Facebook - konwersja
Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Pobierz fragment

Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura - ebook

Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-5279-6
Język:
Polski
Data wydania:
30 października 2012
Rozmiar pliku:
4,1 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
59,00
Cena w punktach Virtualo:
5900 pkt.

Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura - opis ebooka

Aktualne teorie i najnowsze światowe osiągnięcia nauk organizacji i zarządzania Książka jest podręcznikiem akademickim teorii organizacji i zarządzania, przeznaczanym dla studentów nauk ekonomicznych i zarządzania starszych lat. Poświęcana jest wybranym aktualnym i istotnym z punktu widzenia dyscypliny kierunkom, które są powszechnie znane na świecie i wchodzą w zakres kanonów nauczania zarządzania. Materiał zawarty w publikacji wykracza poza typowy program kursu podstawowego zarządzania i teorii organizacji. Obejmuje wybór aktualnych zagadnień przedmiotu, od tematyki zarządzania postkolonialnego, przez zarządzanie w kulturze i zarządzanie jakością, do twórczości organizacyjnej, "Zarządzanie w XXI wieku" to podręcznik niezwykle interesujący i nietypowy. Autorki nie przedstawiają w swojej książce popularnych obecnie (a często przejściowych] mód w zarządzaniu, ale koncentrują się na wątkach, które uznały za szczególnie znamienne, a stosunkowo mata znane w Polsce. Takiego przeglądu koncepcji na naszym rynku jeszcze nie było, co sprawia, że publikacja powinna znaleźć się na liście lektur tych wszystkich, którzy chcą lepiej poznać współczesne zarządzanie i jego kontekst, dr hab., prof, UW Beata Glinka

Spis treści

Wstęp 11
Struktura książki 14
CZĘŚĆ I. WSPÓŁCZESNY KONTEKST ZARZĄDZANIA 17
ROZDZIAŁ I Globalizacja: perspektywy teoretyczne 19
Globaliści 22
Sceptycy 23
Transformacjonaliści 24
ROZDZIAŁ II Wprowadzenie do globalnej polityki ekonomicznej 27
Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty świat 30
Inne podmioty w systemie globalnym 31
Instytucje Bretton Woods: refleksje krytyczne 32
ROZDZIAŁ III Korporacje ponadnarodowe a globalizacja 35
Koncepcje globalizacji Leslie Sklaira 37
Ponadnarodowa klasa kapitalistyczna (PKK) 38
Korporacyjna odpowiedzialność społeczna (KOS) w warunkach globalizacji 40
ROZDZIAŁ IV Teoretyczne uzasadnienia KOS 43
Definicja KOS 45
Firma i jej interesariusze 47
Zasady KOS w praktyce organizacji 49
ROZDZIAŁ V Kontekst postkolonialny zarządzania 53
Pojęcie postkolonializmu 55
Główni teoretycy postkolonializmu 57
Postkolonializm w zarządzaniu 58
ROZDZIAŁ VI Globalizacja i środowisko naturalne 61
Wpływ globalizacji na zmiany ekologiczne 63
Zagrożenia ekologiczne 64
Wpływ korporacji na środowisko i społeczności w krajach rozwijających się 65
CZĘŚĆ II. ZARZĄDZANIE MIĘDZYKULTUROWE 69
ROZDZIAŁ VII Różnice kulturowe a zarządzanie 71
Kontekst kulturowy zarządzania 73
Wiedza i kultura 74
Stereotypy kulturowe i zarządzanie 76
ROZDZIAŁ VIII Kulturowe uwarunkowania zarządzania 79
Pojęcie kultury 81
Zewnętrzne aspekty kultury 82
Wierzenia i wartości 84
ROZDZIAŁ IX Podstawowe założenia kulturowe 87
Natura i kultura 89
Człowiek i kultura 91
Relacje międzyludzkie i kultura organizacji 92
ROZDZIAŁ X Wymiary i poziomy analizy kultury 93
Przestrzeń, język i czas 95
Zróżnicowanie kulturowe narodów i społeczności 97
Wpływ sektora przemysłu i grup zawodowych na kulturę organizacji 98
ROZDZIAŁ XI Różnice kulturowe w procesie zarządzania 99
Klasyfikacja Hofstede 101
Klasyfikacja Trompenaarsa 103
Klasyfikacja GLOBE 105
ROZDZIAŁ XII Kultura narodowa i zarządzanie 109
Tożsamości kulturowe 111
Zjawisko hybrydyzacji 112
Multikulturalizm 114
ROZDZIAŁ XIII Różnice kulturowe: doświadczenia na poziomie jednostek 115
Akulturacja 117
Współpraca w grupach międzykulturowych 119
Etyka, kultura i zarządzanie 121
CZĘŚĆ III. JAKOŚĆ WE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJACH 125
ROZDZIAŁ XIV Jakość w zarządzaniu 127
Historia koncepcji jakości 129
Pojęcie jakości w zarządzaniu 130
Interpretacje jakości w zarządzaniu 132
ROZDZIAŁ XV Jakość w usługach 139
Trzeci sektor i badania jakości 141
Jakość a cechy usług 143
Rola użytkowników w określaniu jakości w usługach 143
ROZDZIAŁ XVI Jakość w usługach a pracownicy organizacji usługowych 145
Koncepcja "łańcucha zysku usług" 148
Niektóre czynniki środowiskowe i stres 149
Jakość usług z perspektywy relacyjnej 150
ROZDZIAŁ XVII Określanie jakości usług 151
Modele SERVQUAL i SERVPERF 153
Inne modele określania jakości usług 155
Zastosowanie metod statystycznych w usługach 159
ROZDZIAŁ XVIII Etyka i polityka w zarządzaniu jakością 161
Poziom globalny 165
Poziom krajowy 166
Poziom organizacji 167
CZĘŚĆ IV. TWÓRCZOŚĆ W ZARZĄDZANIU 169
ROZDZIAŁ XIX Jak znaleźć przepływ? 171
Przepływ 173
Samorealizacja w organizacjach 175
Kres motywowania - praca twórcza jako zabawa 178
ROZDZIAŁ XX Organizacja opowiadana i opowiadająca 181
Typy opowieści w organizacjach 183
Gawęda menedżerska 185
Opowieści przedstawiane - organizacja jako scena 187
ROZDZIAŁ XXI Mity i archetypy w świecie organizacji 191
Mity i zarządzanie 193
Mitologizacja organizacji 195
Archetypy 197
ROZDZIAŁ XXII Zarządzanie sztuką, sztuka zarządzania 201
Zarządzanie sztuką 203
Zarządzanie jako sztuka 206
Wyobraźnia organizacyjna 208
ROZDZIAŁ XXIII Rynek doznań 211
Etapy rozwoju rynku 213
Zarządzanie na rynku doznań 214
Autentyczność i cień 217
ROZDZIAŁ XXIV Ironia i humor 219
Ironia w organizacjach 221
Ironia jako forma organizacyjnego oporu 224
Humor "na górze" 226
ROZDZIAŁ XXV Przedsiębiorczość i duch innowacyjności 229
Przedsiębiorczość jako podejmowanie wyzwań 231
Przedsiębiorczość a zarządzanie 233
Przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie 235
Różne rodzaje przedsiębiorczości 238
CZĘŚĆ V. ZARZĄDZANIE A KULTURA 241
ROZDZIAŁ XXVI Kultura organizacji 243
Czy kulturą można zarządzać? 245
Organizacje jako kultury 248
Nadawanie sensu 251
ROZDZIAŁ XXVII Tożsamość a organizacja 253
Tożsamość organizacji 255
Zmiana a trwanie 257
Pamięć i zapominanie 260
ROZDZIAŁ XXVIII Człowiek zarządzany 263
Zarządzanie uczuciami 265
Czas pracy, czas życia 267
Cisza - poza zarządzaniem 270
ROZDZIAŁ XXIX Przestrzeń organizacji 275
Przestrzeń 277
Tworzenie przestrzeni organizacyjnych 279
Inne przestrzenie - heterotopie, puste przestrzenie 281
ROZDZIAŁ XXX Duchowość a zarządzanie 285
Związki duchowości z zarządzaniem 287
Zarządzanie pogranicza: kultywowanie cnót czy biznes? 289
Poszukiwanie sensu w organizacjach 290
ROZDZIAŁ XXXI Kultura zarządzania 295
Kultura menedżerska i menedżeryzm 297
Mody i style w zarządzaniu 300
Edukacja menedżerska 302
ROZDZIAŁ XXXII Zarządzanie różnorodnością 307
Współczesne podejścia do różnorodności 309
Gender i komunikowanie się w pracy 312
Konflikt w organizacjach 314
Bibliografia 316

BESTSELLERY