Wzorcowy plan kont a rachunkowość finansowa i zarządcza podmiotów leczniczych - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Wzorcowy plan kont a rachunkowość finansowa i zarządcza podmiotów leczniczych - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-4655-9
Język:
Polski
Data wydania:
19 marca 2012
Rozmiar pliku:
5,0 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
99,00
Cena w punktach Virtualo:
9900 pkt.

Pełny opis

W książce przedstawiono wzorcowy plan kont dla podmiotów leczniczych o różnej formie prawnej zawierający rozbudowany wykaz kont syntetycznych i analitycznych, który: * umożliwi rejestrację operacji gospodarczych w tych podmiotach. * zapewni pozyskanie informacji na potrzeby ich kierownictwa, * umożliwi sporządzanie sprawozdawczości finansowej w kształcie wymaganym przez * ustawę o rachunkowości, ustawę o statystyce publicznej oraz Ministerstwo Zdrowia i organy założycielskie. Zaletą opracowania jest wszechstronne i wieloaspektowe ujęcie problematyki zakładowego planu kont jako podstawy generowania informacji finansowych na potrzeby różnych użytkowników podmiotów leczniczych. Uwzględniono w nim także wymagania dotyczące prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE. W książce omówione zostały: * zasady i metody projektowania zakładowego planu kont dla podmiotów leczniczych, * sposoby dokumentowania operacji gospodarczych, * sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych i ich weryfikacji, * zasady wyceny różnych składników aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy. Szczególną uwagę zwrócono na wymagania wobec dokumentów księgowych sformułowane przez prawo bilansowe, prawo podatkowe oraz wynikające z umów lub decyzji przyznających środki na realizację projektów wspołfinansowanych ze środków unijnych. Dokonano także charakterystyki kont stosowanych w podmiotach leczniczych według zespołów wzorcowego planu kont, w tym ewidencję typowych operacji gospodarczych oraz ich powiązanie ze sprawozdawczością finansową podmiotów leczniczych. Publikacja jest przeznaczona dla głównych księgowych, dyrektorów finansowych, pracowników pionów finansowo-ekonomicznych oraz kontrolerów i audytorów wewnętrznych, a także kierownictw podmiotów leczniczych i NFZ. Może być też przydatna słuchaczom studiów podyplomowych z zakresu zarządzania placówkami opieki zdrowotnej i biegłym rewidentom.

Spis treści

Wstęp
Maria Hass-Symotiuk 11
Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych Maria Hass-Symotiuk 17
Rozdział 1. Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości podmiotu leczniczego Magdalena Kludacz 35
1.1. Wzorcowy a zakładowy plan kont podmiotu leczniczego 35
1.2. Komponenty zakładowego planu kont podmiotu leczniczego 39
1.3. Projektowanie struktury kont syntetycznych i analitycznych oraz jej wpływ na zakres generowanych zbiorów informacji finansowych w podmiocie leczniczym 44
1.4. Potrzeba wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków unijnych w podmiocie leczniczym 52
1.5. Wymagania zakładowego planu kont w warunkach komputeryzacji ewidencji księgowej w podmiocie leczniczym 56
Rozdział 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w podmiocie leczniczym Maria Hass-Symotiuk 61
2.1. Istota, cechy i elementy ksiąg rachunkowych 61
2.2. Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych 67
2.3. Techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych 73
2.4. Poprawianie błędów w zapisach księgowych 75
Rozdział 3. Dokumentowanie operacji gospodarczych w podmiocie leczniczym Maria Hass-Symotiuk 79
3.1. Rola dokumentów księgowych i ich klasyfikacja 79
3.2. Wymagania wobec dokumentów księgowych wynikające z ustawy o rachunkowości 84
3.3. Wymagania dotyczące dokumentów służących ustaleniu i rozliczeniu podatku VAT 87
3.4. Wymagania dodatkowe wobec dokumentów wynikające z umów lub decyzji przyznających środki na realizację projektów finansowanych ze środków unijnych 98
3.5. Kontrola dokumentów księgowych 103
Rozdział 4. Inwentaryzacja aktywów i pasywów w podmiocie leczniczym Kazimierz Sawicki 107
4.1. Pojęcie i cel inwentaryzacji składników aktywów i pasywów 107
4.2. Przedmiot i częstotliwość inwentaryzacji 108
4.3. Zasady i metody inwentaryzacji składników aktywów i pasywów 111
4.4. Organizacja inwentaryzacji składników aktywów i pasywów 116
4.5. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych w składnikach majątkowych 117
Rozdział 5. Wycena aktywów i pasywów oraz zasady ustalania wyniku finansowego w podmiocie leczniczym Bożena Nadolna 121
5.1. Podstawowe kategorie wyceny majątku i kapitałów (funduszy) podmiotów leczniczych a zasady rachunkowości 121
5.2. Składniki aktywów i źródła ich finansowania w podmiocie leczniczym oraz ich wycena początkowa 134
5.3. Wycena zużycia i rozchodu składników aktywów w podmiocie leczniczym 143
5.4. Wycena bilansowa aktywów i pasywów w podmiotach leczniczych 146
5.5. Elementy kształtujące wynik finansowy podmiotu leczniczego i jego rozliczenie 152
Rozdział 6. Aktywa trwałe w podmiocie leczniczym Maria Hass-Symotiuk 159
6.1. Ogólna charakterystyka kont zespołu 0 "Aktywa trwałe" 159
6.2. Korespondencja kont zespołu 0 "Aktywa trwałe" wraz z komentarzem 161
6.3. Konta pozabilansowe 212
Rozdział 7. Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe podmiotu leczniczego Magdalena Kludacz 214
7.1. Ogólna charakterystyka kont zespołu 1 "Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe" w podmiocie leczniczym 214
7.2. Korespondencja kont zespołu 1 "Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe" wraz z komentarzem w podmiocie leczniczym 222
Rozdział 8. Rozrachunki i roszczenia podmiotu leczniczego Bożena Nadolna 245
8.1. Ogólna charakterystyka kont zespołu 2 "Rozrachunki i roszczenia" podmiotu leczniczego 245
8.2. Korespondencja kont zespołu 2 "Rozrachunki i roszczenia" wraz z komentarzem w podmiocie leczniczym 248
8.3. Konta pozabilansowe 289
Rozdział 9. Materiały i towary podmiotu leczniczego Bożena Nadolna 291
9.1. Ogólna charakterystyka kont zespołu 3 "Materiały i towary" podmiotu leczniczego 291
9.2. Korespondencja kont zespołu 3 "Materiały i towary" wraz z komentarzem w podmiocie leczniczym 293
9.2. Konta pozabilansowe 308
Rozdział 10. Koszty według rodzajów i ich rozliczanie w podmiocie leczniczym Maria Hass-Symotiuk 310
10.1. Ogólna charakterystyka kont zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczanie" podmiotu leczniczego 310
10.2. Korespondencja kont zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczanie" wraz z komentarzem w podmiocie leczniczym 316
Rozdział 11. Koszty według typów działalności i ich rozliczanie w podmiocie leczniczym Maria Hass-Symotiuk 332
11.1. Ogólna charakterystyka kont zespołu 5 "Koszty według typów działalności i ich rozliczanie" w podmiocie leczniczym 332
11.2. Korespondencja kont zespołu 5 "Koszty według typów działalności i ich rozliczanie" wraz z komentarzem w podmiocie leczniczym 351
Rozdział 12. Produkty i rozliczenia międzyokresowe w podmiocie leczniczym Kazimierz Sawicki 364
12.1. Ogólna charakterystyka kont zespołu 6 "Produkty i rozliczenia międzyokresowe" w podmiocie leczniczym 364
12.2. Korespondencja kont zespołu 6 "Produkty gotowe i rozliczenia międzyokresowe" w podmiocie leczniczym 367
Rozdział 13. Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem w podmiocie leczniczym Maria Hass-Symotiuk 376
13.1. Ogólna charakterystyka kont zespołu 7 "Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem" w podmiocie leczniczym 376
13.2. Korespondencja kont zespołu 7 "Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem" wraz z komentarzem w podmiocie leczniczym 382
Rozdział 14. Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy w podmiotach leczniczych Bożena Nadolna 415
14.1. Ogólna charakterystyka kont zespołu 8 "Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy" w podmiotach leczniczych 415
14.2. Korespondencja kont zespołu 8 "Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy wraz z komentarzem" w podmiotach leczniczych 418
Rozdział 15. Wyodrębniona ewidencja księgowa projektów współfinansowanych ze środków UE w podmiocie leczniczym Magdalena Kludacz 440
15.1. Dostosowanie rachunkowości podmiotu leczniczego do potrzeb realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych 440
15.2. Wyodrębniona ewidencja aktywów trwałych, aktywów obrotowych i zobowiązań związanych z finansowaniem projektów ze środków unijnych w podmiocie leczniczym 450
15.3. Zasady ewidencji środków pozyskiwanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych w podmiocie leczniczym 457
15.4. Zasady ewidencji kosztów projektów współfinansowanych ze środków unijnych w podmiocie leczniczym 468
Rozdział 16. Powiązanie kont syntetycznych i analitycznych ze sprawozdaniem finansowym podmiotu leczniczego Kazimierz Sawicki 472
16.1. Zakładowy plan kont a sprawozdanie finansowe podmiotu leczniczego 472
16.2. Ujmowanie sald kont w bilansie podmiotu leczniczego 475
16.3. Sporządzanie rachunku zysków i strat w podmiocie leczniczym 480
16.4. Informacja dodatkowa w podmiocie leczniczym 485
16.5. Zasady sporządzania innych elementów sprawozdania finansowego w podmiocie leczniczym 492
Załącznik nr 1. Zarządzenie w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w podmiocie leczniczym Maria Hass-Symotiuk 499
Literatura 503
Spis ilustracji 508
Spis tabel 509

BESTSELLERY