Współpraca Komisji Europejskiej z organami ochrony konkurencji w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorstw - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Współpraca Komisji Europejskiej z organami ochrony konkurencji w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorstw - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-2875-3
Język:
Polski
Rok wydania:
2010
Rozmiar pliku:
3,8 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
83,00
Cena w punktach Virtualo:
8300 pkt.

Pełny opis

Międzynarodowe fuzje i przejęcia przedsiębiorstw odgrywają istotną rolę we współczesnej globalnej gospodarce. Rodzą one równocześnie poważne problemy z punktu widzenia skutecznej ochrony konkurencji na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Prawodawca unijny zdecydował zatem o przekazaniu uprawnień w zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorstw o odpowiednio dużych rozmiarach na rzecz Komisji Europejskiej. Celem niniejszej pracy jest określenie zasad rządzących podziałem kompetencji między Komisję Europejską a organy ochrony konkurencji państw członkowskich UE w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorstw oraz granic jurysdykcji organów Unii Europejskiej w tych sprawach w relacjach z państwami trzecimi.

Spis treści

Wykaz skrótów 11
Słowo wstępne 13
Rozdział I. Unijna kontrola koncentracji przedsiębiorstw - wprowadzenie 19
Rozdział II. Zasada wyłączności rozporządzenia nr 139/2004 i zasada wyłączności kompetencji Komisji Europejskiej dla oceny koncentracji o wymiarze wspólnotowym 34
1. Wstęp 34 2. Pojęcie koncentracji w przepisach rozporządzenia nr 139/2004 35 3. Wymiar wspólnotowy koncentracji 42 4. Zasada wyłączności rozporządzenia nr 139/2004 49 5. Zasada wyłączności kompetencji Komisji Europejskiej 60 6. Unijna kontrola koncentracji a Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym 61 7. Uwagi końcowe 62
Rozdział III. Współpraca Komisji i organów ochrony konkurencji państw członkowskich UE w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorstw 63
1. Wstęp 63 2. Zasada lojalnej współpracy 64 3. Współpraca w ramach postępowań prowadzonych przez Komisję 66 4. System odsyłania spraw między Komisją i krajowymi organami ochrony konkurencji 91 4.1. Zasady ogólne 91 4.2. Odesłanie sprawy do jednego lub kilku państw członkowskich 95 4.3. Odesłanie sprawy do Komisji 113 5. Ochrona uzasadnionych interesów państw członkowskich 128 6. Ochrona podstawowych interesów bezpieczeństwa państw członkowskich 151 7. Uwagi końcowe 157
Rozdział IV. Ekstraterytorialne stosowanie unijnej kontroli koncentracji 160
1. Wstęp 160 2. Jurysdykcja państw w prawie międzynarodowym publicznym 162 3. Ekstraterytorialne stosowanie prawa antytrustowego USA 174 4. Ektraterytorialne stosowanie unijnego prawa konkurencji 195 5. Zastosowanie unijnej kontroli koncentracji do przedsiębiorstw spoza Unii Europejskiej 206 6. Uwagi końcowe 226
Rozdział V. Współpraca Komisji z państwami trzecimi w ramach umów dwustronnych 228
1. Wstęp 228 2. Stany Zjednoczone 230 2.1. Umowa z 1991 roku 230 2.2. Umowa z 1998 roku 241 2.3. Porozumienie administracyjne w sprawie udziału w wysłuchaniach 241 2.4. Grupa robocza do spraw fuzji 242 2.5. Dobre praktyki 243 2.6. Umowa o transporcie lotniczym z 2007 roku 245 2.7. Sprawa Boeing/McDonnell Douglas 247 2.8. Sprawa General Electric/Honeywell 253 2.9. Sprawa Oracle/PeopleSoft 262 2.10. Inne sprawy 264 3. Kanada 267 4. Japonia 275 5. Republika Korei 278 6. Uwagi końcowe 281
Rozdział VI. Współpraca Komisji z organami ochrony konkurencji z państw trzecich w świetle standardów wybranych organizacji międzynarodowych 284
1. Wstęp 284 2. Światowa Organizacja Handlu (WTO) 285 3. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 290 4. Międzynarodowa Sieć Konkurencji (ICN 300 5. Uwagi końcowe 320
Zakończenie 323
Wykaz wykorzystanych w pracy orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (obecnie: Trybunał Sprawiedliwości) oraz Sądu Pierwszej Instancji (obecnie: Sąd) 331
Wykaz wykorzystanych w pracy decyzji Komisji Europejskiej 335
Bibliografia 337

BESTSELLERY