Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7941-054-5
Język:
Polski
Rok wydania:
2001
Rozmiar pliku:
904 KB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
19,00
Cena w punktach Virtualo:
1900 pkt.

Pełny opis

Zarządzanie wartością. przedsiębiorstwa tzw. Value Based Management powstało w odpowiedzi na pojawiające się w praktyce problemy związane z oddzieleniem własności od zarządzania i wiążącą się z tym zjawiskiem rozbieżnością celów kierownictwa firmy i jej właścicieli. Idea zarządzania nakierowanego na kreowanie wartości dla akcjonariuszy poprzez zwiększanie rynkowej wartości firmy oraz dochodu jej właścicieli integruje koncepcję planowania strategicznego z szeroko stosowanymi technikami wyceny.
Wdrożenie VBM jest warunkiem niezbędnym dla polepszenia konkurencyjności oraz perspektyw rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Zarządzanie wartością firmy to również niezwykle efektywne narzędzie sprawowania nadzoru właścicielskiego, pozwalające weryfikować wyniki pracy zarządu przy pomocy precyzyjnych mierników opartych na wartości dodanej, takich jak: Market Value Added, Economic Value Added itp.
Treść książki podzielona została na trzy części, w których omówione zostały problemy dotyczące zarządzania wartością w przedsiębiorstwach: w zależności od struktury akcjonariatu, problematyka corporate governance oraz zagadnienia definiowania i migracji wartości.
W każdej części zaprezentowane zostały autorskie opracowania pracowników naukowych różnych polskich uczelni, które zawierają dorobek teoretyczny i praktyczne problemy zarządzania wartością z perspektywy doświadczeń przedsiębiorstw w skali światowej i polskiej praktyki gospodarczej.
Mamy nadzieję, że przedstawione opracowania będą służyły upowszechnieniu wiedzy na temat zarządzania wartością przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem wpływu struktury akcjonariatu dla wdrożenia i praktycznego wykorzystania tej koncepcji.

Spis treści

Wprowadzenie

Część I. Wpływ struktury akcjonariatu na zarządzanie wartością przedsiębiorstwa – szanse i zagrożenia

1. Struktura rynku kapitałowego i akcjonariatu a zarządzanie wartością spółki – Leszek Pawłowicz
1.1. Struktura rynku kapitałowego a zarządzanie wartością
1.2. Struktura akcjonarjatu a zarządzanie wartością

2. Zarządzanie wartością przedsiębiorstw – aspekty własnościowe (wyniki badań) – Elżbieta Mączyńska, Lesław Pietrewicz
2.1. Gwałtowność i globalny wymiar przemian
2.2. Zysk to obietnica a nie gwarancja sukcesu
2.3. Tendencje światowe a warunki lokalne
2.4. Hipotezy badawcze oraz zakres badań
2.5. Kierunek zależności między sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstw a ich strukturą właściwościową – wyniki badań
2.6. Cele przedsiębiorstw przed i po przekształceniach
2.7. Jakość nadzoru właścicielskiego a zarządzanie wartością
2.8. Zarządzanie zasobami ludzkimi a tworzenie wartości
2.9. Nośnik wartości i rezultaty zarządzania wartością

3. Inwestorzy indywidualni a zarządzanie wartością firmy – Danuta Dziawgo
3.1. Geneza koncepcji zarządzania wartością – ewolucja kapitalizmu
3.2. Modela zewnętrznego finansowania firm
3.3. Ewolucja koncepcji zarządzanie przez wartość
3.4. Znaczenie inwestorów indywidualnych
3.5. Znaczenie inwestorów indywidualnych na GPW w Warszawie
3.6. Inwestorzy indywidualni a Kodeks Spółek Handlowych – wybrane aspekty
3.7. Formy organizacyjne działań inwestorów indywidualnych
3.8. Struktura inwestorów a wartość rynkowa firmy

4. Struktura własnościowa kapitału i jej wpływ na podstawowe czynniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na podstawie spółek pracowniczych regionu kujawsko-pomorskiego – Witold Goszka, Wojciech Popławski
4.1. Struktura własności kapitału a wyniki ekonomiczne badanych spółek
4.2. Wnioski

5. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w transakcjach finansowych długiem – Cezary Suszyński, Dariusz Walczuk
5.1. Charakterystyka przejęć z wykorzystaniem dźwigni finansowej
5.2. Wartość przedsiębiorstwa a struktura kapitałowa
5.3. Ocena płynności finansowej planowanego przedsięwzięcia
5.4. Kierunki restrukturyzacji przedsiębiorstwa w inwestycjach LBO
5.5. Warunki rozwoju transakcji LBO w Polsce
5.6. Uwarunkowania o charakterze rynkowym – pożądany profil kandydatów do wykupu LBO
5.7. Uwarunkowania o charakterze instytucjonalnym – rozwój rynku kapitałowego

6. Wpływ przejęć na wartość firny na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie – Andrzej Rutkowski
6.1. Przesłanki fuzji i przejęć
6.2. Przejęcie a zmiana ceny akcji
6.3. Przejęcie a wartość fundamentalna (wewnętrzna) firmy
6.4. Przejęcia na polskim publicznym rynku kapitałowym
6.5. Przejęci a ceny akcji
6.6. Wyniki finansowe przejętych spółek
6.7. Wnioski

7. Fuzje i podziały w świetle zarządzania wartością – Leszek Pawłowicz

Część II. Corporate Governance a zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

8. Nadzór korporacyjny i tendencje jego zmian w wybranych krajach – Magdalena Jerzemowska
8.1. Analiza porównawcza nadzoru korporacyjnego w krajach „Wielkiej piątki”
8.2. Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym

9. Władztwo korporacyjne – rozwój, modele, znaczenie – Joanna Pioch
9.1. Definicja i geneza władztwa korporacyjnego
9.2. Rozwój teorii władztwa korporacyjnego – corporate governance
9.3. Porównanie anglosaskiego i europejskiego modelu władztwa korporacyjnego
9.4. Teoria dwóch modeli a władztwo korporacyjne różnych gospodarek
9.5. Władztwo korporacyjne jako źródło przewagi konkurencyjnej
9.6. Władztwo korporacyjne a kreowanie wartości dla akcjonariuszy

10. Model przedsiębiorstwa, system nadzoru korporacyjnego a tworzenie wartości dla akcjonariuszy – Elżbieta Maria Wrońska

11. Możliwe kierunki kształtowania się nadzoru korporacyjnego w polskich spółkach akcyjnych notowanych na GPW w kontekście kreowania wartości dla akcjonariuszy – Joanna Próchniak
11.1. Definicja i znaczenie corporate governance
11.2. Znaczenie struktury akcjonariatu w modelu anglosaskim i niemieckim
11.3. Aktywny nadzór właścicielski jako przejaw polityki tworzenia wartości dla akcjonariuszy
11.4. Struktura akcjonariatu polskich spółek publicznych
11.5. Praktyka i perspektywy rozwoju corporate governance w Polsce

Część III. Problemy definiowania i migracji wartości przedsiębiorstwa

12. Co środowiska akademickie zarzucają ekonomicznej wartości dodanej – Tadeusz Dudycz
12.1. Związek EVA z NPV
12.2. EVA a DCF
12.3. Potencjalne konflikty pomiędzy EVA a wartością firmy

13. Podstawowe czynniki kreujące wartość przedsiębiorstwa – Jan Śliwa, Sławomir Wymysłowski
13.1. Zwiększone wartości przedsiębiorstwa a obszarze kreowania przychodów
13.2. Zwiększone wartości przedsiębiorstwa poprzez optymalizację procesów wytwórczych
13.3. Zwiększone wartości przedsiębiorstwa poprzez wyzwolenie płynnych środków finansowych

14. Mierniki oceny powodzenia restrukturyzacji – Mariusz Chmielewski

15. Wartość przedsiębiorstwa i wartość firmy w sprawozdawczości finansowej – Józefa Famielec
15.1. Przedsiębiorstwo i firma jako nośnik wartości
15.2. Sprawozdania finansowe jako źródło informacji o wartości przedsiębiorstwa i wartości firmy
15.3. Wartość księgowa przedsiębiorstwa
15.4. Wartość firmy
15.5. Wartość firmy w procesie łączenia spółek
15.6. Wartość firmy jednostek powiązanych (w skonsolidowanych sprawozdaniach)
15.7. Amortyzacja wartości firmy
15.8. Podatkowe konsekwencje wartości firmy

16. Potrzeba i sposoby modyfikacji gotówkowej wartości dodanej w erze informacji – Wanda Skoczylas
16.1. Założenia koncepcji gotówkowej wartości dodanej
16.2. Istota i pomiar aktywów niematerialnych
16.3. Koncepcja Real Asset Value Enhancer (RAVE) w sterowaniu wartością przedsiębiorstwa

17. Stopa zwrotu i koszt kapitału – najważniejsze aspekty zarządzania wartością dla akcjonariuszy w polskich spółkach publicznych – Andrzej Cwynar, Wiktor Cwynar
17.1. Koszt kapitału
17.2. Szacunki kosztu kapitału własnego na polskim rynku kapitałowym analiza wyników badań

18. Wpływ strategii marketingowych na migrację wartości przedsiębiorstwa – Barbara Dobiegała-Korona
18.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa a strategie marketingu
18.2. Cykle migracji i wartości a strategie marketingowe
18.3. Przesłanki migracji wartości przedsiębiorstwa

19. Migracja dochodowości akcji na rynku kapitałowym – Elżbieta Ostrowska
19.1. Przyczyny migracji wartości akcji
19.2. Skutki migracji wartości akcji, czyli mapa ryzyko-dochód

BESTSELLERY