Wprowadzenie do logopedii - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Wprowadzenie do logopedii - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7587-851-6
Język:
Polski
Data wydania:
27 października 2011
Rozmiar pliku:
3,1 MB
Zabezpieczenie:
brak
Cena Virtualo
28,00
Cena w punktach Virtualo:
2800 pkt.

Pełny opis

Opracowanie monografii Wprowadzenie do logopedii stanowi systemową analizę wybranych zagadnień logopedycznych. Praca ta jest źródłem wiedzy o aktualnej problematyce logopedii dla studentów, pedagogów, a także dla osób  interesujących się tym zagadnieniem. Adresatami książki są studenci studiów pedagogicznych, szczególnie pedagogiki specjalnej, przedszkolnej, wczesnoszkolnej, opiekuńczo-wychowawczej, asystenci osób niepełnosprawnych, studenci logopedii, a także pedagodzy – nauczyciele oraz terapeuci, którzy często w swojej praktyce spotykają się z osobami z zaburzeniami mowy.

Całość opracowania podzielono na dwie części: ogólnąspecjalistyczną.

W pierwszej przedstawiono główne założenia logopedii jako nauki, ustalenia terminologiczne, przedmiot i podmiot badań logopedii, zasady pracy logopedycznej,

osobliwości słownego i pozasłownego porozumiewania się oraz główne założenia prewencji, diagnozy i terapii wad i zaburzeń mowy.

W drugiej części – szczegółowej (specjalistycznej) – omówiono poszczególne zaburzenia mowy, uwzględniając wielowymiarowość zagadnienia, tzn. istotę problemu, etiologię, klasyfikację, symptomatologię oraz główne zasady logopedycznej interwencji, rozumianej jako: diagnoza, terapia i prewencja. W terapii logopedycznej dominuje podejście eklektyczne, które wymaga od specjalisty zintegrowanej wiedzy i umiejętności w zakresie nie tylko diagnozy i terapii, ale również profilaktyki.

Zamierzeniem autorów było opracowanie monografii o logicznej koncepcji: od wstępnych ustaleń logopedii jako dziedziny wiedzy, przez historię do specyfiki poszczególnych specjalizacji zawodowych, takich jak balbutologopedia, neurologopedia i inne. Książka ma więc postać wielowymiarowego i międzynarodowego opracowania. Jej autorzy są przedstawicielami pedagogiki specjalnej i logopedii z Polski i Słowacji. To całościowe podejście do teoretycznych i metodycznych podstaw logopedii w formie polsko-słowackiej analizy zagadnień będzie, mamy nadzieję, cennym źródłem wiedzy, którą każdy student subdyscyplin pedagogiki, logopedii oraz pedagog-praktyk powinien posiadać.

Spis treści

Wstęp

Część I. Wprowadzenie do teoretycznych i metodycznych podstaw logopedii

Viktor Lechta
1. Podstawy teoretyczne logopedii
1.1. Podstawowe definicje
1.1.1. Logopedia jako dyscyplina naukowa
1.1.2. Logopedia jako profesja
1.1.3. Logopedia jako przedmiot studiów
1.2. Rozwój myśli logopedycznej w świetle ewolucji światowych paradygmatów
1.3. Zaburzona zdolność komunikacyjna (ZZK)
1.4. Interwencja logopedyczna
1.4.1. Logopedyczna diagnoza
1.4.1.1. Metody i zasady logopedycznej diagnozy
1.4.2. Logopedyczna terapia
1.4.2.1. Metody, techniki, strategie logopedyczne
1.4.2.2. Zasady i formy pracy
1.4.3. Logopedyczna profilaktyka
1.5. Sens terapii logopedycznej

Grażyna Gunia
2. Komunikacja alternatywna
2.1. Ustalenia terminologiczne na temat komunikacji wspomagającej i alternatywnej
2.1.1. Język migowy
2.1.2. System Blissa
2.1.3. Piktogramy
2.1.4. Makaton
2.2. Misja Stowarzyszenia ISSAC
2.3. Podobieństwa i różnice między sposobami porozumiewania się

Grażyna Gunia
3. Pomoce w diagnozie, terapii i profilaktyce logopedycznej
3.1. Funkcje i zadania środków dydaktycznych w interwencji logopedycznej 3.2. Znaczenie dźwięków naśladowczych w interwencji logopedycznej
3.3. Graficzne i plastyczne wspomaganie interwencji logopedycznej
3.4. Urządzenia wspomagające terapię logopedyczną

Grażyna Gunia
4. Koncepcja i organizacja opieki logopedycznej w Polsce
4.1. Model multiinterdyscyplinarnej opieki logopedycznej w teorii L. Kaczmarka
4.2. Organizacja opieki logopedycznej – systemowa analiza
4.3. Perspektywy logopedycznej interwencji na początku XXI wieku
4.4. Profilaktyka logopedyczna szansą dla dziecka, rodziców, logopedy
4.4.1. Prenatalne uwarunkowania rozwoju mowy
4.4.2. Zapobieganie zaburzeniom mowy w okresie noworodkowym oraz niemowlęcym
4.4.3. Wspomaganie rodziców
4.4.4. Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym
4.4.5. Kultura żywego słowa

Część II. Zaburzenia mowy

Grażyna Gunia
1. Wprowadzenie do zaburzeń w kształtowaniu się mowy
1.1. Uwagi ogólne na temat typologii zaburzeń mowy, głosu i zaburzeń zdolności komunikacyjnej

Grażyna Gunia
2. Dyslalia
2.1. Ustalenia terminologiczne
2.2. Etiologia
2.3. Klasyfikacja dyslalii
2.4. Diagnoza
2.5. Terapia
2.6. Seplenienie
2.7. Rotacyzm
2.8. Profilaktyka

Grażyna Gunia
3. Rhinolalia
3.1. Terminologia
3.2. Etiologia
3.3. Rozszczep podniebienia
3.3.1. Statystyka
3.3.2. Etiologia
3.3.3. Symptomy
3.3.4. Diagnoza
3.3.5. Terapia
3.3.6. Profilaktyka

Grażyna Gunia
4. Afazja, afazja dziecięca (alalia)
4.1. Ustalenia terminologiczne
4.2. Przyczyny
4.3. Klasyfikacja i symptomatologia
4.4. Afazja dziecięca – terminologia
4.4.1. Etiologia
4.4.2. Klasyfikacja
4.4.3. Diagnoza
4.4.4. Terapia
4.4.5. Profilaktyka

Grażyna Gunia
5. Dyzartria
5.1. Ustalenia terminologiczne
5.2. Dyzartria a mózgowe porażenie dziecięce
5.3. Typologia etiologiczno-symptomatologiczna dyzartrii
5.4. Diagnoza
5.5. Terapia
5.6. Profilaktyka

Grażyna Gunia
6. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu
6.1. Ustalenia terminologiczne
6.2. Etiologia
6.3. Klasyfikacja
6.4. Statystyka
6.5. Symptomy
6.6. Diagnoza objawów ryzyka dysleksji
6.6.1. Wiek niemowlęcy i poniemowlęcy
6.6.2. Wiek przedszkolny (3–5 lat)
6.6.3. Wiek 6–7 lat
6.6.4. Młodszy wiek szkolny (klasa I–III)
6.6.5. Wiek szkolny powyżej klasy IV
6.7. Diagnoza
6.8. Terapia
6.9. Profilaktyka

Viktor Lechta
7. Mutyzm
7.1. Ustalenia terminologiczne
7.2. Etiologia
7.3. Klasyfikacja
7.4. Symptomatologia
7.5. Zasady interwencji logopedycznej
7.6. Profilaktyka

Viktor Lechta
8. Zaburzenia głosu
8.1. Terminologia
8.2. Etiologia
8.3. Klasyfikacja
8.4. Symptomatologia

BESTSELLERY