Współczesny kryzys gospodarczy. Przyczyny - przebieg - skutki - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Współczesny kryzys gospodarczy. Przyczyny - przebieg - skutki - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7941-112-2
Język:
Polski
Rok wydania:
2009
Rozmiar pliku:
4,5 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
19,99
Cena w punktach Virtualo:
1999 pkt.

Pełny opis

Istotnym skutkiem dążenia różnorodnych podmiotów gospodarczych do osiągania korzyści z rozwoju międzynarodowego podziału pracy jest wzrost stopnia zależności i zarazem współzależności ekonomicznej gospodarek narodowych poszczególnych krajów świata i ich grup. Towarzyszy temu coraz bardziej intensywne przenoszenie się w skali międzynarodowej pozytywnych względnie negatywnych impulsów rozwoju gospodarczego, które z kolei są mniej lub bardziej zsynchronizowane ze sobą. Niestety, okresowo mamy również do czynienia z tzw. synchronizacją negatywną, kiedy to spowolnienie wzrostu gospodarczego czy też recesje w jednym kraju lub ich grupie przenoszą się w skali międzynarodowej w sposób szczególnie widoczny, ze wszystkimi tego skutkami, oczywiście negatywnymi.

Współcześnie jesteśmy świadkami kolejnego, negatywnego zsynchronizowania rozwoju gospodarczego. Chodzi o obserwowany, kolejny globalny kryzys gospodarczy, który notabene - podobnie jak tzw. wielki kryzys na przełomie lat 20. i 30 XX wieku - zapoczątkowano w Stanach Zjednoczonych i to również w szeroko rozumianej sferze finansowej. Między przyczynami i skutkami tych kryzysów można się doszukiwać wiele podobieństw. Ale można zarazem mówić o wielu różnicach, w tym m.in. o różnicach dotyczących możliwości i sposobów zwalczania współczesnego kryzysu gospodarczego, określanego też czasami mianem wielkiego kryzysu finansowego. Te właśnie zagadnienia stanowią przedmiot rozważań autorów siedemnastu artykułów zawartych w niniejszej publikacji.

Rozważania autorów - pracowników wielu ośrodków naukowo-badawczych z Polski - dotyczące różnorodnych aspektów współczesnego, ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego są zawarte w trzech częściach książki przekazywanej do rąk szanownych Czytelników. W części I przedstawia się w sposób kompetentny przyczyny i przebieg tego kryzysu, w części II - jego związki z kształtowaniem się sytuacji na rynkach finansowych, zaś w części III - zarys podstawowych implikacji współczesnego kryzysu gospodarczego dla Polski i innych krajów świata. Z natury rzeczy, autorzy odpowiednich opracowań zwracają szczególną uwagę na różnorodne implikacje współczesnego kryzysu dla gospodarki narodowej Polski.

Spis treści

Wprowadzenie

Część I Przyczyny i przebieg współczesnego kryzysu gospodarczego

1. Globalne kryzysy gospodarcze i procesy dostosowawcze w gospodarce światowej - współczesne implikacje dla Polski - Józef Misala
1.1. Zarys teoretycznych podstaw intensyfikacji międzynarodowego podziału pracy
i rozwoju współzależności w ramach gospodarki światowej
1.2. Ogólna charakterystyka cykli gospodarczych w gospodarce światowej
1.3. Wielki oraz aktualny globalny kryzys gospodarczy - podobieństwa i różnice
1.4. Wstępny zarys implikacji współczesnego kryzysu gospodarczego dla Polski
1.5. Kilka wniosków dla Polski
Streszczenie/Summary
Bibliografia

2. Obecny kryzys finansowy - przyczyny i terapia - Witold Kasperkiewicz
2.1. Fazy kryzysu finansowego
2.2. Przyczyny kryzysu
2.3. Metody uzdrowienia rynków finansowych
Streszczenie/Summary
Bibliografia

3. Polityka Systemu Rezerwy Federalnej USA i jej skutki w latach 1995-2008 - Bogumiła Mucha-Leszko, Magdalena Kąkol
3.1. Funkcje i podział uprawnień w Systemie Rezerwy Federalnej
3.2. Polityka pieniężna FED-u i jej skutki
3.2.1. Narastanie bańki na rynku kapitałowym
3.2.2. Pęknięcie bańki na rynku kapitałowym
3.2.3. Wpływ wzrostu cen nieruchomości i kredytów hipotecznych
na kryzys finansowy
Streszczenie/Summary
Bibliografia

4. U źródeł kryzysu finansowego. Inne spojrzenie na politykę stóp procentowych
Systemu Rezerwy Federalnej - Jan L. Bednarczyk

4.1. Polityka stóp procentowych SRF a kryzys finansowy
4.2. Stopa procentowa jako narzędzie wychodzenia z depresji
Streszczenie/Summary
Bibliografia

5. Kryzys finansowy 2008-2009 - przesłanki, kontrowersje, perspektywy - Andrzej Kacprzyk
5.1. Anatomia kryzysu
5.2. Przyczyny kryzysu
5.2.1. Działania rządu federalnego
5.2.2. Polityka monetarna
5.2.3. Rozwój rynku kredytów subprime i nowoczesnych instrumentów
finansowych
Streszczenie/Summary
Bibliografia

6. Nieprawidłowe zarządzanie relacjami z klientami banku na przykładzie bankowości hipotecznej w Stanach Zjednoczonych - Agnieszka Bojanowska
6.1. Źródła kryzysu finansowego w USA
6.2. Kredyty subprime
6.3. Bariery, niedociągnięcia i braki procesu zarządzania relacjami z klientami
banków amerykańskich
Streszczenie/Summary
Bibliografia

Część II Współczesny kryzys gospodarczy a rynki finansowe

7. Wpływ światowego kryzysu finansowego na ubezpieczenia - Kazimierz Ortyński
7.1. Kryzys kredytów hipotecznych subprime w USA
7.2. Rozwój kryzysu finansowego oraz reakcje antykryzysowe
7.3. Oddziaływanie kryzysu na ubezpieczenia
7.4. Postulowane kierunki zmian w ubezpieczeniach
Streszczenie/Summary
Bibliografia

8. Kryzys finansowy a rynek ubezpieczeniowy - Marzanna Lament
8.1. Przyczyny powstawania kryzysów finansowych
8.2. Powiązania rynku ubezpieczeniowego z rynkiem nieruchomości
8.3. Spowolnienie tempa rozwoju gospodarczego
8.4. Ryzyko zarażenia
Streszczenie/Summary
Bibliografia

9. Rozwój rynku instrumentów pochodnych w warunkach kryzysu na rynkach
finansowych - Marcin Kalinowski

9.1. Rozwój rynku instrumentów pochodnych
9.1.1. Giełdowy rynek instrumentów pochodnych na świecie
9.1.2. Pozagiełdowy rynek instrumentów pochodnych na świecie
9.2. Rynek instrumentów pochodnych w Polsce
9.3. Perspektywy rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce
Streszczenie/Summary
Bibliografia

10. Sovereign Wealth Funds w roli globalnych inwestorów - Wanda Pełka
10.1. Przyczyny tworzenia państwowych funduszy majątkowych
10.2. Rodzaje funduszy SWF
10.3. Działalność inwestycyjna funduszy SWF
Streszczenie/Summary
Bibliografia

Część III Implikacje współczesnego kryzysu gospodarczego dla Polski i innych krajów

11. Zadłużenie publiczne i jego finansowanie w państwach członkowskich Wspólnoty Europejskiej w warunkach kryzysu ekonomicznego - Urszula Kosterna
11.1. Kryzys gospodarczy a sytuacja finansów publicznych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej
11.2. Finansowanie zadłużenia publicznego w warunkach kryzysu
11.3. Skutki końca "jazdy na gapę" na europejskim rynku finansowym
Streszczenie/Summary
Bibliografia

12. Kryzys na światowym rynku kredytów hipotecznych oraz jego wpływ na rynek kredytowy i wzrost gospodarczy w Polsce - Andrzej S. Krysiak
12.1. Sytuacja na światowych rynkach kredytów hipotecznych
12.2. Analiza sytuacji na europejskim rynku kredytów hipotecznych
12.3. Polski rynek kredytów hipotecznych
12.4. Wpływ kryzysu na rynkach finansowych na rynek kredytów hipotecznych
w Polsce
Streszczenie/Summary
Bibliografia

13. Finansowanie nieruchomości mieszkaniowych przez polski sektor bankowy
w pierwszej fazie globalnego kryzysu finansowego - Anna Szelągowska
13.1. Polski rynek nieruchomości mieszkaniowych a potrzeby mieszkaniowe
13.2. Kredytowanie polskiego mieszkalnictwa w fazie przedkryzysowej
13.3. Finansowanie polskiego mieszkalnictwa po wybuchu światowego
kryzysu finansowego
Streszczenie/Summary
Bibliografia

14. Wpływ wzrostu gospodarczego na stopę zwrotu z udziałowych papierów
wartościowych w Polsce i na świecie - Ireneusz Pszczółka
14.1. Najpierw wzrost indeksów giełdowych potem wzrost PKB
14.1.1. Wpływ cen akcji na inwestycje podmiotów gospodarczych
14.1.2. Wpływ cen akcji na poczucie zamożności gospodarstw domowych
14.2. Zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym a stopą zwrotu z papierów
wartościowych w krajach rozwiniętych
14.3. Zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym a stopą zwrotu z papierów
wartościowych w Polsce
Streszczenie/Summary
Bibliografia

15. Kryzys finansowy a migracje zagraniczne. Implikacje dla Polski -Elżbieta J. Siek
15.1. Imigranci w USA i wybranych krajach UE
15.2. Emigracja z Polski
Streszczenie/Summary
Bibliografia

16. Reakcja rządu Irlandii na kryzys bankowy i gospodarczy w 2008 roku - Jacek Rosa
16.1. Reakcja na kryzys bankowy
16.2. Reakcja na kryzys gospodarczy
Streszczenie/Summary
Bibliografia

17. Polityka finansowa Niemiec w latach 1924-1931 ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia kapitału zagranicznego - Zbiegniew Klimiuk
17.1. Plan Dawesa
17.2. Nowa struktura organizacyjna Banku Rzeszy
17.3. Rola Banku Rzeszy w likwidacji pozostałości inflacji
17.4. Polityka Banku Rzeszy w latach 1924-1929
17.4.1. Polityka walutowa
17.4.2. Polityka kredytowa
17.5. Znaczenie kredytów zagranicznych
17.6. Działalność Banku Rzeszy w innych dziedzinach (Golddiskontbank)
17.7. Zmiana struktury organizacyjnej Banku Rzeszy w 1929 r
17.7.1. Przekształcenia organizacyjne Banku Rzeszy
17.8. Polityka Banku Rzeszy w latach 1929-1931
17.8.1. Polityka walutowa
17.8.2. Polityka kredytowa
17.8.3. Kryzys finansowy w lipcu 1931 r
17.9. Rola Banku Rzeszy w okresie przesilenia
17.9.1. Rozporządzenia rządowe {Noteverordnungen)
Streszczenie/Summary
Bibliografia

18. Gospodarka Chin a kryzys w końcu I dekady XXI wieku - Bogusław Ślusarczyk, Katarzyna Puchalska
18.1. Źródła chińskiego wzrostu gospodarczego w latach 1980-2005
18.1.1. Zasoby siły roboczej
18.1.2. Handel zagraniczny
18.2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
18.3. Gospodarka chińska u progu kryzysu ekonomicznego
18.4. Chińska gospodarka a kryzys - prognozy
Streszczenie/Summary
Bibliografia

BESTSELLERY