.2.3. Właściwość (natura) stosunku prawnego spółki
w sytuacji powołania zarządu 134


Rozdział II
Przyczyny nieważności umowy spółki partnerskiej 145

1. Istota wadliwości umowy spółki partnerskiej 145
2. Nieważność umowy spółki partnerskiej z powodu wadliwości
podmiotowych 155
2.1. Brak przesłanek niezbędnych do uzyskania statusu wspólnika
w spółce 155
2.2. Brak należytej reprezentacji przyszłego wspólnika
( założyciela) 163
2.3. Wady oświadczenia woli 171
2.3.1. Brak świadomości lub swobody 171
2.3.2. Pozorność 173
2.3.3. Błąd 177
2.3.4. Groźba 181
3. Nieważność umowy spółki partnerskiej ze względu na treść i cel
umowy spółki 183
3.1. Treść i cel umowy spółki partnerskiej w kontekście
nieważności czynności prawnej 183
3.1.1. Treść umowy spółki partnerskiej 183
3.1.2. Cel umowy spółki partnerskiej 193
3.2. Sprzeczność z ustawą 198
3.2.1. Sprzeczność z przepisami bezwzględnie
obowiązującymi i semiimperatywnymi 198
3.2.2. Pierwotna niemożliwość świadczenia 204
3.3. Działanie w celu obejścia ustawy 208
3.4. Sprzeczność z zasadami współżycia społecznego 211
4. Nieważność umowy spółki partnerskiej z powodu naruszenia
przepisów o formie zastrzeżonej ad solemnitatem 216


Rozdział III
Nieważność umowy a podmiotowość prawna spółki partnerskiej
w kontekście rozwiązań przyjętych w wybranych systemach
prawnych 227

1. Wadliwa spółka w wybranych systemach prawnych 227
1.1. Nullity of the company w prawie Unii Europejskiej
i orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 227
1.2. Fehlerhafte Gesellschaft w prawie niemieckim 239
1.3. Nullité de la société w prawie francuskim 252
1.4. Defective incorporation w prawie angielskim 262
1.5. Defective incorporation w prawie amerykańskim 268
2. Wadliwa spółka w polskim systemie prawnym 281
2.1. Wadliwa spółka kapitałowa 281
2.1.1. Przepisy prawne i poglądy doktryny 281
2.1.2. Orzecznictwo 305
2.2. Wadliwa spółka osobowa na przykładzie spółki partnerskiej 319


Rozdział IV
Nieważność umowy spółki partnerskiej przed wpisem i po wpisie
spółki do Krajowego Rejestru Sądowego 345

1. Zakres zastosowania przepisów Kodeksu cywilnego w sprawach
nieuregulowanych w Kodeksie spółek handlowych 345
1.1. Etap przed rejestracją spółki partnerskiej w KRS 345
1.2. Etap po rejestracji spółki partnerskiej w KRS 353
2. Cywilnoprawne roszczenia mogące powstać w związku
z nieważnością umowy spółki partnerskiej 365
2.1. Roszczenie o ustalenie nieważności umowy spółki
partnerskiej 365
2.2. Obowiązek zwrotu spełnionych świadczeń 369
2.3. Roszczenie odszkodowawcze z tytułu culpa in contrahendo 372
2.4. Uchylenie się od skutków złożonego oświadczenia woli
o zawarciu umowy spółki partnerskiej 376
3. Konwersja nieważnej umowy spółki partnerskiej 382
3.1. Istota konwersji 382
3.2. Czynność prawna zastępcza 389

Podsumowanie 404

Summary 423

Bibliografia 443

Orzecznictwo 481

BESTSELLERY