Współczesne problemy prawa zobowiązań - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Współczesne problemy prawa zobowiązań - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-9027-9
Język:
Polski
Rok wydania:
2015
Rozmiar pliku:
8,9 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
129,00
Cena w punktach Virtualo:
12900 pkt.

Pełny opis

W książce przedstawiono zagadnienia dotyczące niemal wszystkich działów zobowiązań, w tym również z pogranicza prawa rzeczowego oraz prywatnego międzynarodowego. Wiele rozwiązań zaproponowanych przez autorów, z uwagi na ich nowatorski charakter, stanowi cenny wkład w rozwój prawa cywilnego. Artykuły zawierają dorobek badawczy, który może w najbliższym czasie kształtować praktykę stosowania prawa cywilnego.

Spis treści

Słowo wstępne 11
Wystąpienia poświęcone profesorowi Zbigniewowi Radwańskiemu
Janina Panowicz-Lipska Nowe konstrukcje w projekcie przepisów o umowach dotyczących korzystania z cudzych rzeczy lub praw 15
Bronisław Ziemianin Profesor Zbigniew Radwański - wspomnienie pośmiertne 27
Maksymilian Pazdan Profesor Zbigniew Radwański jako uczony, kodyfikator i redaktor 32
Andrzej Szlęzak Profesor Radwański - refleksja osobista 39
Część pierwsza. Referaty
Ewa Bagińska Kompensacja utraconej szansy - problem związku przyczynowego czy szkody? 43
Kinga Bączyk-Rozwadowska Koncepcja no fault compensation a polski system kompensacji szkód doznanych w następstwie zdarzeń medycznych 68
Zdzisław Brodecki, Dorota Maśniak Principles of European Insurance Contract Law jako element zintegrowanego porządku prawnego 95
Jan Byrski Ustawowy zakaz wyłączania lub ograniczania odpowiedzialności partnera outsourcingowego wobec banku 113
Krzysztof Czub Treść umów licencyjnych w prawie autorskim i w prawie własności przemysłowej - wspólna natura, odmienna regulacja 124
Katarzyna Doliwa, Adam Doliwa Zbigniewa Radwańskiego semiotyczna koncepcja oświadczenia woli 141
Przemysław Drapała Problem niespójnej i niepełnej regulacji kodeksowej skutków wykonania umownego i ustawowego prawa odstąpienia od umowy (art. 395 § 2 a art. 494 k.c.) w perspektywie nowej kodyfikacji 153
Edyta Figura-Góralczyk Prawo właściwe dla "wielomiejscowych" czynów nieuczciwej konkurencji 170
Grzegorz Gorczyński Klauzula rebus sic stantibus w XXI wieku 186
Mateusz Grochowski, Ewa Łętowska Czemu może dziś służyć bezpodstawne wzbogacenie? 213
Jacek Górecki, Grzegorz Matusik Prawo pierwokupu (pierwszeństwo) w nowym kodeksie cywilnym 230
Jacek Jastrzębski Konstrukcje prawa obcego a ustalone zwyczaje przy wykładni klauzul umownych 246
Natalia Karczewska-Kamińska Dostosowanie polskiego prawa czynów niedozwolonych do zasad europejskiego prawa deliktów zawartych w PETL i DCFR (w związku z projektem nowego kodeksu cywilnego) 269
Wojciech J. Katner Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną naruszeniem zobowiązania de lege lata i według propozycji zgłoszonych do nowego kodeksu cywilnego 286
Piotr Konik, Maciej Pannert Dopuszczalność zastrzegania uprawnienia do odstąpienia częściowego w umowie o roboty budowlane 305
Marcin Krajewski Pierwotna niemożliwość świadczenia - między dwoma rozwiązaniami 323
Zbigniew Kuniewicz, Przemysław Katner Zmiany w składzie osobowym wspólników spółki cywilnej a odpowiedzialność za jej zobowiązania 334
Jan Lic Treść pojęcia solidarności dłużników 352
Anita Lutkiewicz-Rucińska Zagadnienie wielości świadczeń głównych w stosunku zobowiązaniowym - rozważania na przykładzie umowy o dzieło 369
Piotr Machnikowski Prawo zobowiązań w 2025 roku. Nowe technologie, nowe wyzwania 379
Maja Maciejewska-Szałas Forma dokumentowa i elektroniczna czynności prawnych w projekcie księgi pierwszej nowego kodeksu cywilnego 396
Maciej Mataczyński Prawo właściwe dla formy czynności prawnych, których przedmiotem jest rozporządzenie prawami udziałowymi w spółkach handlowych, jak również powstanie, łączenie, podział, przekształcenie lub ustanie osoby prawnej 412
Jacek Mazurkiewicz "Cześć, prywatność i zgon pilnie sprzedam!" Wokół dopuszczalności rozporządzania prawami osobistymi 432
Katarzyna Michałowska Argumenty z prawa obcego w uzasadnieniu uchwał i orzeczeń Sądu Najwyższego 457
Kinga Michałowska Umowne zadysponowanie informacjami ze sfery prywatności 475
Krzysztof Mularski Zakres autonomii woli w ramach prawa pierwokupu 498
Izabela Mycko-Katner Charakter (natura) świadczenia wyrównawczego w umowie agencyjnej 528
Magdalena Olczyk Charakter prawny więzi łączącej dawne strony umowy najmu w razie dalszego zajmowania lokalu mieszkalnego przez byłego najemcę 547
Marlena Pecyna, Fryderyk Zoll Regulacja świadczenia usług jako wyzwanie legislacyjne 561
Agnieszka Pyrzyńska Świadczenie jednorazowe w umownym zobowiązaniu ciągłym 588
Małgorzata Pyziak-Szafnicka Uwagi na temat naprawienia szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji 605
Maciej Rzewuski Darowizna na wypadek śmierci 626
Tomasz Sójka Umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych 639
Rafał Szczepaniak Rozróżnienie prawa prywatnego i publicznego na przykładzie umów obligacyjnych jako form działania administracji 652
Andrzej Szlęzak Kilka uwag o warunku potestatywnym 670
Ryszard Szostak O potrzebie usprawnienia kodeksowej regulacji umów o świadczenie usług na warunkach zlecenia 680
Piotr Tereszkiewicz Solidarność dłużników w świetle europeizacji prawa obligacyjnego 696
Krzysztof Topolewski Umowa agencyjna według Kodeksu cywilnego. Wybrane problemy de lege ferenda 712
Magdalena Wilejczyk O potrzebie uchylenia art. 412 k.c. i zasadności wprowadzenia reguły wyłączającej żądanie zwrotu świadczenia niegodziwego 728
Piotr Zakrzewski Umowa darowizny na wypadek śmierci w prawie holenderskim, niemieckim i polskim 743
Kamil Zaradkiewicz Prawo zabudowy w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego 761
Część druga. Głosy w dyskusji
Katarzyna Anna Dadańska Prawo pierwokupu (pierwszeństwo nabycia) - głos w dyskusji 783
Jacek Mazurkiewicz Dwa głosy w dyskusjach 788
Marek Miller Wypowiedź odnosząca się do referatu Profesor Małgorzaty Pyziak-Szafnickiej 790
Konrad Osajda Wielość funkcji zadośćuczynienia a zakres swobody sędziowskiej przy określaniu wysokości zadośćuczynienia 794
Maria-Anna Zachariasiewicz Uwagi do referatu Profesora Wojciecha J. Katnera 798
Podsumowanie
Tomasz Sokołowski Współczesne problemy prawa zobowiązań. Podsumowanie V Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Poznaniu w 2014 roku 803

BESTSELLERY