Współuczestnictwo w postępowaniu administracyjnym - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Współuczestnictwo w postępowaniu administracyjnym - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-2858-6
Język:
Polski
Rok wydania:
2009
Rozmiar pliku:
4,7 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
83,00
Cena w punktach Virtualo:
8300 pkt.

Pełny opis

Stan prawny na 1.05.2009 r.

Niniejsza monografia jest pierwszą pracą w polskiej literaturze prawniczej podejmującą zagadnienie współuczestnictwa w postępowaniu administracyjnym.

Celem pracy jest zaproponowanie definicji współuczestnictwa charakterystycznej dla postępowania administracyjnego oraz przydatnej w praktyce administracyjnej, wskazanie zasad wyznaczania współuczestników oraz przedstawienie charakterystycznej dla procedury administracyjnej typologii współuczestnictwa. Poza problemami teoretycznymi praca porusza zagadnienia w istotny sposób związane z praktyką stosowania prawa przez organy administracji publicznej.

Spis treści

Wykaz skrótów 11
Wstęp 15
Rozdział 1 Zagadnienia terminologiczne 35
1.1. Uwagi wstępne 35 1.2. Znaczenie terminu "współuczestnictwo" w nauce postępowania cywilnego 37 1.3. Znaczenie terminu "współuczestnictwo" w nauce postępowania administracyjnego 39 1.4. Stosunek terminu "współuczestnictwo" do terminów "wielość stron", "wielopodmiotowość" oraz "wielość uczestników" w postępowaniu administracyjnym 44 1.5. Uwagi podsumowujące 48
Rozdział 2 Konstrukcja "współuczestnictwa" a kategorie uczestników postępowania administracyjnego 50
2.1. Uwagi wstępne. 50 2.2. Kategorie uczestników postępowania administracyjnego 51 2.3. Współuczestnictwo a kategorie uczestników postępowania administracyjnego 55 2.4. Współuczestnictwo a konstrukcja strony w postępowaniu administracyjnym 59 2.5. Konstrukcja współuczestnictwa w nauce postępowania administracyjnego wybranych państw europejskich 70 2.5.1. Konstrukcja współuczestnictwa w austriackiej nauce postępowania administracyjnego 70 2.5.2. Konstrukcja współuczestnictwa w niemieckiej nauce postępowania administracyjnego 78 2.5.3. Konstrukcja współuczestnictwa w estońskiej nauce postępowania administracyjnego 86 2.6. Uwagi podsumowujące 87
Rozdział 3 Współuczestnictwo w świetle dwupodmiotowej struktury postępowania administracyjnego 90
3.1. Uwagi wstępne. 90 3.2. Współuczestnictwo w świetle dwupodmiotowej struktury postępowania administracyjnego 91 3.2.1. Założenia dwupodmiotowej struktury postępowania administracyjnego 91 3.2.2. Wielość stron w postępowaniu a dwupodmiotowa struktura postępowania administracyjnego 94 3.2.2.1. Zagadnienie wielości stron w postępowaniu administracyjnym 94 3.2.2.2. Relacje między stronami postępowania administracyjnego 105 3.2.2.3. Zagadnienie równości stron w postępowaniu administracyjnym 108 3.3. Współuczestnictwo a udział w postępowaniu administracyjnym znacznej liczby podmiotów 119 3.3.1. Geneza zjawiska udziału znacznej liczby podmiotów w postępowaniu administracyjnym 119 3.3.2. Udział znacznej liczby podmiotów w postępowaniu administracyjnym - zagadnienia terminologiczne 126 3.3.3. Ogólna charakterystyka postępowania, w którym uczestniczy znaczna liczba podmiotów 129 3.3.4. Współuczestnictwo a udział znacznej liczby podmiotów w postępowaniu administracyjnym 134 3.4. Współuczestnictwo a wielość organów w postępowaniu administracyjnym 139 3.5. Uwagi podsumowujące 147
Rozdział 4 Budowa definicji współuczestnictwa w postępowaniu administracyjnym 154
4.1. Uwagi wstępne 154 4.2. Budowa definicji współuczestnictwa poprzez odniesienie do pojęcia sprawy administracyjnej 155 4.2.1. Pojęcie i konstrukcja sprawy administracyjnej 155 4.2.2. Udział dwu lub więcej stron w jednej sprawie administracyjnej (współuczestnictwo materialne) 161 4.2.3. Wielość jednorodzajowych spraw administracyjnych rozpatrywanych łącznie w jednym postępowaniu administracyjnym (współuczestnictwo formalne) 168 4.2.4. Współuczestnictwo a wielość odrębnych spraw administracyjnych rozpatrywanych łącznie w jednym postępowaniu administracyjnym, w których stroną jest ten sam podmiot 172 4.2.5. Współuczestnictwo "interwencyjne" w postępowaniu administracyjnym 176 4.2.6. Definicja "współuczestnictwa" poprzez odniesienie do pojęcia "sprawy administracyjnej" 181 4.3. Budowa definicji współuczestnictwa poprzez nawiązanie do konstrukcji stosunku administracyjnoprawnego 183 4.3.1. Pojęcie i konstrukcja materialnego stosunku administracyjnoprawnego 183 4.3.2. Zagadnienie tzw. wielopodmiotowych stosunków administracyjnoprawnych w nauce prawa niemieckiego 188 4.3.3. Definicja współuczestnictwa a pojęcie stosunku administracyjnoprawnego 190 4.4. Uwagi podsumowujące 194
Rozdział 5 Wyznaczenie kręgu współuczestników w postępowaniu administracyjnym 198
5.1. Uwagi wstępne 198 5.2. Rola organu administracji publicznej w zakresie wyznaczania współuczestników postępowania administracyjnego 200 5.2.1. Uwagi ogólne 200 5.2.2. Obowiązki organu administracji publicznej związane z wyznaczaniem współuczestników w postępowaniu administracyjnym 205 5.2.3. Wyznaczanie współuczestników a instytucja prekluzji w postępowaniu administracyjnym 214 5.3. Wyznaczenie kręgu współuczestników w postępowaniu administracyjnym 222 5.3.1. Uwagi ogólne 222 5.3.2. Zagadnienie tzw. "z mocy przepisu szczególnego" a wyznaczenie współuczestników w postępowaniu administracyjnym 223 5.3.3. Interes prawny jako kryterium wyznaczenia współuczestników w postępowaniu administracyjnym 230 5.4. Konstrukcja współuczestnictwa a zmiana stron w postępowaniu administracyjnym 248 5.5. Uwagi podsumowujące 256
Rozdział 6 Typy współuczestnictwa w postępowaniu administracyjnym 261
6.1. Uwagi wstępne 261 6.2. Współuczestnictwo materialne w postępowaniu administracyjnym 262 6.2.1. Istota współuczestnictwa materialnego w postępowaniu administracyjnym 262 6.2.2. Typy współuczestnictwa materialnego w postępowaniu administracyjnym 266 6.2.2.1. Współuczestnictwo materialne "łączne" 266 6.2.2.2. Współuczestnictwo materialne "typowe" 275 6.2.2.3. Współuczestnictwo materialne w sytuacji tzw. "faktycznego sporu" 277 6.2.2.4. Współuczestnictwo materialne "jednolite" 291 6.3. Współuczestnictwo formalne w postępowaniu administracyjnym 296 6.3.1. Istota współuczestnictwa formalnego w postępowaniu administracyjnym 296 6.3.2. Typy współuczestnictwa formalnego w postępowaniu administracyjnym 305 6.3.2.1. Współuczestnictwo formalne "typowe" 305 6.3.2.2. Współuczestnictwo formalne "konkurencyjne" 306 6.3.3. Współuczestnictwo formalne "konkurencyjne" a konstrukcja pierwszeństwa w otrzymaniu uprawnienia (dobra) 310 6.3.4. Podstawa prawna współuczestnictwa formalnego w postępowaniu administracyjnym 312 6.3.4.1. Uwagi ogólne 312 6.3.4.2. Współuczestnictwo formalne w świetle art. 62 k.p.a. 313 6.3.5. Konstrukcja współuczestnictwa formalnego wyznaczona przez przepisy szczególne 319 6.3.5.1. Współuczestnictwo formalne w postępowaniu podatkowym 319 6.3.5.2. Współuczestnictwo formalne w sprawach koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych 324 6.4. Współuczestnictwo "interwencyjne" 326 6.5. Zagadnienie współuczestnictwa koniecznego i dowolnego w postępowaniu administracyjnym 326 6.6. Uwagi podsumowujące 329
Zakończenie 333
Wykaz literatury 351

BESTSELLERY