Facebook - konwersja
Z problematyki wiktymologii. Księga dedykowana Profesor Ewie Bieńkowskiej - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Pobierz fragment

Z problematyki wiktymologii. Księga dedykowana Profesor Ewie Bieńkowskiej - ebook

Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-8107-654-8
Język:
Polski
Rok wydania:
2017
Rozmiar pliku:
2,4 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
139,00
Cena w punktach Virtualo:
13900 pkt.

Z problematyki wiktymologii. Księga dedykowana Profesor Ewie Bieńkowskiej - opis ebooka

(...)Pani Profesor stoi na stanowisku, że każda ofiara wymaga traktowania jej z godnością i szacunkiem. Wielki profesjonalizm, zaangażowanie w sprawy społeczne, sprawiedliwość, trafność osądu i wrażliwość na krzywdę doznawaną przez ofiary przestępstw to cechy, za które Ewę Bieńkowską ceni bardzo wiele osób. Przy wszystkich sukcesach naukowych pozostała Ona jednak człowiekiem niezwykle skromnym i znajdującym czas dla każdego.

Prezentowana księga jest wyrazem podziwu i uznania dla dorobku Pani Profesor Ewy Bieńkowskiej ze strony autorów artykułów, a także innych osób, które doceniają Jej wkład w proces kształtowania praw ofiar przestępstw oraz procedur mediacyjnych."

Fragment publikacji

Spis treści

Wstęp 9
Tabula gratulatoria 13
Wykaz publikacji Profesor Ewy Bieńkowskiej 17
Pokrzywdzeni przestępstwem i ochrona ich praw
Anna Tarwacka Ofiara przestępstwa w myśli starożytnej 37
Wojciech Zalewski Przyszłość wiktymologii - w stronę realizmu? 49
Gerd Ferdinand Kirchhoff Victims' criminal justice system 62
Cezary Kulesza Ewolucja uprawnień pokrzywdzonego w polskim procesie karnym 77
Joanna Brylak, Andrzej Ważny Sytuacja pokrzywdzonego w procesie karnym - zagadnienia kluczowe 95
Beata Czarnecka-Dzialuk, Dobrochna Wójcik Refleksje o sytuacji ofiar przestępstw na podstawie badań 115
Anna Zientara Obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę po nowelizacji Kodeksu karnego z 2015 r. 130
Lidia Mazowiecka Państwowa kompensata dla ofiar przestępstw w Polsce 142
Wojciech Cieślak "Zbiorowy pokrzywdzony" oraz kompensacja generalna w polskim prawie karnym 164
Tomasz Kanty Prawo pokrzywdzonego do tłumacza w procesie karnym w świetle dyrektywy 2012/29/UE z 25.10.2012 r. 171
Katarzyna Dudka Informowanie pokrzywdzonego o opuszczeniu zakładu karnego przez skazanego lub tymczasowo aresztowanego 184
Maria Szczepaniec Media a wtórna wiktymizacja 197
Pokrzywdzeni o szczególnych potrzebach
Zbigniew Lasocik Sytuacja ofiar handlu ludźmi i pracy przymusowej w Wielkiej Brytanii w świetle nowej regulacji prawnej 209
Dagmara Woźniakowska-Fajst Ofiary uporczywego nękania (stalkingu) - charakterystyka oraz skutki pokrzywdzenia 229
Krzysztof Karsznicki Grupy ofiar dyskryminowane w Polsce 240
Marta Kolendowska-Matejczuk Ochrona praw ofiar przestępstw z nienawiści w polskim prawie karnym 256
Witold Klaus Cudzoziemki jako osoby doświadczające przemocy motywowanej uprzedzeniami w Polsce 279
Urszula Nowakowska Temida pod lupą - mity i stereotypy na salach rozpraw 294
Agnieszka Rękas Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom na tle seksualnym - kilka uwag 312
Łukasz Cora Wyjątkowość dopuszczalności ponownego przesłuchania pokrzywdzonego w trybie art. 185a i 185c k.p.k. 323
Mediacja w prawie karnym
Olga Sitarz Ograniczenia możliwości przeprowadzenia mediacji wynikające z podstawowych zasad prawa karnego materialnego 337
Dariusz Kużelewski Mediator jako czynnik społeczny w procesie karnym 349
Martin Wright Is mediation appropriate even for rape? 361
Magdalena Grudziecka, Jerzy Książek Mediacja w sytuacji przemocy domowej - na podstawie doświadczeń mediatorów 383
Paulina Wiktorska Zagrożenie wtórną wiktymizacją podczas mediacji 398
Varia
Jolanta Jakubowska-Hara Kilka uwag w kwestii ochrony interesów pokrzywdzonego w prawie wykroczeń (na tle regulacji w prawie karnym) 411
Elżbieta Dobiejewska Spór o rodzicielskie uprowadzenie dziecka za granicę 425
Paweł Burzyński Instytucja wykorzystania dowodu z kontroli operacyjnej (art. 168b k.p.k.) w świetle uwarunkowań konstytucyjnych i prawnomiędzynarodowych 435
Wykaz skrótów 449
Autorzy 453

BESTSELLERY