Wymiary, konteksty i wzory karier. Proces stawania się sportowcem przez osoby z niepełnosprawnością fizyczną - analiza społecznych mechanizmów (re)konstruowania tożsamości - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Wymiary, konteksty i wzory karier. Proces stawania się sportowcem przez osoby z niepełnosprawnością fizyczną - analiza społecznych mechanizmów (re)konstruowania tożsamości - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-8088-638-4
Język:
Polski
Rok wydania:
2017
Rozmiar pliku:
2,8 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
27,45
Cena w punktach Virtualo:
2745 pkt.

Pełny opis

Autor książki rekonstruuje doświadczenia i działania składające się na wieloetapowy proces „stawania się” sportowcem przez osobę niepełnosprawną. Proces ten, będący zasadniczym przedmiotem podjętych analiz, został przedstawiony w jak najszerszych ramach strukturalno-instytucjonalnych, podając uwarunkowania i konteksty głównego działania, a więc sportu. Wyniki badań obrazują, iż proces „stawania się” sportowcem przebiega w sieci społecznych powiązań, ale także ograniczeń, które jednostki napotyka, odpowiednio adaptuje i oswaja. Na kolejnych etapach podążania określoną drogą osoba niepełnosprawna jest wystawiana na różnego rodzaju próby (takie jak ocena przez innych, publiczne wystąpienia czy pokonywanie własnych słabości) a ich pozytywne przejście i osiągane gratyfikacje zwiększają intensywność jej angażowania się w uprawianie sportu. Jest to działanie umożliwiające przedefiniowane nie tylko postrzegania siebie w sposób subiektywny, lecz także dokonanie rekonstrukcji jaźni społecznej, czyli „przestrojenia” wizji siebie w oczach innych. Człowiek niepełnosprawny pod wpływem zaangażowania w sport zmienia zarówno swój ogląd rzeczywistości, jak i sposób myślenia o sobie pozostałych aktorów społecznych.

Spis treści

Przedmowa         15

Wstęp  19

Rozdział 1. Sfery i konteksty życia osób niepełnosprawnych w Polsce      25

1.1. Definiowanie pojęcia niepełnosprawności             25

1.2. Kategoria osób niepełnosprawnych na tle polskiego społeczeństwa – charakterystyka demograficzna 28

1.3. Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych              31

1.4. Zabezpieczenie prawno-instytucjonalne osób niepełnosprawnych w Polsce – zarys problematyki     33

Rozdział 2. Sport – zagadnienia definicyjne 39

2.1. Podejście atrybucyjne a podejście kontekstualne    39

2.2. Pomiędzy strukturą a kontekstem – zintegrowana definicja sportu        42

Rozdział 3. Charakterystyka sportu osób niepełnosprawnych   45

3.1. Sport osób niepełnosprawnych – od aktywności prozdrowotnej do działalności profesjonalnej         46

3.2. Rozwój idei sportu osób niepełnosprawnych fizycznie 49

3.3. Ruch Paraolimpijski, Deaflympics i Olimpiady Specjalne      51

3.4. Rozwój sportu osób niepełnosprawnych w Polsce 54

3.5. Specyfika sportu osób niepełnosprawnych fizycznie 55

Rozdział 4. Od socjologii sportu do socjologii sportu osób niepełnosprawnych 59

4.1. Proces kształtowania się socjologii kultury fizycznej i sportu w Polsce 60

4.2. Sport osób niepełnosprawnych jako dyscyplina akademicka 63

Rozdział 5. Pojęcie kariery w ujęciu socjologicznym     69

5.1. Kariera z perspektywy biograficznej 72

5.2. Typologie i wzory karier na podstawie przeglądu literatury przedmiotu                74

5.3. Pojęcie i charakterystyka kariery sportowej            77

5.4. Badania karier w sporcie osób niepełnosprawnych – uwarunkowania i modele    82

5.5. Kariera – podsumowanie         87

Rozdział 6. Perspektywa teoretyczna badań  89

6.1. Założenia paradygmatyczne i orientacje teoretyczne               89

6.1.1. Teoria symbolicznego interakcjonizmu        91

6.1.1.1. Komunikacja symboliczna i interakcje społeczne            92

6.1.1.2. Pojęcie jaźni     93

6.1.1.3. Praca biograficzna i praca nad tożsamością     95

6.1.1.4. Znaczący inni i grupy odniesienia   99

6.1.1.5. Emocje w interakcji         100

6.1.1.6. Aktywność jednostki i działania połączone     101

6.1.2. Problematyka interakcji w perspektywie fenomenologicznej, etnometodologicznej i wybranych koncepcjach Ervinga Goffmana 103

6.1.2.1. Interakcjonizm fenomenologiczny Alfreda Schützego    103

6.1.2.2. Etnometodologia Harolda Garfinkla 105

6.1.2.3. Wybrane koncepcje teoretyczne Ervinga Goffmana 107

6.2. Uzasadnienie zastosowania wybranych koncepcji teoretycznych 111

Rozdział 7. Metodologia badań        113

7.1. Cel i problematyka badań        113

7.2. Techniki badawcze   114

7.2.1 Wywiad swobodny        115

7.2.2. Obserwacja   117

7.2.3. Dane zastane 119

7.3. Charakterystyka źródeł danych               120

7.4. Metody badawcze    122

7.4.1. Metodologia teorii ugruntowanej           122

7.4.2. Metoda biograficzna 125

7.4.3. Etnografia 128

7.4.4. Przyczyny oraz konsekwencje zastosowanych wybranych metod badawczych         131

7.5. Naturalna historia badania     135

7.6. Wsparcie procesu badawczego komputerową analizą danych jakościowych 136

7.7. Aksjologiczne i etyczne aspekty badań   139

7.7.1. Zdobywanie zaufania w środowisku niepełnosprawnych sportowców 141

7.7.2. Etnocentryzm – perspektywa pełnosprawnego badacza a badanie niepełnosprawności             143

7.7.3. Emocjonalny kontekst badań – oczekiwania badanych a zaangażowanie badacza      145

7.7.4. Przemiana roli badacza terenowego              147

7.7.5. Kontekst etyczny badań – podsumowanie    149

Rozdział 8. Uwarunkowania i konteksty uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne fizycznie  151

8.1. Uwarunkowania systemowe z zakresu wsparcia uprawiania sportu i aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych       151

8.1.1. Realizacja polityki aktywizacji osób niepełnosprawnych przez sport          153

8.1.2. (Nie)dostępność odpowiedniego zaplecza organizacyjnego w zakresie aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych          154

8.1.3. (Nie)dostosowanie oferty i rozwiązań systemowych w zakresie aktywizowania przez sport do potrzeb osób niepełnosprawnych.        155

8.1.4. (Nie)równość traktowania osób pełno- i niepełnosprawnych w zakresie uprawiania sportu i aktywności fizycznej 157

8.1.5. (Nie)możność wpływania osób niepełnosprawnych na politykę kreowania zmian dotyczących sportu     159

8.1.6. Uwarunkowania systemowe – podsumowanie            160

8.2. Uwarunkowania ekonomiczne                161

8.2.1. Sport osób niepełnosprawnych w kontekście ekonomicznym     162

8.2.2. Uwarunkowania ekonomiczne – podsumowanie         166

8.3. Kontekst medialny   167

8.3.1. Proces mediatyzacji sportu – zagadnienia teoretyczne  167

8.3.2. Sport i sportowcy niepełnosprawni w dyskursie medialnym      169

8.3.3. Kontekst medialny – podsumowanie            174

8.4. Kontekst rodzinny    176

8.4.1. Sport osób niepełnosprawnych w kontekście uwarunkowań rodzinnych 177

8.4.2. Wpływ rodziny na uprawianie sportu osób niepełnosprawnych 179

8.4.3. Kontekst rodzinny – podsumowanie            182

8.5. Uwarunkowania i konteksty sportu osób niepełnosprawnych – podsumowanie.  183

Rozdział 9. (Nie)przenikanie się światów osób pełno- i niepełnosprawnych w sporcie 187

9.1. Niepełnosprawni sportowcy wśród sportowców pełnosprawnych – koegzystencja, współpraca i współdziałanie             187

9.1.1. Organizacyjne (re)konstruowanie pojęcia niepełnosprawności w środowisku osób uprawiających sport   188

9.1.2. Relacje sportowców pełno- z niepełnosprawnymi – podsumowanie 193

9.2. Polityka dominacji i asymetria władzy w sporcie osób niepełnosprawnych 194

9.2.1. Charakterystyka władzy – podstawowe pojęcia i inspiracje teoretyczne     195

9.2.2. Sfery, aspekty i konteksty dominacji osób pełnosprawnych w sporcie osób niepełnosprawnych             196

9.2.3. Sport osób niepełnosprawnych w kontekście władzy – podsumowanie 202

9.3. (Nie)przenikanie się światów osób pełno- i niepełnosprawnych – wnioski           203

Rozdział 10. Oswajanie ciała i konstruowanie cielesności w sporcie osób niepełnosprawnych              207

10.1. Od sportu rekreacyjnego do sportu wyczynowego – zmiana sposobu definiowania i postrzegania własnego ciała przez osobę niepełnosprawną               209

10.1.1. Ciało jako cel w procesie rehabilitacji       209

10.1.2. Ciało jako środek narzędzie rozrywki 211

10.1.3. Ciało jako środek narzędzie rywalizacji 214

10.1.4. Ciało i cielesność w sporcie osób niepełnosprawnych – podsumowanie 217

10.2. Praca nad ciałem i jej wpływ na zmianę percepcji siebie osoby niepełnosprawnej fizycznie uprawiającej sport                217

10.2.1. Ciało niepełnosprawne jako źródło negatywnych doświadczeń jednostki               218

10.2.2. Ciało nieznane – ciało (na nowo) odkrywane 221

10.2.3. Ciało psychospołecznie „zrehabilitowane” ciało jako źródło satysfakcji i poczucia dumy     224

10.2.4. Praca nad ciałem – podsumowanie            227

10.3. Płeć, kultura i niepełnosprawność w perspektywie aktywności sportowej          228

10.3.1. Ciało męskie vs. ciało kobiece – podobieństwa i różnice sytuacji płci w sporcie osób niepełnosprawnych.             231

10.3.2. Płeć, kultura i niepełnosprawność – podsumowanie 237

10.4. Transgraniczny wymiar cielesności – wykorzystanie technologii w sporcie osób niepełnosprawnych             238

10.4.1. Technologia w służbie niepełnosprawnych sportowców          239

10.4.2. Technologia (nie)równości w sporcie osób niepełnosprawnych 241

10.4.3. Transgraniczny wymiar cielesności – podsumowanie              244

10.5. Oswajanie ciała i konstruowanie cielesności – wnioski        246

Rozdział 11. Znaczenie sportu w życiu osoby niepełnosprawnej z perspektywy procesu rekonstrukcji tożsamości 249

11.1. Funkcje i wymiary sportu uprawianego przez osoby niepełnosprawne 249

11.1.1. Sport jako podstawa usamodzielnienia 250

11.1.2. Sport jako psychiczne wzmocnienie 251

11.1.3. Sport jako forma odreagowania i źródło rozrywki 252

11.1.4. Sport jako źródło wsparcia i poszukiwania grupy odniesienia 252

11.1.5. Sport jako forma ujawnienia się i walki ze stygmatem 253

11.1.6. Sport jako forma rekompensaty 252

11.1.7. Sport jako życiowe wyzwanie 255

11.1.8. Sport jako źródło nowych możliwości 255

11.1.9. Sport jako udowodnienie i forma walki ze stereotypem 256

11.1.10. Sport jako propagowanie wiedzy i transfer informacji 257

11.2. Wpływ uprawiania sportu na osobę niepełnosprawną 258

11.3. Znaczenie sportu w życiu osoby niepełnosprawnej – podsumowanie 260

Rozdział 12. Proces stawania się sportowcem przez osobę niepełnosprawną 263

12.1. Konstruowanie roli osoby aktywnej fizycznie poprzez nabywanie atrybutów sportowca 263

12.2. Zmiana perspektywy poznawczej osoby niepełnosprawnej pod wpływem aktywności fizycznej      267

12.3. Identyfikacja i autoidentyfikacja osoby niepełnosprawnej uprawiającej sport    269

12.4. Znaczący inni i grupa odniesienia        272

12.4.1. Socjalizacja w grupie odniesienia             273

12.4.2. Rola znaczących innych w procesie stawania się sportowcem 277

12.4.2.1. Proces trenowania i rola trenera jako formalno-instytucjonalnego znaczącego innego           278

12.4.2.2. Rola wspierających i symbolicznych znaczących innych         281

12.4.3. Znaczący inni i grupa odniesienia w procesie stawania się sportowcem – podsumowanie    283

12.5. Praca nad sobą – od początkującego sportowca do autokreacji celebryty.          284

12.5.1. Proces poszukiwania własnego „ja” i rekonstruowania definicji (nie)pełnosprawnego sportowca        285

12.5.2. Podkreślanie atrybutów prawdziwego sportowca   286

12.5.3. Proces ugruntowywania własnego „ja” poprzez legitymizację sportu osób niepełnosprawnych w opinii otoczenia            289

12.5.4. Tworzenie kreacji siebie i podtrzymywanie poczucia bycia prawdziwym

sportowcem              291

12.5.5. Praca nad sobą – podsumowanie             292

12.6. Proces stawania się sportowcem przez osobę niepełnosprawną – uwagi końcowe.           294

Rozdział 13. Etapy i wzory karier sportowych osób niepełnosprawnych 297

13.1. Etapy kariery w procesie stawania się sportowcem             298

13.2. Wzory karier i strategie działania osób niepełnosprawnych uprawiających sport               306

13.2.1. Kariera ustabilizowana 306

13.2.2. Kariera defragmentowana 308

13.2.3. Kariera konstruowana 310

13.2.4. Wzory i strategie karier – wnioski           312

13.3. Kariera sportowa – podsumowanie      314

Rozdział 14. Wzory biografii osób niepełnosprawnych fizycznie uprawiających sport 317

14.1. Typy wzorów biografii          317

14.1.1. Typ poszukujący 318

14.1.2. Typ odnaleziony 319

14.1.3. Typ inspirowany 320

14.1.4. Typ kierowany 322

14.2. Typy wzorów biografii – podsumowanie             324

Zakończenie – wnioski      327

Bibliografia 335

Akty prawne      359

Spis diagramów 361

Aneks – zestawienie badanych osób               363

Dimensions, contexts and patterns of careers. Analysis of social mechanisms for (re)construction of identities of physically disabled individuals practicing sport (Summary)           369

 

Od Redakcji          371

BESTSELLERY