Facebook - konwersja
Pobierz fragment

Zbiorowe prawo pracy. Komentarz - ebook

Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
, PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
(2w1)
Multiformat
E-booki sprzedawane w księgarni Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu - kupujesz treść, nie format. Po dodaniu e-booka do koszyka i dokonaniu płatności, e-book pojawi się na Twoim koncie w Mojej Bibliotece we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu przy okładce. Uwaga: audiobooki nie są objęte opcją multiformatu.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
Rok wydania:
2016
Pobierz fragment
255,24
Cena w punktach Virtualo:
25524 pkt.

Zbiorowe prawo pracy. Komentarz - ebook

Zbiorowe prawo pracy odnosi się do relacji zachodzących pomiędzy reprezentującymi pracowników związkami zawodowymi i organami partycypacyjnymi a pracodawcami i skupiającymi ich organizacjami oraz pomiędzy tymi podmiotami a organami władzy i administracji publicznej.

Komentarz zawiera wnikliwą analizę najważniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem aktów prawnych składających się na zbiorowe prawo pracy, takich jak:
ustawa o związkach zawodowych,
ustawa o organizacji pracodawców,
ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
ustawa o Radzie Dialogu Społecznego,
kodeks pracy, w zakresie przepisów dotyczących układów zbiorowych pracy,
ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji,
ustawa o europejskich radach zakładowych,
ustawa o społecznej inspekcji pracy,
ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Autorzy, komentując poszczególne regulacje, przedstawiają również bogaty dorobek judyktury i nauki prawa pracy w tym zakresie.

Publikacja skierowana jest do działaczy związkowych, mediatorów, menedżerów, pracowników HR oraz członków organów przedstawicielskich. Zainteresuje radców prawnych, adwokatów oraz sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa pracy, a także przedstawicieli nauki prawa pracy.

Spis treści

Wykaz skrótów 17
Wprowadzenie 23
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych 25
Rozdział 1. Przepisy ogólne 27 Art. 1. [Pojęcie związku zawodowego] 27 Art. 2. [Wolności związkowe] 37 Art. 3. [Zakaz dyskryminacji ze względu na status związkowy] 44 Art. 4. [Reprezentacyjna funkcja związków zawodowych] 47 Art. 5. [Reprezentacja na forum międzynarodowym] 49 Art. 6. [Cele związków zawodowych 51 Art. 7. [Reprezentacja interesów pracowników] 52 Art. 8. [Kontrola przestrzegania prawa] 56 Art. 9. [Swoboda określania struktur związków zawodowych] 58 Art. 10. [Członkostwo w związkach zawodowych] 62 Art. 11. [Status federacji i konfederacji związkowych] 64 Rozdział 2. Tworzenie związków zawodowych 66 Art. 12. [Uchwała o utworzeniu związku zawodowego] 66 Art. 13. [Statut związku zawodowego] 70 Art. 14. [Rejestracja w KRS] 77 Art. 15. [Osobowość prawna] 81 Art. 16. [Zmiana statutu] 83 Art. 17. [Skreślenie związku zawodowego z rejestru] 87 Art. 18. [Postępowanie w zakresie rejestracji] 97 Rozdział 3. Uprawnienia związków zawodowych 103 Art. 19. [Opiniowanie projektów aktów prawnych] 103 Art. 19(1). [Zakres uprawnień organizacji związkowej] 108 Art. 20. [Wnioskowanie o zmiany w prawie] 110 Art. 21. [Prawo do rokowań zbiorowych] 112 Art. 22. (uchylony) 114 Art. 23. [Kontrola przestrzegania prawa] 114 Art. 24. [Prowadzenie działalności gospodarczej] 118 Art. 25. [Zwolnienia od pracy działaczy] 120 Art. 25(1). [Uprawnienia] 125 Rozdział 4. Zakładowa organizacja związkowa 129 Art. 26. [Uprawnienia] 129 Art. 26(1). [Przejście zakładu na nowego pracodawcę; konsultacja związkowa] 139 Art. 27. [Zakładowy fundusz socjalny] 142 Art. 28. [Prawo do informacji] 145 Art. 29. [Badanie stanu bezpieczeństwa pracy] 147 Art. 30. [Reprezentowanie przez związek] 150 Art. 31. [Zwolnienie od świadczenia pracy działaczy związkowych] 165 Art. 32. [Ochrona trwałości stosunku pracy działaczy związkowych] 175 Art. 33. [Obowiązki organizacyjne pracodawcy] 193 Art. 33(1). [Składka związkowa] 195 Art. 34. [Status prawny międzyzakładowej organizacji związkowej] 197 Art. 34(1). [Koszty funkcjonowania międzyzakładowej organizacji związkowej] 200 Art. 34(2). [Ochrona stosunku pracy działaczy międzyzakładowej organizacji związkowej] 203 Rozdział 5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy 207 Art. 35. [Przepisy karne] 207 Art. 36. [Kontrola legalności funkcjonowania związków zawodowych] 210 Rozdział 6. Przepisy szczególne 216 Art. 37. [Spory zbiorowe] 216 Art. 38. [Przepis szczególny] 218 Art. 39. [Kasy zapomogowo-pożyczkowe] 220 Rozdział 7. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe 222 Art. 40-44. (pominięte) 222 Art. 45. [Nieruchomości Zrzeszenia Związków Zawodowych] 222 Art. 46. [Rejestracja przed wejściem w życie ustawy] 223 Art. 47. [Przedłużenie okresu zwolnienia od pracy] 223 Art. 48. [Przepis derogacyjny] 223 Art. 49. [Wejście w życie ustawy] 223
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców 225
Rozdział 1. Przepisy ogólne 227 Art. 1. [Wolność zrzeszania] 227 Art. 2. [Federacje i konfederacje] 254 Art. 3. [Samorządność i niezależność] 259 Art. 4. [Zakaz ingerencji w działalność związków zawodowych] 262 Art. 5. [Zadania organizacji pracodawców] 264 Art. 6. [Majątek organizacji pracodawców] 274 Rozdział 2. Tworzenie związków pracodawców 276 Art. 7. [Powstanie związku pracodawców] 276 Art. 8. [Statut związku pracodawców] 278 Art. 9. [Rejestracja w KRS] 282 Art. 10. [Osobowość prawna] 289 Art. 11. [Zmiana statutu] 290 Art. 12. [Skreślenie związku pracodawców z rejestru] 294 Art. 13. [Postępowanie w zakresie rejestracji] 296 Art. 14. [Stosowanie przepisów do federacji i konfederacji] 299 Rozdział 3. Uprawnienia organizacji pracodawców 302 Art. 15. [Podstawowe prawa organizacji pracodawców] 302 Art. 16. [Opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych] 307 Art. 16(1). [Opiniowanie dokumentów konsultacyjnych UE] 314 Art. 16(2). [Wnioski o wydanie lub zmianę aktu prawnego] 317 Art. 17. [Rokowania zbiorowe i układy zbiorowe pracy] 323 Art. 18. [Działalność gospodarcza i zwolnienia podatkowe] 350 Rozdział 4. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy 354 Art. 19. [Działalność związku pracodawców niezgodna z ustawą] 354 Rozdział 5. Przepisy przejściowe i końcowe 360 Art. 20. [Rejestracja przed wejściem w życie ustawy] 360 Art. 21. [Wejście w życie ustawy] 361
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych 363
Rozdział 1. Przepisy ogólne 365 Art. 1. [Przedmiot sporu zbiorowego] 365 Art. 2. [Strony sporu zbiorowego] 369 Art. 3. [Reprezentacja pracowników w sporze zbiorowym] 371 Art. 4. [Zakazy prowadzenia sporów zbiorowych] 374 Art. 5. [Pojęcie pracodawcy] 377 Art. 6. [Rozszerzenie zakresu podmiotowego ustawy] 379 Rozdział 2. Rokowania 381 Art. 7. [Zgłoszenie sporu] 381 Art. 8. [Podjęcie rokowań] 386 Art. 9. [Zakończenie rokowań] 391 Rozdział 3. Mediacja i arbitraż 402 Art. 10. [Mediator] 402 Art. 11. [Wybór mediatora] 405 Art. 111. [Zwolnienie od pracy i wynagrodzenie mediatora] 409 Art. 12. [Strajk ostrzegawczy] 412 Art. 13. [Zadania mediatora] 415 Art. 14. [Porozumienie lub protokół rozbieżności] 417 Art. 15. [Prawo do strajku] 418 Art. 16. [Arbitraż w sporze zbiorowym] 421 Rozdział 4. Strajk 431 Art. 17. [Zasady organizacji strajku] 431 Art. 18. [Dobrowolność udziału w strajku] 438 Art. 19. [Ograniczenia prawa do strajku] 440 Art. 20. [Referendum przedstrajkowe i ogłoszenie strajku] 447 Art. 21. [Status pracodawcy w czasie strajku] 451 Art. 22. [Strajk solidarnościowy] 454 Art. 23. [Status prawny pracownika w czasie strajku] 455 Art. 24. [Fundusz strajkowy] 461 Art. 25. [Inne niż strajk akcje protestacyjne] 463 Rozdział 5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy 471 Art. 26. [Odpowiedzialność karna i cywilna] 471 Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe 483 Art. 27. (pominięty) 483 Art. 28. [Spory wszczęte przed wejściem w życie ustawy] 483 Art. 29. [Wejście w życie ustawy] 483
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego 485
Rozdział 1. Cele i zadania Rady Dialogu Społecznego 487 Art. 1. [Zadania Rady] 487 Art. 2. [Właściwości Rady] 492 Rozdział 2. Uprawnienia Rady Dialogu Społecznego i jej stron 495 Art. 3. [Porozumienia i wspólne stanowiska Rady] 495 Art. 4. [Rozpatrywanie spraw o dużym znaczeniu społecznym lub gospodarczym] 496 Art. 5. [Opiniowanie projektów założeń i projektów aktów prawnych] 499 Art. 6. [Kompetencje Rady Ministrów] 499 Art. 7. [Prawo strony pracowników i prawodawców do przygotowywania wspólnych projektów założeń i projektów aktów prawnych] 501 Art. 8. [Wniosek o przeprowadzenie wysłuchania publicznego] 503 Art. 9. [Wspólne zapytania strony społecznej Rady kierowane do właściwego ministra] 504 Art. 10. [Program działania Rady] 505 Art. 11. [Rozpatrywanie wniosków WRDS] 506 Art. 12. [Stanowiska Rady w sprawach wniesionych przez Radę Ministrów i inne organy] 508 Art. 13. [Prawo strony społecznej Rady do występowania z wnioskiem o wydanie lub zmianę ustawy lub innego aktu prawnego] 508 Art. 14. [Wystąpienie do Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego] 510 Art. 15. [Prawo zawierania ponadzakładowych układów zbiorowych pracy] 511 Art. 16. [Konsultacje wstępnej prognozy wielkości makroekonomicznych] 513 Art. 17. [Konsultacje założeń projektu budżetu państwa] 515 Art. 18. [Opiniowanie projektu ustawy budżetowej] 515 Art. 19. [Zasady zmiany terminów i konsultacji budżetowych] 516 Art. 20. [Informacja o przebiegu wykonania ustawy budżetowej] 517 Art. 21. [Informacja o wykonaniu ustawy budżetowej] 517 Rozdział 3. Skład i organizacja Rady Dialogu Społecznego 519 Art. 22. [Skład Rady] 519 Art. 23. [Zasady reprezentacji i kryteria reprezentatywności organizacji związkowych] 520 Art. 24. [Zasady i kryteria reprezentatywności organizacji pracodawców] 522 Art. 25. [Tryb orzekania o reprezentatywności] 524 Art. 26. [Zasady reprezentacji organizacji pracowników i pracodawców oraz Rady Ministrów] 525 Art. 27. [Powoływanie członków Rady i ich uprawnienia] 526 Art. 28. [Zasady podejmowania uchwał trójstronnych na posiedzeniach plenarnych Rady] 529 Art. 29. [Zasady podejmowania uchwał strony pracowników i pracodawców na posiedzeniach plenarnych Rady] 531 Art. 30. [Podejmowanie uchwał w drodze głosowania korespondencyjnego] 531 Art. 31. [Prezydium Rady] 532 Art. 32. [Wybór i zadania przewodniczącego Rady] 534 Art. 33. [Posiedzenia Rady i Prezydium Rady] 536 Art. 34. [Stałe i doraźne zespoły problemowe Rady] 537 Art. 35. [Jawność posiedzeń Rady] 538 Art. 36. [Regulamin organizacyjny Rady 539 Art. 37. [Biuro Rady] 541 Art. 38. [Kierowanie pracami Biura Rady] 542 Art. 39. [Finansowanie funkcjonowania Rady i Biura Rady] 544 Art. 40. [Kompetencje ministra właściwego ds. pracy w zakresie koordynacji prac strony rządowej w Radzie] 545 Rozdział 4. Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego 547 Art. 41. [Zasady tworzenia WRDS] 547 Art. 42. [Właściwości WRDS] 549 Art. 43. [Zawieranie porozumień przez strony WRDS] 550 Art. 44. [Kompetencje WRDS w zakresie rozpatrywania spraw społecznych i gospodarczych] 551 Art. 45. [Kompetencje WRDS w zakresie wyznaczania osoby z misją dobrej woli] 552 Art. 46. [Uprawnienia osoby powołanej do prowadzenia misji dobrej woli] 553 Art. 47. [Skład WRDS] 553 Art. 48. [Posiedzenia plenarne WRDS] 555 Art. 49. [Prezydium WRDS] 555 Art. 50. [Stanowiska WRDS] 556 Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących 558 Art. 51-82. [Zmiany w przepisach obowiązujących w zakresie dostosowania nazewnictwa nowych instytucji dialogu społecznego] 558 Rozdział 6. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe 573 Art. 83. [Pierwszy skład Rady] 573 Art. 84. [Zasady uchylenia ustawy o Trójstronnej Komisji] 573 Art. 85. [Właściwość Rady dla prowadzonych postępowań] 574 Art. 86. [Utrzymanie orzeczeń o reprezentatywności] 575 Art. 87. [Ocena funkcjonowania przepisów ustawy oraz rekomendacje zmian] 575 Art. 88. [Finansowanie Rady i limity wydatków] 576 Art. 89. [Uchylenie ustawy] 577 Art. 90. [Vacatio legis] 577
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 579
Dział pierwszy. Przepisy ogólne 581 Rozdział I. Przepisy wstępne 581 Art. 9(1). [Zawieszenie stosowania zakładowych przepisów prawa pracy] 581 Dział drugi. Stosunek pracy 589 Rozdział I. Przepisy ogólne 589 Art. 23(1a). [Wyjątkowe stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia] 589 Dział jedenasty. Układy zbiorowe pracy 592 Rozdział I. Przepisy ogólne 592 Art. 238. [Organizacje związkowe - definicje] 592 Art. 239. [Zakres podmiotowy układu zbiorowego] 596 Art. 240. [Treść układu zbiorowego] 604 Art. 241. (uchylony) 611 Art. 241(1). [Zakres zobowiązań] 611 Art. 241(2). [Rokowania] 613 Art. 241(3). [Zasady prowadzenia rokowań] 617 Art. 241(4). [Informacja o sytuacji ekonomicznej pracodawcy] 621 Art. 241(5). [Zasady i forma zawarcia układu] 624 Art. 241(6). [Wykładnia postanowień układu] 626 Art. 241(7). [Zasady rozwiązywania i wypowiadania układu] 628 Art. 241(8). [Stosowanie postanowień układu po przejściu zakładu pracy] 633 Art. 241(9). [Protokoły dodatkowe do układów] 638 Art. 241(10). [Porozumienie o stosowaniu układu] 641 Art. 241(11). [Obowiązek wpisu układu do rejestru] 644 Art. 241(12). [Termin wejścia układu w życie] 649 Art. 241(13). [Stosowanie postanowień układu] 651 Rozdział II. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy 657 Art. 241(14). [Ponadzakładowy układ zbiorowy - strony] 657 Art. 241(14a). [Rokowania i zawarcie ponadzakładowego układu] 659 Art. 241(15). [Inicjatywa zawarcia ponadzakładowego układu] 661 Art. 241(16). [Wspólna reprezentacja pracowników] 663 Art. 241(17). [Reprezentatywna organizacja związkowa] 666 Art. 241(18). [Rozszerzenie stosowania ponadzakładowego układu] 672 Art. 241(19). [Przechodzenie praw i obowiązków organizacji związkowych] 678 Art. 241(20). (uchylony) 682 Art. 241(21). (uchylony) 682 Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy 682 Art. 241(22). (uchylony) 682 Art. 241(23). [Zakres podmiotowy układu zakładowego] 682 Art. 241(24). [Inicjatywa zawarcia układu] 685 Art. 241(25). [Wspólna reprezentacja pracowników] 685 Art. 241(25a). [Reprezentatywna organizacja związkowa] 688 Art. 241(26). [Ograniczenia co do treści postanowień układu] 690 Art. 241(27). [Zawieszenie stosowania układu] 693 Art. 241(28). [Rokowania i zawarcie układu zakładowego] 698 Art. 241(29). [Skutki połączenia lub rozwiązania organizacji związkowych] 702 Art. 241(30). [Międzyzakładowa organizacja związkowa] 703
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 705
Art. 1. [Zakres zastosowania ustawy] 707 Art. 2. [Słownik ustawowy] 725 Art. 3. [Skład rady pracowników] 728 Art. 4. [Powstanie rady pracowników] 732 Art. 5. [Porozumienie z radą pracowników] 737 Art. 6. [Koszty wyboru i działalności rady pracowników] 745 Art. 7. [Liczba zatrudnionych pracowników] 751 Art. 8. [Wniosek o zorganizowanie wyborów] 755 Art. 9. [Czynne i bierne prawo wyborcze] 759 Art. 10. [Wybory członków rady pracowników] 762 Art. 11. [Funkcjonowanie rady pracowników] 768 Art. 12. [Ustanie członkostwa w radzie] 772 Art. 13. [Prawo do informacji] 777 Art. 14. [Procedura konsultacyjna z radą pracowników] 784 Art. 15. [Eksperci rady pracowników] 790 Art. 16. [Ograniczenie prawa do informacji] 792 Art. 17. [Szczególne uprawnienia członków rady pracowników] 800 Art. 18. [Poinformowanie o wyborze rady pracowników] 809 Art. 19. [Odpowiedzialność karna] 810 Art. 20. [Kompetencje rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego] 814 Art. 21. [Kompetencje rady pracowniczej przedsiębiorstwa mieszanego] 815 Art. 22. [Kompetencje rady pracowniczej w przedsiębiorstwie "Porty Lotnicze"] 815 Art. 23. [Ochrona członków rady pracowników w ramach zwolnień grupowych] 816 Art. 24. [Porozumienie dotyczące informowania pracowników] 817 Art. 25. [Obowiązki szczególne] 820 Art. 26. [Reguły intertemporalne] 821 Art. 27. [Przegląd przepisów ustawy] 821 Art. 28. [Wejście w życie ustawy] 822
Ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych 823
Rozdział 1. Przepisy ogólne 825 Art. 1. [Przedmiot i zakres stosowania ustawy] 825 Art. 2. [Definicje] 834 Art. 3. [Ustalanie poziomu zatrudnienia] 840 Art. 4. [Podmioty sprawujące kontrolę oraz podmioty zależne] 841 Art. 5. [Obowiązki zarządu centralnego] 843 Rozdział 2. Specjalny zespół negocjacyjny 845 Art. 6. [Specjalny zespół negocjacyjny] 845 Art. 7. [Podział miejsc w specjalnym zespole negocjacyjnym] 847 Art. 7a. [Zmiana struktury przedsiębiorstwa lub grupy] 848 Art. 8. [Pracownicy zatrudnieni w jednym zakładzie pracy] 850 Art. 9. [Pracownicy zatrudnieni w więcej niż jednym zakładzie pracy] 855 Art. 10. [Stosowanie przepisów polskiej ustawy] 857 Art. 11. [Członkowie rezerwowi] 857 Art. 12. [Wygaśnięcie mandatu członka specjalnego zespołu negocjacyjnego] 858 Art. 13. [Informowanie o składzie specjalnego zespołu negocjacyjnego] 859 Art. 14. [Funkcjonowanie specjalnego zespołu negocjacyjnego] 860 Art. 15. [Techniczne aspekty funkcjonowania specjalnego zespołu negocjacyjnego] 862 Art. 16. [Podejmowanie uchwał przez specjalny zespół negocjacyjny] 863 Rozdział 3. Porozumienie o ustanowieniu europejskiej rady zakładowej lub ustaleniu sposobu informowania i konsultacji 866 Art. 17. [Negocjacje w sprawie zawarcia porozumienia] 866 Art. 18. [Porozumienie w sprawie alternatywnych procedur informacyjno-konsultacyjnych] 868 Art. 19. [Treść porozumienia w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej] 869 Art. 19a. [Obowiązki informacyjne w szczególnych przypadkach] 874 Rozdział 4. Utworzenie europejskiej rady zakładowej 876 Art. 20. [Przepisy posiłkowe] 876 Art. 21. [Skład europejskiej rady zakładowej] 877 Art. 22. [Zmiana proporcji poziomu zatrudnienia] 877 Art. 23. [Członkostwo w europejskiej radzie zakładowej] 879 Art. 24. [Informacja o wyznaczonych członkach europejskiej rady zakładowej] 880 Art. 25. [Początek działania europejskiej rady zakładowej] 880 Art. 26. (uchylony) 881 Art. 27. [Podejmowanie uchwał przez europejską radę zakładową] 881 Art. 28. [Uprawnienia europejskiej rady zakładowej] 882 Art. 29. [Spotkania zarządu centralnego z europejską radą zakładową] 882 Art. 30. [Informacja i konsultacja w sytuacjach szczególnych] 884 Art. 31. [Posiedzenia przedstawicieli pracowników] 885 Art. 32. [Informowanie pracowników] 886 Art. 32a. [Relacja do procedur krajowych] 887 Art. 33. [Pomoc ekspertów] 888 Art. 34. [Koszty funkcjonowania rady] 888 Art. 35. [Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zawarcia porozumienia] 889 Rozdział 5. Zakaz ujawniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 891 Art. 36. [Zakaz ujawniania informacji] 891 Rozdział 6. Ochrona przedstawicieli pracowników 894 Art. 37. [Ochrona przedstawicieli pracowników] 894 Rozdział 7. Inne obowiązujące porozumienia w sprawie informowania pracowników i konsultacji z pracownikami 899 Art. 38. [Obowiązujące porozumienia w sprawie informowania i konsultowania pracowników] 899 Rozdział 8. Przepisy karne 901 Art. 39. [Przepisy karne] 901 Art. 40. [Postępowanie w sprawie o wykroczenie] 902 Rozdział 9. Zmiana w przepisach obowiązujących 902 Art. 41. (pominięty) 902 Rozdział 10. Przepis końcowy 903 Art. 42. [Wejście w życie ustawy] 903
Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy 905
Rozdział 1. Przepisy ogólne 907 Art. 1. [Cele społecznej inspekcji] 907 Art. 2. [Rozwinięcie] 910 Art. 3. [Struktura społecznej inspekcji pracy] 911 Rozdział 2. Zadania i organizacja społecznej inspekcji pracy 913 Art. 4. [Uprawnienia społecznych inspektorów] 913 Art. 5. [Społeczny inspektor] 922 Art. 6. [Inspektor - wybór, odwołanie] 925 Art. 7. [Inspektor - odwołanie, zrzeczenie się] 931 Rozdział 3. Uprawnienia i zasady postępowania społecznych inspektorów pracy 933 Art. 8. [Uprawnienia] 933 Art. 9. [Informowanie o uchybieniach] 935 Art. 10. [Czasowe odsunięcie pracownika] 936 Art. 11. [Zalecenie inspektora; sprzeciw kierownika zakładu] 937 Art. 12. [Księga zaleceń 940 Art. 13. [Ochrona stosunku pracy inspektora] 941 Art. 14. [Obowiązki zakładu pracy] 945 Art. 15. [Czas pracy; wynagrodzenie] 946 Art. 16. [Wytyczne do działalności inspektorów] 950 Rozdział 4. Współdziałanie społecznej inspekcji pracy z Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi organami nadzoru i kontroli warunków pracy 952 Art. 17. [Współdziałanie z innymi organami] 952 Art. 18. [Pomoc PIP] 953 Art. 19. [Wniosek o przeprowadzenie kontroli] 956 Art. 20. [Udział w kontroli] 957 Art. 21. [Pomoc innych organów] 958 Rozdział 5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o społecznej inspekcji pracy 961 Art. 22. [Grzywna] 961 Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe 963 Art. 23. [Wytyczne do wyborów] 963 Art. 24. [Odpowiednie stosowanie] 966 Art. 25. [Pełnienie funkcji] 967 Art. 26. [Derogacja] 968 Art. 27. [Wejście w życie ustawy] 968
Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 969
Art. 1. [Zakres regulacji] 971 Art. 2. [Konsultacje dotyczące grupowego zwolnienia] 982 Art. 3. [Porozumienie w sprawie grupowego zwolnienia] 992 Art. 4. [Zawiadomienie powiatowego urzędu pracy o ustaleniach dotyczących grupowego zwolnienia] 999 Art. 5. [Wypowiadanie stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia] 1002 Art. 6. [Termin wypowiedzenia i rozwiązania stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia] 1010 Art. 7. [Grupowe zwolnienie z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy] 1012 Art. 8. [Odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia] 1015 Art. 9. [Ponowne zatrudnienie pracownika zwolnionego w ramach grupowego zwolnienia] 1025 Art. 10. [Zwolnienia indywidualne z przyczyn niedotyczących pracowników] 1029 Art. 11. [Wyłączenie stosowania przepisów ustawy] 1040 Art. 12. [Stosowanie przepisów kodeksu pracy] 1041 Art. 13-27. (pominięte) 1045 Art. 28. [Przepis przejściowy] 1046 Art. 29. [Przepis derogacyjny] 1046 Art. 30. [Wejście w życie ustawy] 1046
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 1047
Rozdział 1. Przepisy ogólne 1049 Art. 1. [Przepisy ogólne] 1049 Art. 2. [Definicje] 1053 Rozdział 2. Tworzenie Funduszu 1060 Art. 3. [Obowiązek tworzenia ZFŚS] 1060 Art. 4. [Dowolność tworzenia ZFŚS i kształtowania wysokości odpisu na ZFŚS] 1067 Art. 5. [Coroczny odpis podstawowy] 1068 Art. 5a. [Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 2012 r.] 1073 Art. 5b. [Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 2013 r.] 1073 Art. 5c. [Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 2014 r.] 1073 Art. 5d. [Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2015 r.] 1073 Art. 5e. [Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2016 r.] 1073 Art. 6. [Odpisy i zwiększenia] 1074 Art. 6a. [Pracodawca rozpoczynający działalność w roku kalendarzowym a ZFŚS] 1077 Art. 7. [Zwiększenia środków ZFŚS] 1078 Art. 8. [Kryteria przyznawania ulg i świadczeń oraz ustalania wysokości dopłat] 1082 Art. 9. [Wspólna działalność socjalna pracodawców] 1092 Art. 10. [Administrowanie środkami ZFŚS] 1095 Art. 11. [Środki ZFŚS niewykorzystane w danym roku] 1097 Art. 12. [Odrębny rachunek bankowy dla środków ZFŚS] 1098 Art. 12a. [Odpowiedzialność za niewykonywanie przepisów ustawy o ZFŚS] 1099 Rozdział 3. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe 1102 Art. 13-19. (pominięte) 1102 Art. 20. [Zakres stosowania przepisów ustawy] 1102 Art. 21. [Transfer niewykorzystanych środków] 1102 Art. 21a. [Stosowanie ustawy w spółdzielniach rolniczych] 1102 Art. 22. [Przepis derogacyjny] 1102 Art. 23. [Wejście w życie ustawy] 1102
Bibliografia 1103
Indeks rzeczowy 1129
Kategoria: Pracy
Zabezpieczenie: Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
ISBN: 978-83-8107-196-3
Rozmiar pliku: 1,8 MB

BESTSELLERY

Kategorie: