Zarządzanie jakością w urzędach gminy - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Zarządzanie jakością w urzędach gminy - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-233-8321-5
Język:
Polski
Data wydania:
12 września 2009
Rozmiar pliku:
2,0 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
39,00
Cena w punktach Virtualo:
3900 pkt.

Pełny opis

Autor stawia pytanie, czy uzyskanie przez gminę certyfikatu na zgodność z normą ISO 9001 to rzeczywista potrzeba, czy przelotna moda? Nie sposób nie odpowiedzieć, że każda zmiana, która choćby w najmniejszym stopniu przyczynia się do przekształcenia organizacji w lepszą, bardziej przyjazną, otwartą i nowoczesną, jest warta zachodu. Motywacje są drugorzędne. Mody przychodzą i odchodzą, norma ISO 9001 kiedyś zostanie zastąpiona innymi narzędziami, ale jakość jako trwała i uniwersalna wartość pozostanie.


Książka jest bardzo cenną pozycją naukową, ponieważ w interesujący sposób prezentuje problem projakościowego zarządzania w urzędzie gminy oraz wskazówką kierunku doskonalenia i rozwoju tego urzędu.

Książka może służyć:

  • jako ważne źródło dla osób prowadzących badania naukowe w zakresie projakościowego zarządzania urzędem gminy;
  • pracownikom administracji samorządowej i samorządowcom jako bardzo ważne źródło informacji niezbędnych dla właściwego zarządzania urzędem i gminą;
  • studentom jako podręcznik w zakresie projakościowego zarządzania w administracji samorządowej.
Z recenzji prof. T. Wawaka


Roman Batko jest doktorem zarządzania, pracownikiem Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz specjalistą w zakresie zarządzania jakością i zarządzania procesami. W obszarze jego zainteresowań znajduje się również antropologia organizacji.
Pracę naukową ukierunkowaną na zarządzanie jakością w administracji publicznej łączy z praktyką konsultingową, kierując w latach 2000-2009 kilkudziesięcioma projektami wdrażania systemów zarządzania w jednostkach służby publicznej. Jest dyrektorem Centrum Edukacji Służb Publicznych i Administracji UJ, zastępcą redaktora naczelnego kwartalnika „Zarządzanie jakością”, członkiem redakcji „Zarządzania Publicznego” i członkiem Kapituły Polskiej Nagrody Jakości

Spis treści

WSTĘP

Rozdział 1. ZARZĄDZANIE W SEKTORZE PUBLICZNYM 
1.1. Naukowe zarządzanie (Scientific Management) – F. Taylor, K. Adamiecki
1.2. Szkoła administracyjna (Administrative Studies) – H. Fayol, M. Weber 
1.3. Luther H. Gulick – zarządzanie zintegrowane (The Integrated Executive)
1.4. Kierunek human relations w zarządzaniu (M. Follett, E. Mayo, Ch.I. Barnard) 
1.5. Koncepcja behawioralna Herberta A. Simona 
1.6. New Public Management (Nowe zarządzanie w administracji publicznej)

Rozdział 2. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ 
2.1. Filozoficzne definiowanie jakości – przegląd wybranych stanowisk 
2.2. Philip Barnard Crosby 
2.3. William Edwards Deming 
2.4. Joseph M. Juran 
2.5. Armand Vallin Feigenbaum 
2.6. Kaoru Ishikawa 
2.7. Polska myśl teoretyczna w zakresie TQM 
2.8. Nagrody jakości – benchmarking organizacji w kontekście TQM 
2.8.1. Nagroda im. E. Deminga (The Deming Prize) 
2.8.2. Nagroda im. M. Baldrige’a (The Malcolm Baldrige National Quality Award) 
2.8.3. Europejska Nagroda Jakości (European Quality Award) 
2.8.4. Powszechny Model Oceny (The Common Assessment Framework CAF) 
2.8.5. Polska Nagroda Jakości 
2.8.6. Narodowe programy doskonalenia i nagrody jakości dla administracji publicznej w Europie i Stanach Zjednoczonych

Rozdział 3. ISO 9001:2008 – STANDARYZACJA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 
3.1. Standardy jakościowe – międzynarodowa norma ISO 9001:2008 
3.2. Struktura normy ISO 9001:2008 i wymagania w niej zawarte 

Rozdział 4. MODEL SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORMY ISO 9001:2008 W URZĘDZIE GMINY 
4.1. Badania ilościowe dotyczące wdrażania systemów zarządzania jakością w polskich gminach 
4.2. Usługi świadczone przez gminę 
4.3. Etapy wdrażania SZJ 
4.4. Polityka jakości i cele jakościowe 
4.5. Mapa procesów w urzędzie 
4.6. Opracowywanie kart procesów i procedur 
4.7. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna oraz badanie zadowolenia klienta 
4.8. Zarządzanie zasobami ludzkimi – rekrutacja, szkolenia, ocena pracowników
4.9. Proces doskonalenia urzędu gminy – audyty wewnętrzne, działania korygujące, działania zapobiegawcze, kierowniczy przegląd zarządzania
4.10. Doświadczenia urzędów we wdrażaniu systemów zarządzania jakością – bariery, negatywne skutki i korzyści

Rozdział 5. KIERUNKI DOSKONALENIA I ROZWOJU URZĘDU GMINY 
5.1. Inne innowacyjne narzędzia zarządzania, które mogą doskonalić jakość w urzędzie gminy 
5.2. Narzędzia benchmarkingowe – konkursy, w których uczestniczą gminy
5.3. Certyfikacja systemów zarządzania jakością w gminach przez akredytowane jednostki 
5.4. Rekomendacje dotyczące wdrażania przez urzędy gmin innych międzynarodowych systemów zarządzania opartych na normach ISO 
5.4.1. Międzynarodowa norma Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania ISO 14001:2004 (PN-EN ISO 14001:2005) 
5.4.2. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – według normy PN-N 18001:2004 
5.4.3. Międzynarodowa norma zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2005 
5.4.4. Systemowe rozwiązania w budowaniu odpowiedzialności społecznej oraz dbałości o aspekty etyczne w działaniu urzędu – norma SA 8000 i kodeksy etyczne

ZAKOŃCZENIE

LITERATURA 
SPIS RYCIN
SPIS TABEL
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
ZAŁĄCZNIKI

BESTSELLERY