Zamówienia publiczne nie są trudne - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Zamówienia publiczne nie są trudne - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-4666-5
Język:
Polski
Rok wydania:
2012
Rozmiar pliku:
2,7 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
39,00
Cena w punktach Virtualo:
3900 pkt.

Pełny opis

Książka skierowana jest przede wszystkim do osób początkujących w zakresie zamówień publicznych. Autorzy skupili uwagę głównie na zilustrowaniu ustawy, a nie bezpośrednio na jej komentowaniu czy opisaniu - rysunki, tabele, schematy i algorytmy ułatwią zrozumienie omawianych problemów. Zamiast schematycznie powtarzać przepisy ustawy, autorzy wizualizują możliwe scenariusze przebiegu każdej fazy procesu zamówienia publicznego, tj.:
  • planowania,
  • przygotowania i przeprowadzenia postępowania,
  • podpisania i realizacji umowy.

  • Adresaci:
    Publikacja będzie szczególnie pomocna pracownikom administracji przed egzaminem ze służby przygotowawczej. Powinna także zainteresować pracowników komórek odpowiedzialnych za zamówienia publiczne czy liderów zespołów zajmujących się przygotowaniem i przeprowadzaniem zamówień publicznych.

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Wprowadzenie 13
Rozdział I Istota zamówień publicznych (najważniejsze zagadnienia) 17
I. Zagadnienia wprowadzające 17
II. Wartość zamówienia i drogowa sygnalizacja świetlna 22
III. Usługi priorytetowe i niepriorytetowe 26
IV. Wyłączenia zupełne, przedmiotowe jako odstępstwo od zasady powszechności 32
V. Zasady udzielania zamówień publicznych 35
VI. Planowanie zamówień publicznych jako podstawa podejmowania decyzji w sferze zamówień publicznych 37
Rozdział II Przygotowanie postępowania 43
I. Komisja przetargowa 43
II. Opis przedmiotu zamówienia 48
III. Szacowanie wartości zamówienia 53
IV. T ryby udzielania zamówień publicznych 66
V. Zamówienia z wolnej ręki - zamówienia uzupełniające i zamówienia dodatkowe w robotach budowlanych 82
VI. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy 89
VII. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jako najważniejszy dokument przetargowy 94
Rozdział II Przeprowadzenie postępowania 107
I. Wszczęcie postępowania (ogłoszenie, zaproszenie) 107
II. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty żądane przez zamawiającego od wykonawców w toku zamówienia publicznego 112
III. Konsorcjum i podwykonawcy oraz podmioty trzecie udostępniające potencjał wykonawcy 119
1. Konsorcja - podstawy działania, zalety, ograniczenia 119
2. Podwykonawstwo - zalety i wady 127
3. Korzystanie z potencjału podmiotów trzecich 132
IV. Badanie, ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty 135
Złożenie oferty 135
V. Wykluczenie wykonawcy, ustawowe przesłanki wykluczenia - wybrane problemy 139
VI. Odrzucenie oferty 142
VII. Omyłki i ich poprawa w świetle przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych 147
VIII. Rażąco niska cena (art. 90 ust. 1-4 p.z.p.) 152
IX. Tajemnica przedsiębiorstwa 158
X. Unieważnienie postępowania 162
XI. Środki odwoławcze 168
1. Podmioty legitymowane i interpretacja interesu wykonawcy 168
2. Skarga do sądu - podmioty legitymowane, wymogi formalne 178
XII. Umowa w sprawie zamówienia publicznego 179
Zakończenie 189
Ćwiczenia 191
Bibliografia 199
Wykaz aktów prawnych 205
Wykaz orzecznictwa 207
Wykaz schematów 209
Wykaz tabel 213

BESTSELLERY