Walne zgromadzenie spółki akcyjnej - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Walne zgromadzenie spółki akcyjnej - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-2409-0
Język:
Polski
Data wydania:
30 lipca 2009
Rozmiar pliku:
1,4 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
63,00
Cena w punktach Virtualo:
6300 pkt.

Pełny opis

"Podstawowym celem uchwalenia ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, której przepisy weszły w życie z dniem 3 sierpnia 2009 r., było wdrożenie do polskiego systemu prawa regulacji zawartych w dyrektywie 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym. I tak też się stało, a nawet jeszcze więcej. Zgodnie bowiem z ugruntowaną już w Polsce tradycją, pod hasłem wdrażania rozwiązań europejskich wprowadzono regulacje nieznane dyrektywie. (...)

W książce omówione zostały nowe przepisy i konsekwencje ich wprowadzenia. A są one niezwykle istotne. O ile bowiem Polska obowiązana była implementować rozwiązania zawarte w dyrektywie unijnej (...), o tyle sposób dokonania tej implementacji, często mechaniczny, (...) powodować może istotne problemy związane z wdrożeniem nowych przepisów. (...) O tym również traktuje niniejsza publikacja".

Ze Wstępu

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Wstęp 11
Rozdział I Walne zgromadzenie jako organ spółki akcyjnej 15
1. Obowiązkowy charakter 16 2. Zakres kompetencji 19 3. Funkcje walnego zgromadzenia 28 4. Źródła regulacji 29 5. Specyfika walnego zgromadzenia jako organu spółki 33
Rozdział II Zwołanie walnego zgromadzenia 37
1. Uprawnieni do zwołania walnego zgromadzenia 39 1.1. Walne zgromadzenie 39 1.2. Zarząd spółki 40 1.3. Rada nadzorcza 40 1.4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce 42 1.5. Inne osoby 48 2. Uprawnienie do żądania zwołania walnego zgromadzenia 49 2.1. Akcjonariusze reprezentujący określoną wielkość kapitału zakładowego 50 2.2. Elektroniczna postać żądania 52 3. Uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia oraz do przedstawiania projektów uchwał 56 4. Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia 60 4.1. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia 71 4.2. Szczegółowy porządek obrad 75 4.3. Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu 77 4.4. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i prawo uczestnictwa w nim 79 4.5. Dostęp do dokumentacji związanej z walnym zgromadzeniem i wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego zgromadzenia 81 5. Skutki informacyjne ogłoszenia o walnym zgromadzeniu 84 5.1. Dokumentacja, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu 85 5.2. Uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki 87 5.3. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy (głosowanie korespondencyjne) 88 6. Odwołanie walnego zgromadzenia 99
Rozdział III Przygotowanie walnego zgromadzenia 101
1. Obowiązki informacyjne spółki związane z ukazaniem się ogłoszenia 101 2. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej 108 3. Prawo uczestnictwa 116 4. Legitymacja uczestnika walnego zgromadzenia 121 5. Lista uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu 129 6. Prawo głosu 133 6.1. Ograniczenie prawa głosu 134 6.2. Kumulacja głosów 137 6.3. Wyłączenie prawa głosu 139
Rozdział IV Obrady 145
1. Lista obecności i listy akcjonariuszy 145 2. Pełnomocnicy 151 3. Ważność obrad 162 4. Przewodniczący walnego zgromadzenia 165 5. Ustalenie porządku obrad 174 6. Dyskusja i podejmowanie uchwał 176 7. Metody głosowania 187 7.1. Głosowanie jawne 187 7.2. Głosowanie tajne 190 7.3. Głosowanie niejednolite 193 8. Ogłoszenie wyników głosowania 196 9. Przerwy 197 10. Zamknięcie obrad 199 11. Protokół walnego zgromadzenia 199 12. Inne obowiązki związane z zakończeniem obrad walnego zgromadzenia 202
Rozdział V Wzruszalność uchwał walnego zgromadzenia 205
1. Zaskarżanie uchwał 206 1.1. Uchylenie uchwały 207 1.2. Unieważnienie uchwały 214 1.3. Legitymacja czynna i bierna 217 1.4. Zaskarżenie a postępowanie rejestrowe i terminy wnoszenia powództwa 223 1.5. Skutki wyroku 226

BESTSELLERY