Zarządzanie wiedzą - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Zarządzanie wiedzą - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-3583-6
Język:
Polski
Rok wydania:
2012
Rozmiar pliku:
2,1 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
59,00
Cena w punktach Virtualo:
5900 pkt.

Pełny opis

Podręcznik zawiera omówienie współczesnych koncepcji zarządzania wiedzą i pojęć z nim związanych. Prezentuje przegląd aktualnego stanu nauki w tej dziedzinie. Książka adresowana jest zarówno do studentów, jak i praktyków biznesu. Każdy rozdział składa się z części teoretycznej, przykładu z praktyki biznesowej oraz pytań problemowych i testowych, a także krzyżówki pozwalającej na szybkie sprawdzenie przyswojonej wiedzy.

W podręczniku omówiono m.in.: cele zarządzania wiedzą, transfer technologii i zagadnienia wiedzy utajonej, pozyskiwanie wiedzy z otoczenia, wywiad gospodarczy, pomiar i wycenę zasobów wiedzy, systemy informatyczne wspomagające zarządzanie wiedzą, zadania liderów w stymulowaniu kreatywności i zarządzaniu wiedzą.

Książka jest pracą zbiorową pod redakcją prof. dra hab. Andrzeja K, Koźmińskiego, prezydenta Akademii Leona Koźmińskiego, wybitnego specjalisty z zakresu zarządzania, i dra hab. Dariusza Jemielniaka, profesora Akademii Leona Koźmińskiego.

Spis treści

Wstęp 11
1. Zarządzanie wiedzą. Podstawowe pojęcia 21
Przyczyny popularności zarządzania wiedzą 21
Wiedza jako zasób 23
Co to jest wiedza 24
Rodzaje wiedzy 24
Uczenie się 26
Innowacje 27
Tematy do dyskusji 28
Jak to się robi w 3M? 28
Paul Revere 29
Studium przypadku 31
Volga-Dnepr Airlines 31
Podstawowe pojęcia 39
Krzyżówka 40
Bibliografia 41
2. Społeczeństwo wiedzy. Rys historyczny 43
Między filozofem a rzemieślnikiem 43
Od cechu do politechniki 44
Przedsiębiorcy wiedzy 47
Społeczeństwo wiedzy 50
Kooperacja R&D 58
Bruksela? Mamy problem... 62
Podstawowe pojęcia 68
Krzyżówka 69
Bibliografia 70
3. Cele zarządzania wiedzą 71
Wprowadzenie 71
Wiedza jako produkt. Tworzenie wiedzy 73
Wiedza jako zasób. Gromadzenie i dzielenie się wiedzą 80
Wiedza jako ograniczenie. Budowa uczącej się organizacji 86
Tematy do dyskusji 92
Partner czy konkurent 92
Przejęcie wiedzy 93
Zarządzanie wiedzą w strategii firmy 94
Redukcja zatrudnienia 95
Kosmetyki oparte na wiedzy 96
Drużyna Pierścienia 96
Studium przypadku 97
Ofiary czy zombie? 97
Podstawowe pojęcia 101
Krzyżówka 102
Bibliografia 103
4. Transfer technologii i wiedza utajona 105
Wprowadzenie 105
Przyczyny i cele transferu technologii w przedsiębiorstwach 108
Kierunki transferu technologii 109
Problemy związane ze skutecznym transferem technologii 112
Spin-outs: transfer technologii przez tworzenie nowych przedsiębiorstw 116
Od pomysłu do biznesu 119
Finansowanie rozwoju firm typu spin-out 122
Transfer technologii z firm lub jednostek badawczych do firm produkcyjnych 129
Formy transakcji: licencja, joint venture i przejęcie spółki innowacyjnej 134
Ochrona wiedzy technologicznej 136
Studium przypadku 139
Splashpower 139
Podstawowe pojęcia 143
Krzyżówka 144
Bibliografia 145
5. Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu wiedzą 147
Kultura organizacyjna a zarządzanie wiedzą 147
Kultura jako wewnątrzorganizacyjny rynek wiedzy 150
Uczenie się organizacji w perspektywie kultury 152
Kultury utrudniające i sprzyjające zarządzaniu wiedzą 154
Transformacja kultury: w kierunku kultury przyjaznej wiedzy 160
Studium przypadku 162
Zarząd samorządu studentów w Niepaństwowej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości 162
Zarząd samorządu studentów w roku akademickim 2004/2005 164
Podstawowe pojęcia 173
Krzyżówka 174
Bibliografia 175
6. Systemy i struktury gromadzenia i rozpowszechniania wiedzy 176
Wprowadzenie 176
Strategia kodyfikacji wiedzy 178
Kodyfikacja - przykład pracy handlowca 178
Kodyfikacja - przykład zarządzania projektami 180
Kodyfikacja - przykład wiedzy o sposobach pracy 182
Dokumenty i bazy wiedzy 185
Ochrona własności intelektualnej 189
Stanowisko dyrektora wiedzy 194
Problemy strategii kodyfikacji 195
Strategia personalizacji wiedzy 196
Personalizacja - przykład wprowadzania nowego pracownika 196
Komunikacja i współpraca w organizacji 197
Identyfikacja organizacyjnych ekspertów 199
Rozwiązania wspierające personalizację 205
Tematy do dyskusji 207
Kodyfikacja w projekcie 207
Doświadczenia polskich polityków 207
Wiedza firmy szkoleniowej 209
Mylić się jest rzeczą ludzką 210
Porady Dilberta 211
Studium przypadku 212
Teraz już wiemy, czego nie wiedzieliśmy 212
Podstawowe pojęcia 216
Krzyżówka 217
Bibliografia 218
7. Pozyskiwanie wiedzy z otoczenia. Wywiad gospodarczy. Relacje z partnerami oparte na wiedzy 220
Wprowadzenie 220
Pozyskiwanie informacji z otoczenia: brak informacji kontra informacyjny szum 221
Otoczenie organizacji 223
Źródła wiedzy w otoczeniu i o otoczeniu 225
Porządkowanie informacji 226
Wywiad gospodarczy 227
Rodzaje wywiadu gospodarczego 229
Wywiad a szpiegostwo gospodarcze 231
Relacje z partnerami oparte na wiedzy 232
Studium przypadku 234
Grupa ITI 234
Podstawowe pojęcia 243
Krzyżówka 244
Bibliografia 245
8. Pomiar i wycena zasobów wiedzy 246
Klasyfikacje kapitału intelektualnego 246
Zasoby wiedzy a rachunkowość 248
Odbiorcy informacji o zasobach wiedzy, czyli interesariusze przedsiębiorstwa 252
Kto potrzebuje informacji o kapitale intelektualnym firmy 252
Zakres informacji istotnych z punktu widzenia różnych interesariuszy 254
Przegląd wybranych modeli pomiaru kapitału intelektualnego 255
Modele pomiaru i wyceny kapitału intelektualnego na podstawie karty wyników 259
Modele pomiaru i wyceny kapitału intelektualnego za pomocą wskaźników finansowych 276
Tematy do dyskusji 283
Ile warta jest marka? 283
Banki vs. fundusze venture capital 284
Czy można wyceniać człowieka...? 286
Ochrona własności intelektualnej a dostęp do leków ratujących życie 286
Monitor aktywów intelektualnych firmy Infosys 287
Studium przypadku 289
Przedsiębiorstwo ABC 289
Patent na jogę...? 292
Podstawowe pojęcia 296
Krzyżówka 298
Bibliografia 299
9. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie wiedzą 302
Wprowadzenie 302
System informatyczny 302
System informatyczny a system zarządzania wiedzą 303
Typologie systemów informatycznych wspierających zarządzanie wiedzą 305
Przegląd systemów informatycznych wspierających zarządzanie wiedzą 307
Business Intelligence 307
Systemy obiegu zadań i zarządzania procesami 309
Systemy zarządzania dokumentami i rekordami 312
Systemy pracy grupowej 315
Systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM) 316
Portale 318
Mechanizmy wyszukiwania i indeksowania 321
Technologie społeczne 323
Podsumowanie 328
Tematy do dyskusji 329
Niepotrzebny katalog kompetencji 329
Czerpiąc z wcześniejszych doświadczeń 330
Spontaniczne wykorzystanie technologii społecznych 331
Wiedza w spadku 332
Studium przypadku 333
Intranetowa skarbnica wiedzy 333
Podstawowe pojęcia 335
Krzyżówka 336
Bibliografia 337
10. Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą 338
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy 338
Architektura zasobów ludzkich w organizacji zarządzającej wiedzą - ujęcie modelowe 342
Główne elementy architektury zasobów ludzkich w organizacji zarządzającej wiedzą 347
Pozyskiwanie pracowników w organizacji opartej na wiedzy 347
Motywowanie pracowników w procesie zarządzania wiedzą 348
Rozwój pracowników wiedzy 351
Studium przypadku 354
Szkolenia w ComputerLandzie 354
Podstawowe pojęcia 357
Krzyżówka 358
Bibliografia 359
11. Zadania liderów w stymulowaniu kreatywności i w zarządzaniu wiedzą 361
Wprowadzenie 361
Przywództwo jako zasób organizacyjny 362
Jak rozwijać przywództwo w organizacji? 364
Zadania liderów w zarządzaniu wiedzą 364
Dyrektor ds. wiedzy 366
Rekrutacja i rozwój liderów 369
Przywództwo transformacyjne 370
Tworzenie przestrzeni dla kreatywności 371
Kreatywność a zarządzanie 372
Czym jest kreatywność 373
Kreatywność w pracy - wyzwanie dla zarządzania 373
Kreatywność w grupie 377
Bariery kreatywności w zespole 378
Twórcze konflikty 381
Studium przypadku 384
Malinowski Mikro-holding 384
Podstawowe pojęcia 391
Krzyżówka 392
Bibliografia 393
12. Pracownicy intelektualni. Profesjonalizacja wiedzy 394
Transformacja od człowieka organizacji do pracownika intelektualnego 394
Pracownicy intelektualni 395
Tradycyjne profesje 395
"Nowi" pracownicy intelektualni 396
Wspólnoty praktyków 402
Profesjonalizacja wiedzy 405
Nowa definicja profesjonalisty 405
Profesjonalizacja wiedzy na poziomie jednostki 407
Profesjonalizacja wiedzy na poziomie zespołu 409
Tematy do dyskusji 411
Myśl... do przemyślenia 411
Orkiestra 412
Mistrzowska drużyna 413
Dziwaczne metody zarządzania kreatywnością 414
"Przełomowe" spotkanie 415
Test 416
Podstawowe pojęcia 418
Krzyżówka 420
Bibliografia 421
13. Wiedza i refleksja - podejście action research 423
Historyczne fundamenty 423
Obecne koncepcje postrzegania wiedzy 425
Wiedza a proces zdobywania umiejętności 429
Zmiana a sposoby uczenia się 431
Tematy do dyskusji 434
W poszukiwaniu kompetencji 434
Zmiany nie zawsze planowane 435
Wybór 436
Studium przypadku 436
LOT Catering 436
Podstawowe pojęcia 442
Krzyżówka 443
Bibliografia 444
14. Wyzwania zarządzania wiedzą 446
Wprowadzenie 446
Typowe problemy inicjatyw zarządzania wiedzą 447
Wiedza, informacja a dane 448
Ograniczenia kodyfikacji wiedzy 448
Wiedza i władza 450
Zalew informacji 451
Błędy decyzyjne 452
Wiedza jako źródło problemów 455
Zarządzanie wiedzą jako moda 457
Tematy do dyskusji 461
Klient nasz pan 461
Lepiej nie wiedzieć? 462
Cena wiedzy 463
1000 procent normy 464
Wiedza kluczem do sukcesu 464
Studium przypadku 466
Upadek Iridium 466
Podstawowe pojęcia 468
Krzyżówka 469
Bibliografia 470
Rozwiązania krzyżówek 473
Indeks 479

BESTSELLERY