Zarządzanie progresywne zdrowiem. Kierunki, strategie, metody - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Zarządzanie progresywne zdrowiem. Kierunki, strategie, metody - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-8359-2
Język:
Polski
Rok wydania:
2015
Rozmiar pliku:
4,5 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
89,00
Cena w punktach Virtualo:
8900 pkt.

Pełny opis

W publikacji omówiono zagadnienia niezbędne do nowoczesnego, progresywnego zarządzania w ochronie zdrowia, którego istota polega na łączeniu licznych dyscyplin wiedzy (ekonomii, prawa, psychologii, socjologii) przy jednoczesnym uwzględnieniu perspektywy mikro i makrospołecznej oraz społecznych uwarunkowań dotyczących procesu decyzyjnego. Autorzy podjęli próbę rozpoznania problemów niezbędnych do zrozumienia procesów zachodzących w sferze zdrowia, które wymuszają nowe, dogłębne podejście do zarządzania. Dodatkowo omówili metody wykorzystywane w zarządzaniu progresywnym podmiotem leczniczym.

Spis treści

Wstęp (Violetta Korporowicz) 11
CZĘŚĆ I O KIERUNKACH W ZARZĄDZANIU PROGRESYWNYM ZDROWIEM
Rozdział 1 Zarządzanie progresywne - idea i pojęcia podstawowe (Violetta Korporowicz) 21
1. Wokół zdrowia i jego ochrony 23
2. Charakter zarządzania progresywnego 26
3. Zarządzanie progresywne w ochronie zdrowia 35
Bibliografia 46
Rozdział 2 Diagnoza potrzeb zdrowotnych (Adam Kurzynowski) 48
1. Diagnoza potrzeb zdrowotnych jako podstawa zarządzania 51
2. Źródła danych o potrzebach zdrowotnych 54
3. Diagnozy społeczne krajowe, regionalne i lokalne 56
4. Diagnozy potrzeb zdrowotnych a strategie rozwoju 61
Bibliografia 64
Rozdział 3 Zarządzanie systemem zabezpieczenia zdrowotnego - podejście progresywne (Tadeusz Szumlicz) 65
1. Zarządzanie systemem zabezpieczenia zdrowotnego - zakres podmiotowy i przedmiotowy 67
2. System zabezpieczenia zdrowotnego - zakres uspołecznienia i solidaryzmu 72
3. System zabezpieczenia zdrowotnego - aspekt instrumentalny 79
Bibliografia 89
Rozdział 4 Proces starzenia się ludności a progresywne zarządzanie zdrowiem (Piotr Błędowski) 91
1. Proces demograficznego starzenia się ludności w Polsce - podstawowe cechy 92
2. Specyficzne cechy sytuacji zdrowotnej ludzi starych 98
3. Najważniejsze zadania dla progresywnego zarządzania zdrowiem wobec procesu starzenia się ludności 102
Bibliografia 108
Rozdział 5 Demedykalizacja procesu leczenia jako kierunek zarządzania progresywnego ryzykiem choroby (Jolanta Gładys-Jakóbik) 110
1. Społeczne podstawy choroby 111
2. Model biomedyczny choroby 115
3. Społeczna konstrukcja choroby 118
4. Medykalizacja 119
5. Profilaktyka jako zsekularyzowana forma zbawienia 125
Bibliografia 128
CZĘŚĆ II STRATEGIE ZARZĄDZANIA PROGRESYWNEGO W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA
Rozdział 6 Koordynowana opieka zdrowotna - strategia wykorzystywana w nowoczesnym zarządzaniu opieką zdrowotną (Adam Kozierkiewicz) 131
1. Tworzenie wartości dodanej w ochronie zdrowia 132
2. Rozwój koncepcji opieki kierowanej 136
Bibliografia 145
Rozdział 7 Promocja zdrowia jako przykład demokratycznej i nastawionej na rozwój strategii w zarządzaniu progresywnym (Violetta Korporowicz) 146
1. Rozumienie promocji zdrowia 147
2. Demokratyczne podejście w promocji zdrowia 151
3. Nastawione na rozwój podejście w promocji zdrowia 155
4. Ruch i założenia wybranych programów promocji zdrowia jako przejaw aktywności na szczeblu lokalnym 158
Bibliografia 165
Rozdział 8 Profilaktyka chorób w kontekście idei społecznej odpowiedzialności biznesu (Violetta Korporowicz, Anna Kozłowska) 167
1. Interesariusze podmiotu leczniczego 170
2. Rozumienie profilaktyki chorób 176
3. Podstawowe obszary zainteresowania profilaktyką chorób w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu 179
Bibliografia 185
Rozdział 9 Jakość usług zdrowotnych, TQM oraz zewnętrzne systemy oceny jakości - strategia zarządzania progresywnego (Tomasz Karkowski) 187
1. Potrzeby pacjenta 188
2. Jakość usług zdrowotnych postrzegana przez pacjenta 189
3. Zakażenia szpitalne a jakość usług zdrowotnych 190
4. Modele oceny jakości usług zdrowotnych 192
5. Certyfikaty jakości jako jedno z kryteriów branych pod uwagę przy ocenie ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 206
6. Satysfakcja pacjenta 207
Bibliografia 209
Rozdział 10 Przekształcenia własnościowe w opiece zdrowotnej w Polsce jako podstawa w kształtowaniu strategii zarządzania progresywnego (Violetta Korporowicz) 211
1. Rola państwa w procesie przekształceń własnościowych w opiece zdrowotnej w Polsce 212
2. Samorządy w procesie przekształceń własnościowych w opiece zdrowotnej 216
3. Rola podmiotów leczniczych w procesie przekształceń własnościowych w opiece zdrowotnej w Polsce 222
Bibliografia 226
CZĘŚĆ III METODY WYKORZYSTYWANE W ZARZĄDZANIU PROGRESYWNYM PODMIOTEM LECZNICZYM
Rozdział 11 Stan zdrowia oraz koszty leczenia mężczyzn i kobiet w świetle zachowań autodestrukcyjnych jako metoda badania potrzeb zdrowotnych (Violetta Korporowicz) 229
1. Różnice w zdrowiu kobiet i mężczyzn 229
2. Zachowania autodestrukcyjne 234
3. Społeczne koszty leczenia jako badanie potrzeb zdrowotnych kobiet i mężczyzn 241
Bibliografia 253
Rozdział 12 System RAFAELA™ - oparte na badaniach naukowych narzędzie służące do planowania zatrudnienia pielęgniarek. Przypadek Finlandii (Lisbeth Fagerström) 254
1. Definicje podstawowych pojęć 256
2. Dlaczego potrzebny jest system służący do klasyfikacji i pomiaru intensywności pielęgnacji? 259
3. Podstawy teoretyczne systemu RAFAELA™ 261
4. Struktura i wdrożenie systemu RAFAELA™ 263
5. Korzyści płynące z systematycznego codziennego pomiaru intensywności pielęgnacji za pomocą systemu RAFAELA™ 270
Bibliografia 279
Rozdział 13 Rachunkowość zarządcza w realizacji kontroli zarządczej w zarządzaniu progresywnym w podmiotach leczniczych (Wioletta Baran) 283
1. Rachunkowość zarządcza w podmiotach leczniczych 285
2. Istota kontroli zarządczej w podmiocie leczniczym 292
3. Projektowanie środowiska kontroli zarządczej w podmiotach leczniczych 303
Bibliografia 311
Rozdział 14 Odpowiedzialność podmiotu leczniczego strategią ograniczenia nieprawidłowości zarządczych (Iwona Wrześniewska-Wal) 314
1. Błędy medyczne 316
2. Prawa pacjenta 319
3. Zakażenia szpitalne 324
4. Zdarzenia medyczne 327
5. Odpowiedzialność cywilna i karna członków zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych 332
Bibliografia 338
Rozdział 15 Wpływ zmian przepisów prawnych na konsumpcję narkotyków z wyszczególnieniem środków zastępczych - metoda badania potrzeb w zarządzaniu progresywnym (Adrianna Filimonowicz) 341
1. Narkomania - pojęcia wstępne 342
2. Rozwój zjawiska narkomanii w Polsce i możliwości jego ograniczenia 343
3. Ekonomiczne ujęcie problemu narkotyków 347
4. Wpływ wprowadzenia przepisów ograniczających handel środkami zastępczymi na ceny 350
5. Efektywność i skutki likwidacji sklepów stacjonarnych oferujących środki zastępcze 354
6. Korzyści i zagrożenia płynące z delegalizacji substancji będących środkami zastępczymi 356
7. Wpływ zaostrzenia przepisów antynarkotykowych na politykę informacyjną dotyczącą środków zastępczych 360
Bibliografia 363
Rozdział 16 Komunikacja progresywna na poziomie organizacji ochrony zdrowia w perspektywie rozwiązywania problemów kompetencyjnych (Grzegorz Myśliwiec) 365
1. Informowanie interesariuszy o własnych zamierzeniach i działaniach 367
2. Konsultowanie interesariuszy jako wyraz uwzględniania ich interesów 368
3. Negocjowanie i elastyczność w przełamywaniu luki kompetencyjnej - model czeski i szkocki 373
4. Negocjowanie kontraktów z pracownikami kluczowymi z wykorzystaniem strategii progresywnej 377
5. Negocjowanie z pracownikiem szeregowym 381
6. Negocjowanie wewnętrzne z grupą pracowników 383
Bibliografia 387

BESTSELLERY